Veelgestelde vragen over capaciteitstarief

Capaciteitstarief

Is het capaciteitstarief een bijkomend tarief?

Nee, het is geen tarief dat extra aangerekend wordt. Het gaat enkel om een andere manier van aanrekenen. Tot nu toe werden de nettarieven alleen berekend op basis van uw verbruik (in kWh). Sinds 2023 houden ze ook rekening met hoeveel elektriciteit u maximaal tegelijk verbruikt (in kW). 

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Voor wie geldt het capaciteitstarief?

Voor alle gezinnen en kleine bedrijven in Vlaanderen, aangesloten op het laagspanningsnet. Enkel gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief betalen het capaciteitstarief niet.

Grote bedrijven betalen al langer een capaciteitstarief. De manier waarop dat wordt aangerekend veranderde in 2023. Lees er alles over op de website van Fluvius.  

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Waarom is het capaciteitstarief nú nodig?

Op dit moment is er nog voldoende plaats op de distributienetten in Vlaanderen. Er zijn nog geen grote problemen. Door de  energietransitie  zal dat veranderen. De energiecrisis zorgt voor een versnelling van die energietransitie. Want door minder fossiele brandstoffen te gebruiken worden we voor onze energie en de prijs ervan minder afhankelijk van andere landen. We verwachten de komende jaren dus wél grote bijkomende netinvesteringen. Daarom moeten we nu maatregelen nemen. Meer weten? Lees hier waarom de nieuwe nettarieven nodig zijn.

Vertrouwd raken met het capaciteitstarief en ons gedrag aanpassen vraagt tijd. Denk maar aan uw huidige gewoonte om de wasmachine ’s avonds aan te zetten bij de overgang van dag- naar nachttarief. Daarom moeten we er nú aan beginnen. Door de energiecrisis zijn we meer dan ooit bezig met ons energieverbruik. Wie dat kan, overweegt investeringen in technieken die energiezuinig zijn en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Wil u in de komende jaren een elektrische wagen,  warmtepomp  of thuisbatterij kopen? Dan weet u nú al waarmee u rekening moet houden. 

Met het capaciteitstarief bereiden we ons voor op de toekomst. Zo zijn er minder grote investeringen nodig om het net aan te passen en houden we de nettarieven voor iedereen onder controle.

Tip: Laat u uw toestellen met een uitstelknop starten wanneer de nachtperiode begint? Start niet alle toestellen op hetzelfde ogenblik. De combinatie van die verschillende verbruikers kan mogelijk voor een hoger piekvermogen zorgen. Op zoek naar meer tips? Bekijk dan al onze tips. 

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Is Vlaanderen de enige plek met een capaciteitstarief?

Grote bedrijven betalen in veel landen al langer een capaciteitstarief. Dat is ook in Vlaanderen het geval.

In sommige landen betalen ook gezinnen en kleine bedrijven een capaciteitstarief, bijvoorbeeld in Nederland, Spanje, Italië en Noorwegen. Verschillende andere landen overwegen de invoering van een capaciteitstarief voor gezinnen en kleine bedrijven. Ze willen zo de impact van de  energietransitie  op het elektriciteitsnet opvangen.

Hoe zit het in Wallonië en Brussel? In Wallonië worden de nettarieven hervormd begin 2026. Gezinnen en kleine bedrijven betalen vanaf dan tijdsafhankelijke nettarieven. Meer info vindt u op de website van CWaPE. In Brussel betalen gezinnen en kleine bedrijven al een (beperkt) capaciteitstarief. Meer info vindt u op de website van Brugel.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Wat is het verschil tussen verbruik (in kWh) en vermogen (in kW)?

Het vermogen van een toestel (in Watt (W) of kilowatt (kW)), dat is de hoeveelheid energie (kWh) die een toestel maximaal per seconde kan gebruiken.

Bijvoorbeeld: 

 • Een lamp van 60 W of een spaarlamp van 12 W;
 • Een microgolfoven van 1.000 W;
 • Een laadpaal voor een elektrische wagen van 11 kW.  

Het verbruik van een toestel (in kilowattuur (kWh)), dat is de hoeveelheid energie die dat toestel gedurende een bepaalde periode gebruikt. 1 kWh komt overeen met het verbruik van een toestel van 1.000 watt of 1 kilowatt gedurende 1 uur.

