Consumentenakkoord energie en gedragscode

Het ‘Consumentenakkoord energie’ en de ‘Gedragscode zelfstandigen en kmo’s in de energiemarkt’ moeten afnemers op de energiemarkt extra beschermen (ten opzichte van de federale wetgeving inzake handelspraktijken). In die overeenkomsten staan maatregelen die energieleveranciers moeten nemen. Zo zijn afnemers beter beschermd tegen eventuele oneerlijke praktijken of misleidende informatie in hun relatie met de energieleveranciers. 

In de overeenkomsten staan onder meer regels over:

  • marketing- en verkooptechnieken (verkoop op afstand, via telefoon en buiten de onderneming);
  • transparantie over prijzen, aanbiedingen, mededeling van het goedkoopste tarief;
  • precontractuele informatie en het contract;
  • de vroegtijdige opzegging van het contract en de verbrekingsvergoedingen;
  • het einde van het contract;
  • de factuur;
  • verandering van elektriciteits- en gasleverancier;
  • klachtenbehandeling.

Voor consumenten: Consumentenakkoord energie en gedragscode

Het oorspronkelijke akkoord werd ondertekend in 2004 om consumenten te beschermen. In 2006, 2013 en 2017 werden nieuwe versies ondertekend. De meeste energieleveranciers hebben dat akkoord ondertekend voor het leveren van elektriciteit en/of gas.

De versie die geldt vanaf 1 januari 2018: Akkoord

Het akkoord en de gedragscode voor “verkoop buiten de onderneming” en “verkoop op afstand” zijn geïntegreerd in één document in de meest recente versie. 

De bevoegde dienst voor vragen, klachten en geschillen is de Algemene Directie Economische Inspectie (ADEI)

Contact: https://meldpunt.belgie.be

Website FOD Economie - ADEI

 

Voor kmo’s en zelfstandigen: Gedragscode zelfstandigen en kmo’s in de energiemarkt

De ‘gedragscode zelfstandigen en kmo’s in de energiemarkt’ werd in 2022 in volle energiecrisis in het leven geroepen om zelfstandigen en kmo’s beter te beschermen. Het is de tegenhanger van het consumentenakkoord.

De eerste versie dateert van 27 maart 2023: Gedragscode voor de bescherming van de zelfstandigen en de kmo’s  in de elektriciteits‐ en gasmarkt
 

De bevoegde dienst voor vragen, klachten en geschillen is de Algemene Directie Economische Inspectie (ADEI)

Contact: https://meldpunt.belgie.be

Website FOD Economie - ADEI