Veelgestelde vragen over terugleveringscontract

Is mijn huidige leverancier, waarvan ik elektriciteit aankoop, verplicht om mij een terugleververgoeding aan te bieden?

Uw leverancier is verplicht om op uw vraag een terugleveringscontract aan te bieden maar kan vrij bepalen aan welke prijs hij de elektriciteit die u op het net zet wil opkopen. Een terugleververgoeding van € 0/kWh is hierbij niet uitgesloten.  
 

In de V-test® geven we een overzicht van alle terugleveringscontracten die momenteel worden aangeboden, inclusief de voorwaarden per contract. 

Kan ik een terugleveringscontract afsluiten met een andere leverancier dan mijn huidige leverancier, waarvan ik elektriciteit aankoop?

Wettelijk gezien is dat mogelijk. 
 

Leveranciers kunnen wel als voorwaarde stellen dat u voor het afsluiten van een bepaald terugleveringscontract ook een afnamecontract bij hen moet hebben. Opgepast! Een gunstig geprijsd terugleveringscontract wordt niet noodzakelijk samen aangeboden met een goedkoop afnamecontract. Wat voor u het interessantste pakket vormt, hangt af van de hoeveelheid elektriciteit die u afneemt en de hoeveelheid die u verkoopt. Via de V-test® kan u een correcte afweging maken. 
 

In de V-test® geven we een overzicht van alle afname- en terugleveringscontracten die momenteel worden aangeboden, inclusief de voorwaarden per contract. 

Ben ik als particulier btw-plichtig voor de elektriciteit die ik verkoop aan mijn leverancier?

Meer informatie hierover vindt u op https://vanpeteghem.belgium.be/nl/geen-btw-voor-particulieren-die-zonnestroom-doorverkopen. Voor verdere vragen kan u best contact opnemen met de BTW-administratie.

Als ik een ander terugleveringscontract afsluit, wordt er dan een slotfactuur opgemaakt?

Als u een ander energiecontract (afname- en/of terugleveringscontract) afsluit bij uw huidige leverancier, dan maakt uw leverancier geen slotfactuur op.

Als u een nieuw energiecontract (afname- en/of terugleveringscontract) afsluit bij een andere leverancier dan diegene waarbij u vandaag elektriciteit koopt en/of verkoopt, dan maakt uw huidige leverancier een slotfactuur op.

Ik heb zonnepanelen en een digitale meter. Wat als ik geen terugleveringscontract afsluit?

Als u geen terugleveringscontract afsluit, dan wordt de elektriciteit die u op het net zet toegewezen aan uw distributienetbeheerder. U ontvangt in dat geval geen vergoeding. 

Ik heb zonnepanelen en een klassieke, analoge meter. Als mijn zonnepanelen op jaarbasis meer energie opwekken dan mijn totale energieverbruik, krijg ik dan een terugleververgoeding voor de overtollige elektriciteit die ik op het net injecteer?

Nee, u kan enkel een terugleveringscontract afsluiten als u een digitale meter hebt.

Het regime van de terugdraaiende teller is niet combineerbaar met een terugleveringscontract. Een terugleververgoeding wordt betaald per kWh die u werkelijk op het net zet; niet op een eventueel negatief saldo na compensatie op jaarbasis van afname met  injectie .

Betaal ik distributienettarieven voor de elektriciteit die ik op het net zet en waarvoor ik een terugleververgoeding ontvang?

Nee, prosumenten betalen geen injectietarief. Prosumenten zijn gezinnen en bedrijven die zelf elektriciteit produceren met een installatie met een maximaal vermogen van 10 kVA.
 

Op gezinnen en bedrijven met een grotere productie-installatie is wél een injectietarief van toepassing. Dit tarief wordt aangerekend per geïnjecteerde kWh.