Bijvoorbeeld: 

 • Een lamp van 60 W die 1 uur lang brandt, verbruikt 60 Wh;
 • Een microgolfoven van 1.000 W die 5 minuten werkt, verbruikt 83 Wh;
 • Een elektrische wagen die 1 uur lang wordt geladen aan 11 kW, verbruikt 11 kWh;

Voor het capaciteitstarief kijken we niet per seconde hoeveel vermogen al uw toestellen van het net vragen, maar kijken we naar het gemiddelde per kwartier. Dat is het kwartiervermogen (in kW). Bekijk hier hoe het capaciteitstarief wordt berekend.  

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Waarom kan u geen simulatie meer uitvoeren?

De simulator nieuwe nettarieven staat niet meer online omdat die gelinkt was aan de introductie van de nieuwe nettarieven in 2023. U kan op vreg.be/nl/nettarieven terecht voor meer informatie rond de nettarieven, en meer gedetailleerd ook over het capaciteitstarief. 

Bekijk zeker onze tips om uw verbruik te spreiden met een digitale meter
•    Met een elektrische wagen
•    Met een warmtepomp
•    Met zonnepanelen
•    Zonder grootverbruikers

Op zoek naar het energiecontract dat het best bij u past? Doe de V-test®! In de geschatte jaarkost vindt u ook de berekening van uw nettarieven.

Berekening van het capaciteitstarief

Hoeveel capaciteitstarief betaalt u voor een kilowatt?

In 2024 betaalt u voor 1 kW op jaarbasis gemiddeld over Vlaanderen 39,93 euro (excl. btw); op maandbasis is dat 3,33 euro (excl. btw). Het bedrag verschilt van netbeheerder tot netbeheerder en hangt dus af van waar u woont. 

Iedereen betaalt een minimumbijdrage voor zijn gebruik van het net. Die komt overeen met 2,5 kW. Het gaat dus jaarlijks om gemiddeld 100 euro (excl. btw).   

Is uw maandpiek telkens 4 kW? Dan betaalt u op jaarbasis gemiddeld 160 euro (excl. btw) aan capaciteitstarief. Hebt u gedurende 1 van de 12 maanden uitzonderlijk een iets hogere piek van 6 kW? Dan kost u dat gemiddeld 6,65 euro (excl. btw) extra. 

De nettarieven voor 2024 per netbeheerder vindt u hier.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Hoe wordt de gemiddelde maandpiek berekend als er nog geen 12 maandpieken zijn?

Zijn er op het moment van uw afrekeningsfactuur nog geen 12 maandpieken gemeten? Bijvoorbeeld omdat u nog maar recent een  digitale meter  kreeg? Dan wordt de gemiddelde maandpiek berekend op basis van alle beschikbare maandpieken

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Tellen uw maandpieken van vóór januari 2023 mee voor het capaciteitstarief?

Nee, enkel maandpieken gemeten sinds 1 januari 2023 tellen mee in de berekening van de gemiddelde maandpiek. 

Ontving u in maart 2023 een afrekening? Dan zal het deel van uw factuur voor de maanden januari en februari 2023 een afrekening op basis van de nieuwe nettarieven zijn. Enkel uw maandpieken van januari en februari tellen mee voor de berekening van de gemiddelde maandpiek, ook al zijn er eerdere maandpieken beschikbaar.  

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Tellen injectiepieken mee voor de berekening van het capaciteitstarief?

Nee, voor het capaciteitstarief tellen alleen de pieken als u elektriciteit afneemt van het net. Het capaciteitstarief houdt geen rekening met uw injectiepieken. Het maakt dus niet uit hoeveel elektriciteit u tegelijk op het net zet.

Goed om te weten: eigenaars van zonnepanelen (< 10  kVA ) betalen geen injectietarief.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Waarom telt enkel het hoogste kwartiervermogen van de maand?

De kosten voor de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet worden hoofdzakelijk bepaald door het maximale vermogen dat u van het net vraagt. Gebruikt u maar één keer het volledige vermogen van uw aansluiting? Of doet u dat elke dag? In beide gevallen moet de netbeheerder ervoor zorgen dat hij voldoende capaciteit op zijn kabels heeft voorzien om u op die momenten de elektriciteit te brengen die u nodig heeft. Zijn kosten worden veel minder gedreven door hoeveel u verbruikt of door hoe vaak u uw hoogste vermogen gebruikt. 

