Veelgestelde vragen over dynamische contracten

Hoe berekent de V-test® de verwachte jaarprijs voor een dynamisch contract?

Voor dynamische contracten baseren de leveranciers zich op de energiebeurzen waarop ze energie kopen voor de dag nadien. Dat is ook zo bij variabele contracten met een spotparameter. Maar bij een dynamisch contract rekent de leverancier met de werkelijke prijs per uur en niet met gemiddelde prijzen. U betaalt uw verbruik aan de prijs van dat uur.  

Wil u de geschatte jaarprijs voor een dynamisch contract in de V-test® zien? Dan moet u een verbruik invullen, een csv-bestand opladen of koppelen met Mijn Fluvius.

Duidt u in de V-test® aan dat u uw verbruik niet kent? Dan kan de V-test® geen berekening maken voor dynamische contracten. U ziet dan geen dynamische contracten.

  • Hebt u uw verbruik ingevuld? De V-test® baseert zich dan voor de berekening van de geschatte jaarprijs op een standaard verbruikspatroon. De V-test® houdt dus geen rekening met mogelijke veranderingen in uw verbruikspatroon omwille van goedkopere of duurdere prijzen. De gele kader bij elk contract waarschuwt u daarvoor.
  • Hebt u de koppeling gemaakt met Mijn Fluvius of een csv-bestand opgeladen? De V-test® baseert zich dan voor de berekening van de geschatte jaarprijs op uw eigen verbruikspatroon. Dan ziet u geen gele kader. De V-test® houdt geen rekening met mogelijke, toekomstige veranderingen in uw verbruikspatroon omwille van goedkopere of duurdere prijzen.

Voor de inschatting gebruiken we energieprijscurves. Die curves maken een schatting van de energieprijzen op uurbasis voor de komende 12 maanden. De werkelijke prijzen zijn nog voor geen enkel uur van de looptijd van uw contract gekend. Die kunnen hoger of lager zijn dan de prijs  die de V-test® toont.

Is een dynamisch elektriciteitscontract interessant voor mij?

Bij dit type afnamecontract wordt u verondersteld om actief bezig te zijn met uw elektriciteitsverbruik en om bereid te zijn om uw verbruik af te stemmen op de uurprijzen, of minstens om een verbruiksprofiel te hebben dat afwijkt van het gemiddelde (bv. hoog verbruik tijdens de nacht en laag verbruik overdag, wat afwijkt van het gemiddelde van laag verbruik ’s nachts en hoog verbruik overdag). Een gezin of bedrijf dat veel verbruikt op momenten met hoge uurprijzen loopt bij dit type contract namelijk het risico om een hogere energiefactuur te krijgen. 

Toepassingen aangesloten op de gebruikerspoort van de digitale meter zullen het in de toekomst mogelijk maken om het verbruik automatisch te sturen op basis van de actuele energieprijs. Zo zal u het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen en toepassingen – makkelijk en zonder comfortverlies – zo veel mogelijk kunnen laten samenvallen met de uren waar lagere prijzen voor gelden (bv. laden elektrisch voertuig,  warmtepomp, wasmachine). Dan kan u met een dynamisch contract de energiekost op uw factuur verlagen.

Lees er meer over in deze blog.

Kunnen enkel prosumenten een dynamisch elektriciteitscontract afsluiten voor de elektriciteit die zij aankopen?

Nee, iedereen met een digitale meter kan een dynamisch elektriciteitscontract afsluiten.