Veelgestelde vragen over dynamische contracten

Hoe berekent de V-test® de verwachte jaarprijs voor een dynamisch contract?

Voor dynamische contracten baseren de leveranciers zich op de energiebeurzen waarop  ze energie kopen voor de dag nadien. Dat is ook zo bij variabele contracten met een spotparameter. Maar bij een dynamisch contract rekent de leverancier met de werkelijke prijs per uur en niet met gemiddelde prijzen. U betaalt uw verbruik aan de prijs van dat uur.  

Hebt u een digitale meter en leest Fluvius al minstens één jaar uw verbruik per kwartier uit? Dan kan u die kwartierwaarden downloaden in Mijn Fluvius en opladen in de V-test®. De V-test® maakt dan een inschatting van de verwachte jaarprijs van dynamische contracten op basis van uw eigen verbruiksprofiel.

Voor die inschatting gebruiken we energieprijscurves. Die curves maken een schatting van de energieprijzen op uurbasis voor de komende 12 maanden. De werkelijke prijzen zijn nog voor geen enkel uur van de looptijd van uw contract gekend. Die kunnen hoger of lager zijn dan de prijs  die de V-test® toont.

Is een dynamisch elektriciteitscontract interessant voor mij?

Bij dit type afnamecontract wordt u verondersteld om actief bezig te zijn met uw elektriciteitsverbruik en om bereid te zijn om uw verbruik af te stemmen op de uurprijzen, of minstens om een verbruiksprofiel te hebben dat afwijkt van het gemiddelde (bv. hoog verbruik tijdens de nacht en laag verbruik overdag, wat afwijkt van het gemiddelde van laag verbruik ’s nachts en hoog verbruik overdag). Een gezin of bedrijf dat veel verbruikt op momenten met hoge uurprijzen loopt bij dit type contract namelijk het risico om een hogere energiefactuur te krijgen. 

Toepassingen aangesloten op de gebruikerspoort van de digitale meter zullen het in de toekomst mogelijk maken om het verbruik automatisch te sturen op basis van de actuele energieprijs. Zo zal u het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen en toepassingen – makkelijk en zonder comfortverlies – zo veel mogelijk kunnen laten samenvallen met de uren waar lagere prijzen voor gelden (bv. laden elektrisch voertuig,  warmtepomp, wasmachine). Dan kan u met een dynamisch contract de energiekost op uw factuur verlagen.

Kunnen enkel prosumenten een dynamisch elektriciteitscontract afsluiten voor de elektriciteit die zij aankopen?

Nee, iedereen met een digitale meter kan een dynamisch elektriciteitscontract afsluiten.