Bij de uiteindelijke keuze voor de maandpiek speelden verschillende factoren een rol. Zoals bijvoorbeeld:

 • De maandpiek kan eenvoudig geregistreerd en uitgelezen worden uit de digitale meter . Het is niet nodig om daarvoor alle kwartierwaarden uit te lezen (meetregime 3). Dat zou wel het geval zijn bij een aanrekening op basis van bijvoorbeeld het hoogste kwartiervermogen per dag of per week (dag- of weekpiek).
 • Met de maandpiek loont het om elke maand opnieuw uw hoogste kwartiervermogen proberen te beperken. Elke maandpiek telt maar voor een stukje mee in het capaciteitstarief dat u per jaar betaalt. Een éénmalige, hoge piek in één maand heeft dus maar een beperkt impact op uw totale factuur. Hebt u seizoensgebonden pieken? Bijvoorbeeld in de wintermaanden hogere pieken omdat u verwarmt met elektriciteit? Dan bepalen die niet uw volledige factuur. Dat zou bij een aanrekening op basis van het hoogste kwartiervermogen per jaar (jaarpiek) wel het geval zijn.

Welke aanrekening van het capaciteitstarief we ook kiezen, het gaat altijd om dezelfde totale hoeveelheid kosten die iedereen samen moet betalen via de nettarieven. Bekijk hier hoe de nettarieven jaarlijks tot stand komen. Zouden we het capaciteitstarief bijvoorbeeld aanrekenen op basis van het gemiddelde van uw dagpieken? Dan zou het aantal kW bij iedereen lager zijn dan bij de huidige aanrekening met de maandpiek. Maar het tarief per kW zou dan ook hoger liggen: er is dan in totaal minder kW waarover we de totale kosten kunnen verdelen. Een andere manier van aanrekenen kan op het eerste zicht dus voordeliger voor u lijken, maar dat zal niet noodzakelijk ook zo zijn. 

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier.

Waarom werkt het capaciteitstarief niet met vermogensschijven?

In sommige landen werkt het capaciteitstarief met vermogensschijven, bijvoorbeeld:

 • In Italië en Spanje reserveert u een bepaald vermogen (in kW). U hebt de keuze uit een aantal vermogensschijven. Kiest u voor een hogere vermogensschijf? Dan betaalt u een hoger bedrag per jaar. Overschrijdt u uw gereserveerde vermogen? Dan wordt in Italië de stroom onderbroken. U kan zich wel zelf opnieuw inschakelen.
 • In Nederland bepaalt uw aansluitingsvermogen (in kW) in welke vermogensschijf u valt en welk bedrag u per jaar betaalt. Er wordt dus niet gemeten hoe u het net gebruikt. 

In andere landen, én ook Vlaanderen, wordt het capaciteitstarief aangerekend per kW. 

Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Een capaciteitstarief op basis van vermogensschijven en/of aansluitingsvermogen kan eenvoudiger lijken dan een €/kW-tarief op basis van uw gemeten pieken. Maar er zijn ook nadelen: 

 • Bij een systeem met vermogensschijven betaalt u niet volgens uw effectief gebruik van het net. Hebt u een piekvermogen bovenaan de schijf? Dan betaalt u minder dan de door u veroorzaakte kosten. U wordt ook niet gestimuleerd om uw piek te verminderen. Hebt u een piekvermogen onderaan de schijf? Dan draagt u mee de kosten van iedereen bovenaan de schijf. 
 • Een capaciteitstarief op basis van aansluitingsvermogen kan nadelig zijn voor wie een overgedimensioneerde aansluiting heeft. Zo zijn er in Vlaanderen relatief veel. 

In Nederland overweegt men om over te stappen naar een ‘slimmer’ capaciteitstarief zoals in Vlaanderen: gebaseerd op data uit de digitale meter en dus uw effectief gebruik van het net.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier.

Kostprijs van het capaciteitstarief

Betaalt u meer voor pieken boven de 2,5 kW?

Nee, u betaalt voor elke kW evenveel. 2,5 kW is de minimumbijdrage die iedereen betaalt en de vaste bijdrage voor wie nog een klassieke meter heeft. Zo betaalt iedereen solidair een stukje mee voor de aanleg en het onderhoud van de netinfrastructuur.

Het bedrag is uniform per kW: 1 kW komt per jaar gemiddeld over Vlaanderen overeen met 40,4 euro (excl. btw), 2 kW is 80,8 euro en 4 kW is 161,6 euro. Het exacte bedrag dat u betaalt per kW hangt af van het netgebied waar u woont. De nettarieven voor 2023 per netbeheerder vindt u hier.

