Waarom is het capaciteitstarief nodig?

Het capaciteitstarief, dat rekening houdt met de spreiding van uw elektriciteitsverbruik, is er: 

  1. voor een betaalbaar elektriciteitsnet zonder files: wie spreidt, betaalt minder met het capaciteitstarief.
     
  2. om de kosten voor de aanleg en het onderhoud van ons net evenwichtig te verdelen: iedereen betaalt een minimumbedrag voor het gebruik van het net.
     
  3. om de kosten voor de aanleg en het onderhoud van ons net correct te weerspiegelen: het onderscheid tussen het dag- en nachttarief verdwijnt.

1. Betaalbaar elektriciteitsnet zonder files

De energietransitie : dat betekent meer en meer rijden, verwarmen en leven op elektriciteit. Door bewuster om te gaan met energie en ons verbruik te spreiden, zorgen we ervoor dat het elektriciteitsnet niet overbelast raakt. Zo zijn er minder grote investeringen nodig om het net aan te passen en houden we de nettarieven voor iedereen onder controle.

2. Netkosten evenwichtig verdelen

Met het capaciteitstarief volgen we het principe ‘de gebruiker betaalt’. Hoe zwaarder u het elektriciteitsnet belast, hoe meer u bijdraagt in de kosten voor de aanleg en het onderhoud van dat net. En met de minimumbijdrage van 2,5 kW garanderen we een minimale solidariteit: iedereen betaalt een stukje mee. Want het elektriciteitsnet ligt er voor iedereen.

3. Netkosten correct weerspiegelen 

Voor de netbeheerder maakt het weinig verschil of u overdag of ‘s nachts verbruikt. De kosten voor de aanleg en het onderhoud van het net blijven dezelfde. Dus maken we voor de nettarieven geen onderscheid meer tussen de dag- en nachturen. Dat onderscheid kwam er ooit om een deel van het elektriciteitsverbruik naar de nacht te verschuiven. Terwijl we nu juist steeds vaker overdag veel energie hebben  als er zon (en wind) is. 

Wat is de energietransitie

De energietransitie is de stap naar een leven zonder schadelijke effecten op het klimaat. Zuiniger, slimmer, groener én lokaler. Als we zoveel mogelijk zelf onze energie opwekken, hangen we minder af van andere landen. Om dat te realiseren, stappen we over van aardgas, diesel en benzine op elektriciteit. Elektrische auto’s en warmtepompen verbruiken minder energie en we kunnen de elektriciteit zelf opwekken met hernieuwbare energiebronnen zoals de zon en de wind. Ook bouwen en renoveren we op zo’n manier dat we minder energie nodig hebben. 

Meer lezen