Nieuwe nettarieven 2023
Publication date: 22 november 2022

Onderzoek UGent: "Nieuwe tariefstructuur leidt tot lagere lasten op elektriciteit"

In 2021 onderzocht UGent de impact van de nieuwe nettarieven op verschillende types van eindgebruikers en het effect op de energietransitie . Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de nieuwe nettarieven winnaars en verliezers hebben, maar dat het capaciteitstarief op langere termijn het elektriciteitsverbruik goedkoper maakt en verdere elektrificatie stimuleert. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Zowel winnaars als verliezers op korte termijn

De nieuwe nettarieven zorgen over het algemeen voor lagere lasten op elektriciteit. Het capaciteitstarief heeft het grootste effect bij gemiddelde en grote stroomafnemers, bijvoorbeeld mensen met een elektrische auto en een warmtepomp . De grote afnemers die bewust omgaan met hun elektriciteit zien hun jaarlijkse factuur met gemiddeld 100 euro dalen. Wie een digitale meter heeft, bespaart zelfs nog meer. Het capaciteitstarief zorgt voor een kleine kostenstijging voor kleinere afnemers door de minimale vaste bijdrage voor 2,5 kW. De impact van de nieuwe tariefstructuur voor gemiddelde huishoudens is uiteenlopend: ongeveer 40% van de gezinnen ziet de jaarfactuur dalen, 40% ziet de factuur stijgen. De onderzoekers baseerden zich op verbruiksdata van 375.459 huiselijke verbruikers.

Nieuwe nettarieven stimuleren elektrificatie

“Dé grote winnaars van de nieuwe tariefstructuur zijn deze huishoudens die erin slagen om een geëlektrificeerde warmte- en mobiliteitsvraag in de vorm van een warmtepomp en elektrisch voertuig met actieve sturing te combineren”, zo vermeldt de studie. Zonnepanelen blijven een interessante investering, zeker als ze slim aangestuurd worden. Maar de rentabiliteit van eigen opgewekte energie neemt af omdat elektriciteit voor iedereen iets goedkoper wordt. 

Conclusie van de Universiteit Gent: de nieuwe nettarieven zijn een noodzakelijke en logische stap om de toekomstige noodzakelijke netflexibiliteit van het distributienet te garanderen.

Bekijk het eindrapport "Onderzoek naar de impact van het capaciteitstarief".

De studie gebruikte de indicatieve nettarieven die op dat moment geldig waren. Bekijk het overzicht van de nettarieven voor 2023. Of doe een simulatie voor uw situatie. 

 

Delen via