Die 2,5 kW is een minimumbijdrage, geen streefcijfer. Een doorsnee gezin met de gebruikelijke huishoudtoestellen heeft typisch maandpieken die hoger zijn dan 2,5 kW. Dat betekent niet noodzakelijk dat ze nu meer nettarieven gaan betalen dan vroeger.

Wist u dat …

 • De gemiddelde maandpiek van Vlaamse gezinnen gemiddeld 4,26 kW is? Dat halen we uit de beschikbare piekvermogens van gezinnen en kleine bedrijven die al een jaar een digitale meter hebben. Meer daarover leest u op deze pagina.
 • Uit die data zien we ook dat maar 6 à 7% van die afnemers altijd een maandpiek lager dan of gelijk aan 2,5 kW hebben. Ongeveer de helft van die groep zijn gezinnen, de andere helft zijn niet-residentiële afnemers (kmo’s, tweede verblijven, gemeenschappelijke delen, …).

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Zijn algemene piekmomenten (ochtend en avond) duurder?

Nee, voor het capaciteitstarief zijn er geen vaste, duurdere momenten. Alleen uw eigen piekvermogen telt voor de berekening, of dat drukste kwartier nu ’s nachts of overdag valt. Op elk moment betaalt u dus hetzelfde tarief per kW.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Betaalt u met een driefasige aansluiting meer?

Nee, het maakt niet uit of u een monofasige of driefasige elektriciteitsaansluiting hebt. Voor het capaciteitstarief telt alleen het piekvermogen dat uw digitale meter registreert.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Betaalt u met een klassieke meter minder nettarieven dan met een digitale meter?

Nee. Met een  digitale meter  hangt het capaciteitstarief af van uw maandpieken. U betaalt minstens de minimumbijdrage van 2,5 kW. Met een klassieke meter betaalt u het capaciteitstarief als een vast bedrag. Dat bedrag komt overeen met de minimumbijdrage. Alle andere  netkosten  betaalt u op basis van uw verbruik (in kWh).

Met een klassieke meter betaalt u een hoger nettarief per kWh dan iemand met een digitale meter. Gemiddeld over Vlaanderen is het nettarief per kWh voor een klassieke meter 2,37 eurocent hoger dan dat voor een digitale meter. U betaalt dus in verhouding meer voor kWh en minder voor kW. Wie een digitale meter heeft betaalt in verhouding minder voor kWh en meer voor kW. Dat compenseert elkaar.  

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Betaalt u met zonnepanelen en een klassieke meter zowel capaciteitstarief als prosumententarief?

Ja, u betaalt zowel het capaciteitstarief (onder de vorm van een vast bedrag) als het  prosumententarief . Dat prosumententarief zal lager zijn dan u tot nu toe gewoon was. Een deel van de kosten die er tot nu toe in verrekend werden, zitten nu in het capaciteitstarief.  

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Betalen alleenstaanden met een klein verbruik meer dan elektrische rijders?

Nee, de elektriciteitsfactuur van elektrische rijders blijft ook met de nieuwe nettarieven een pak hoger dan die van gezinnen met een klein verbruik. Elektrische rijders verbruiken veel meer. En het grootste deel van de factuur blijft gebaseerd op uw verbruik: wie minder verbruikt (kWh), betaalt dus minder. 

Tot nu toe betaalden elektrische rijders die hun wagen snel en aan een hoog vermogen laden evenveel nettarieven dan zij die dat meer gespreid doen. De elektrische rijder die snel laadt, zorgt nochtans voor een grote belasting van het elektriciteitsnet. Met de nieuwe nettarieven en de  digitale meter  verandert dat. Willen elektrische rijders hun wagen snel laden? Dan zullen ze méér betalen dan vandaag. Laden ze meer gespreid en investeren ze daarvoor in een slimme laadpaal? Alleen dan kunnen ze besparen. Door hun aangepast gedrag belasten ze het net dan niet overmatig. 

Met de nieuwe nettarieven zorgen we voor minder grote investeringen in het net. Zo houden we de nettarieven voor iedereen onder controle. En vermijden we dat alleenstaanden een flink hogere factuur krijgen omwille van het onaangepast gedrag van elektrische rijders.  

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Wat betekent het capaciteitstarief voor gezinnen met accumulatieverwarming en uitsluitend nachtmeter?

De meeste gezinnen met een uitsluitend nachtmeter hebben op dit moment nog een klassieke meter. Die behouden ze nog tot begin 2028. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zij betalen in de volgende jaren het capaciteitstarief als een vast bedrag. 

Het voordeligere uitsluitend nachttarief wordt sinds 2021 over verschillende jaren afgebouwd, tot 2028. Lees er hier meer over. De huidige aansturing en meting van het aparte uitsluitend nachtcircuit door Fluvius loopt dus nog zeker door tot 2028.

Bent u een uitsluitend nachtklant met digitale meters? Bekijk uw maandpieken en kwartierverbruiken op mijn.fluvius.be. Zorgen uw accumulatoren voor een hoog piekvermogen ? Bekijk de beste instellingen voor uw verwarming samen met uw installateur. Momenteel laden accumulatoren vaak snel op in enkele uren. Meer gespreid laden over alle uitsluitend nachturen zal uw piekvermogen verminderen. 

U kan uw accumulatieverwarming ook slim sturen. Dan houdt uw installatie rekening met het totale elektriciteitsverbruik in uw woning tijdens de uitsluitend nachturen. Staan uw vaatwasmachine en droogkast aan? Dan laden uw accumulatoren tijdelijk niet of aan een trager tempo. U krijgt voor die slimme sturing een premie via Fluvius. Meer weten? 

Hebt u zonnepanelen? Dan kan zo’n slimme sturing ook rekening houden met uw energieproductie. Wil u het laden van uw accumulatoren spreiden over de hele dag of laden wanneer uw zonnepanelen produceren? Dan moet u de aansturing van het uitsluitend nachtcircuit door Fluvius uitschakelen. Let op: u geniet dan niet meer van het voordeligere uitsluitend nachttarief.  

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Het capaciteitstarief op de factuur

Is het capaciteitstarief een grote hap uit uw totale elektriciteitsfactuur?

Het gaat over een 14% voor een doorsnee gezin volgens de cijfers van november 2023.

Maandafrekening of jaarafrekening: hoe komt het capaciteitstarief op uw factuur?

U hebt een  digitale meter :  

 • Hebt u een jaarafrekening? Dan berekent uw leverancier het gemiddelde van de afgelopen 12 gemiddelde maandpieken. Dat is de 'facturatiepiek'. Op die facturatiepiek past uw leverancier het capaciteitstarief (in euro per kW per jaar) toe. 
 • Hebt u een maandafrekening? Dan komt elke maand uw laatste gemiddelde maandpiek op de factuur. Uw leverancier rekent daarop het capaciteitstarief (in euro per kW per maand) aan. 

U hebt een klassieke meter: dan betaalt u voor het capaciteitstarief de minimumbijdrage van 2,5 kW. Op uw jaarafrekening vindt u dat als een jaarlijks vast bedrag. 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Verdwijnt het verschil tussen dag- en nachturen ook voor de prijs voor uw elektriciteitsverbruik?

Nee, het onderscheid tussen de duurdere dag- en goedkopere nachturen verdwijnt enkel voor het deel nettarieven op uw elektriciteitsfactuur, niet voor het deel energiekost.

Uw leverancier bepaalt die energiekost. Leveranciers kunnen dus contracten blijven aanbieden met andere energieprijzen voor uw dag- en nachtverbruik. Kiest u voor zo'n contract? Dan krijgt uw leverancier van Fluvius aparte verbruiksgegevens voor de dag- en nachturen.

Hebt u een energiecontract met verschillende prijzen voor uw dag- en nachtverbruik?
Dan blijft u er voordeel mee doen om toestellen zoals uw (vaat)wasmachine en droogkast zoveel mogelijk ’s avonds en in het weekend aan te zetten. Zijn dat momenten waarop uw andere toestellen in huis weinig energie vragen? Dan loont dat ook voor het capaciteitstarief.

Tip: Laat u uw toestellen met een uitstelknop starten wanneer de nachtperiode begint? Start niet alle toestellen op hetzelfde ogenblik. De combinatie van die verschillende verbruikers kan mogelijk voor een hoger piekvermogen zorgen. Op zoek naar meer tips? Bekijk dan al onze tips.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Wanneer betaal ik het maximumtarief? Hoe wordt dat bepaald?

Hebt u een digitale meter ? Dan betaalt u normaal gezien nettarieven met het capaciteitstarief en het nettarief per kWh.

 • Verbruikt u heel weinig, bijvoorbeeld minder dan 750 kWh per jaar? Dan betaalt u mogelijk het maximumtarief. Voor 2023 betaalde u de nettarieven enkel op basis van uw verbruik. U betaalde dus heel weinig voor uw gebruik van het elektriciteitsnet. Toch belast ook u het net op bepaalde momenten en moet de netbeheerder voor u een bepaalde capaciteit voorzien. Met de nieuwe nettarieven betaalt u meestal meer. De toename van uw factuur wordt wel beperkt door het maximumtarief. Dat bedraagt 0,19 euro per kWh (excl. btw). Zou u met het capaciteitstarief en nettarief per kWh meer nettarieven betalen dan met het maximumtarief? Dan betaalt u het maximumtarief. U betaalt dus nooit meer dan dat. U betaalt wel minstens de minimumbijdrage van 2,5 kW. 
 • Hebt u heel hoge kwartiervermogens, bijvoorbeeld meer dan 20 kW? Ook dan betaalt u mogelijk het maximumtarief.

Hebt u een klassieke meter? Dan geldt het maximumtarief niet. 

Het maximumtarief is hetzelfde over heel Vlaanderen voor iedereen aangesloten op het laagspanningsnet. 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Het capaciteitstarief wordt anders aangerekend bij een klassieke meter. Waarom dat verschil?

Een klassieke meter meet uw verbruik, maar niet hoeveel elektriciteit u tegelijk gebruikt. Een klassieke meter kan dus geen maandpieken registreren. Hebt u nog een klassieke meter? Dan kunnen we het capaciteitstarief niet aanrekenen op basis van uw gemiddelde maandpiek. Dat is technisch niet mogelijk. Daarom betaalt u het capaciteitstarief voorlopig als een vast bedrag, tot u een  digitale meter  krijgt.

Fluvius rolt de digitale meter uit per gemeente. Met de planningchecker van Fluvius komt u te weten wanneer u aan de beurt bent. Is uw gemeente nog niet aan de beurt, maar wil u toch zo snel mogelijk een digitale meter?  Dan kan u de plaatsing van een digitale meter aanvragen. Dat is gratis. Na de metervervanging stapt u onmiddellijk over naar een aanrekening van het capaciteitstarief op basis van uw gemiddelde maandpiek. 

Lees ook de veelgestelde vraag: betaalt u met een klassieke meter minder nettarieven dan met een  digitale meter?

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier.

Op 1 januari 2023 gingen de nieuwe nettarieven in. Krijg ik een afrekening van mijn leverancier voor de periode tot 1 januari 2023?

Dat hangt van uw leverancier af.

Die kan ervoor kiezen om u een afrekening te sturen voor de periode tot 1 januari.

Maar uw leverancier kan de nettarieven voor die periode ook opnemen in uw volgende afrekening, op het moment van uw eerstkomende meteropname. Uw leverancier rekent de nettarieven in die afrekening dan aan volgens de ‘oude’ methode (op basis van uw verbruik) voor de periode tot 1 januari, en volgens de ‘nieuwe’ methode (deels met het capaciteitstarief en deels op basis van uw verbruik) vanaf 1 januari.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Uw toestellen/technieken

Wat is een piekmoment?

De digitale meter registreert uw verbruik (in kWh) elke 15 minuten: van 00:00 tot 00:15, van 00:15 tot 00:30, etc. Dat zijn dus 96 registraties in een dag. U belast tijdens dat kwartier het net niet altijd even hard. Soms belast u het net meer, soms minder. Het gemiddelde per kwartier telt. Dat is het kwartiervermogen (in kW). 

Bijvoorbeeld

 • Gebruikt u in een kwartier gedurende 10 minuten continu een vermogen van 8 kW en gedurende de resterende 5 minuten geen vermogen? Dan is uw kwartiervermogen voor dat kwartier 5,3 kW.
 • Gebruikt u gedurende een volledig kwartier continu een vermogen van 8 kW? Dan is uw kwartiervermogen voor dat kwartier 8 kW.

Voor het capaciteitstarief kijken we naar het hoogste kwartiervermogen per maand. Dat is de maandpiek. Die komt dus overeen met het kwartier waarop u gemiddeld de meeste elektriciteit verbruikte. Dat kwartier is uw hoogste piekmoment. Voor heel wat Vlaamse huishoudens valt het piekmoment ‘s avonds wanneer ze aan het koken zijn.
Hebt u een digitale meter? Ontdek uw piekmomenten op mijn.fluvius.be. U kan uw piekmomenten afleiden uit uw kwartierverbruiken. Ziet u uw kwartierverbruiken niet? Activeer ze dan in Mijn Fluvius

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier.

Mag ik nog elektrisch koken?

Natuurlijk mag u nog elektrisch koken. Uw verbruik spreiden, dat betekent niet dat u uw dagelijkse routine hoeft om te gooien. Uiteraard kookt u dus nog altijd op hetzelfde tijdstip en gebruikt u uw kookplaten en oven tegelijk.

Voor heel wat Vlaamse huishoudens valt hun piekmoment wel wanneer ze aan het koken zijn. Is dat ook bij u het geval? Schakel toestellen waarvan het voor u niet uitmaakt wanneer ze werken dan niet in tijdens dat piekmoment, zoals uw (vaat)wasmachine of droogkast. 

Hebt u een keramische kookplaat of een inductie kookplaat? En laat u een pot water koken?

 • Met een inductievuur gaat dat heel snel. Zet u het inductievuur op de hoogste stand? Dan kookt het water al na enkele minuten. Daarna zet u het vuur op een lagere stand. Uw inductievuur veroorzaakt die eerste minuten een hoge piek. Maar gemiddeld over een kwartier valt dat best mee.
 • Met een keramisch vuur verwarmt het water trager. Het vuur werkt aan een lager vermogen maar doet er langer over. Gemiddeld over een kwartier is de impact gelijkaardig aan inductie.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier.

Mag u uw elektrische toestellen nog op hetzelfde moment gebruiken?

Natuurlijk. Uw smartphone opladen terwijl u kookt, een wasje draaien terwijl u op de computer werkt, … Met het capaciteitstarief willen we vooral stimuleren dat u het ‘zware’ verbruik spreidt (elektrische auto,  warmtepomp , kookwas, …). Daarmee kunt u besparen op uw elektriciteitsfactuur.  

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Is de maandpiek de som van alle vermogens van de elektrische toestellen die u samen aanzet?

Nee, de maandpiek is het hoogste kwartiervermogen van de maand en komt overeen met het kwartier waarop u gemiddeld de meeste elektriciteit verbruikte.

Huishoudelijke toestellen werken niet altijd een volledig kwartier én werken ook niet de hele tijd op hun maximale vermogen. Uw maandpiek zal dus lager zijn dan de som van de vermogens van uw toestellen.

Benieuwd naar uw maandpiek? Kijk dan op mijn.fluvius.be. Bekijk hier hoe het capaciteitstarief wordt berekend.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Welke toestellen belasten het elektriciteitsnet het meest?

Hebt u een elektrische auto, warmtepomp of elektrische warmwaterboiler ? Dat zijn grote stroomverbruikers. Schakelt u die toestellen niet in tijdens uw piekmoment en stuurt u ze eventueel slim aan? Dan kan u flink besparen. 

Voor het capaciteitstarief telt het hoogste kwartiervermogen van de maand. Dat komt overeen met het kwartier waarop u gemiddeld de meeste elektriciteit verbruikte. Huishoudtoestellen werken niet altijd een volledig kwartier én werken ook niet de hele tijd op hun maximale vermogen. Hun gemiddeld verbruik over een kwartier is meestal beperkt. Toestellen die verwarmen of koelen hebben vaak het meest impact op uw kwartiervermogen: kookplaten, oven, friteuse, (vaat)wasmachine (vooral kookwas), droogkast en strijkijzer. Bekijk op mijn.fluvius.be uw maandpieken en kwartierverbruiken. Ga na welke toestellen u tijdens uw hoogste piekmoment gebruikt. Zijn er toestellen waarvan het voor u niet uitmaakt wanneer ze werken? Zoals uw (vaat)wasmachine of droogkast? Schakel ze op een ander moment in.

Andere toestellen die voor een hoog kwartiervermogen kunnen zorgen zijn bijvoorbeeld: 

 • accumulatieverwarming;
 • een zwembad, sauna of jacuzzi;
 • speciale ovens;
 • een aquarium of terrarium;
 • zware hobbymachines zoals een draaibank of zaagmachine. 

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier.

Ik heb geïnvesteerd in energiezuinige technieken: zonnepanelen, warmtepomp, elektrische wagen, thuisbatterij, … Zijn de nieuwe nettarieven nadelig voor mij?

Nee, met de nieuwe nettarieven en de digitale meter hebt u juist meer mogelijkheden om uw elektriciteitsfactuur zelf in handen te nemen.

Hebt u een warmtepomp of elektrische auto? Dan verbruikt u relatief veel. Het capaciteitstarief is voordeliger voor u dan een kWh-tarief, toch wanneer u uw hoogste piekvermogen vaak gebruikt. Dat is het geval bij een warmtepomp en een wagen die u thuis laadt. Met het capaciteitstarief heeft u meer mogelijkheden om te besparen. Schakelt u uw warmtepomp of laadpunt op een ander moment in dan uw piekmoment? Dan betaalt u minder. Extra investeringen zijn vaak niet nodig: met de timer op uw warmtepomp of met de app van uw auto komt u al ver. Kiest u toch voor een slimme sturing die het verbruik van uw warmtepomp en laadpunt afstemt op het totale elektriciteitsverbruik in uw woning? Dan kan u nog meer besparen.

Hebt u zonnepanelen? Uw zelfverbruik verhogen blijft lonen. Het capaciteitstarief gaat maar over een klein stukje van uw factuur. Het grootste deel van uw factuur blijft afhangen van uw verbruik. Elke geproduceerde kWh die u onmiddellijk zelf verbruikt zorgt voor een besparing. Met een hoger zelfverbruik kan u ook uw hoogste pieken in zonnige maanden afvlakken. Zo betaalt u minder voor het capaciteitstarief. Investeerde u in een thuisbatterij? Die kan u niet alleen gebruiken om uw zelfverbruik te verhogen, maar ook om uw verbruik te spreiden. 

Combineert u zonnepanelen met een elektrische auto en/of warmtepomp? Dan hebt u het meest besparingsmogelijkheden. Lees onze tips en ontdek hoe u uw verbruik kan spreiden met uw technieken.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier.

Ik heb zonnepanelen. Wat is het verschil tussen mijn verbruik, werkelijke afname, jaarlijkse afname na terugdraaien teller, zelfverbruik, productie en injectie?

Uw zonnepanelen produceren elektriciteit (productie (kWh)). Een deel daarvan verbruikt u onmiddellijk zelf. Dat is uw zelfverbruik (kWh). Het deel dat u niet zelf verbruikt gaat naar het elektriciteitsnet. Dat is uw injectie (kWh). Daarnaast zijn er ook momenten waarop uw zonnepanelen niets of te weinig produceren. Dan neemt u elektriciteit af van het net. Dat is uw werkelijke afname (kWh). Het totale verbruik (kWh) van uw woning of onderneming is de som van uw werkelijke afname en uw zelfverbruik. 

Hebt u een klassieke meter met terugdraaiende teller? Dan kent u uw werkelijke afname en injectie niet. Op uw meter en uw jaarlijkse afrekeningsfactuur vindt u enkel uw afname na terugdraaien van de teller terug. Dat is uw werkelijke afname in de voorbije periode min uw injectie, met voor uw factuur een begrenzing op 0 kWh (dus nooit negatief). 

De digitale meter meet uw werkelijke afname en injectie wél. Uw jaarlijkse afrekening wordt op basis daarvan berekend. U vindt die gegevens ook terug op mijn.fluvius.be. Hebt u ook zicht op de productie van uw zonnepanelen, bijvoorbeeld via een app op uw smartphone? Dan kan u uw jaarlijks zelfverbruik (kWh) berekenen. U maakt dan het verschil van uw productie en injectie op jaarbasis. Wanneer u dit verschil deelt door uw productie, kent u uw zelfverbruik uitgedrukt in %. 

Soort meter

Kan u uw maandpieken aflezen op het display van uw digitale meter?

De digitale meter registreert uw maandpieken, maar toont enkel het hoogste kwartiervermogen in de lopende maand.

U vindt uw maandpieken wel terug op mijn.fluvius.be

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Fluvius vervangt uw klassieke meter door een digitale meter. Vanaf wanneer betaalt u het capaciteitstarief op basis van uw gemiddelde maandpiek?

Onmiddellijk na de vervanging van uw meter stapt u over naar een aanrekening van het capaciteitstarief op basis van uw gemiddelde maandpiek. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Geldt het capaciteitstarief ook voor gemeenschappelijke delen van appartementen?

Het verbruik van de gemeenschappelijke delen wordt normaal gezien gemeten door een aparte meter. U ontvangt voor de gemeenschappelijke delen dus een aparte elektriciteitsfactuur. U betaalt op die factuur de nieuwe nettarieven net zoals iedereen. 

Hebt u een heel laag verbruik? Of veroorzaakt de lift in het appartementsgebouw heel hoge kwartierpieken? Dan is de kans groot dat u het maximumtarief betaalt. U betaalt wel minstens de minimumbijdrage. 

Lees ook de veelgestelde vraag: Wanneer betaal ik het maximumtarief? Hoe wordt dat bepaald?

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier.