Nieuwe nettarieven sinds 2023

Het capaciteitstarief. Voor het elektriciteitsnet van morgen.

Onze wereld wordt steeds meer elektrisch en we hebben minder fossiele brandstoffen nodig. Ons elektriciteitsnet kan die stijgende vraag best aan, als we samen een beetje anders met elektriciteit omgaan. Het capaciteitstarief helpt daarbij. Zo zijn er minder grote investeringen nodig en dat is in het voordeel van ons allemaal. Waarom is het capaciteitstarief nodig?

Wat is het capaciteitstarief en hoe wordt het berekend?

Tips om uw verbruik te spreiden met een digitale meter

Het capaciteitstarief. Wat betekent dat voor u?
Sociaal tarief: capaciteitstarief niet van toepassing
Elektriciteitsfactuur

Wat veranderde er in 2023?

Sinds 2023 hangen de nettarieven op uw elektriciteitsfactuur niet alleen af van de hoeveelheid elektriciteit die u verbruikt, ook van hoe zwaar u het elektriciteitsnet belast.
  1. Iedereen betaalt een deel van de nettarieven met het nieuwe capaciteitstarief en een deel op basis van verbruik.

  2. Iedereen betaalt een minimumbedrag voor het gebruik van het elektriciteitsnet.

  3. Iedereen betaalt op elk moment van de dag hetzelfde nettarief.

Video: het capaciteitstarief

Elektriciteitsfactuur

Zo ziet uw afrekening eruit

Hoe zijn de nettarieven op uw elektriciteitsafrekening opgebouwd sinds 2023? Hebt u een digitale of klassieke meter? Bekijk het voor uw situatie.

Veelgestelde vragen

Capaciteitstarief

Is het capaciteitstarief een bijkomend tarief?

Nee, het is geen tarief dat extra aangerekend wordt. Het gaat enkel om een andere manier van aanrekenen. Tot nu toe werden de nettarieven alleen berekend op basis van uw verbruik (in kWh). Sinds 2023 houden ze ook rekening met hoeveel elektriciteit u maximaal tegelijk verbruikt (in kW). 

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Voor wie geldt het capaciteitstarief?

Voor alle gezinnen en kleine bedrijven in Vlaanderen, aangesloten op het laagspanningsnet. Enkel gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief betalen het capaciteitstarief niet.

Grote bedrijven betalen al langer een capaciteitstarief. De manier waarop dat wordt aangerekend veranderde in 2023. Lees er alles over op de website van Fluvius.  

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Waarom is het capaciteitstarief nú nodig?

Op dit moment is er nog voldoende plaats op de distributienetten in Vlaanderen. Er zijn nog geen grote problemen. Door de  energietransitie  zal dat veranderen. De energiecrisis zorgt voor een versnelling van die energietransitie. Want door minder fossiele brandstoffen te gebruiken worden we voor onze energie en de prijs ervan minder afhankelijk van andere landen. We verwachten de komende jaren dus wél grote bijkomende netinvesteringen. Daarom moeten we nu maatregelen nemen. Meer weten? Lees hier waarom de nieuwe nettarieven nodig zijn.

Vertrouwd raken met het capaciteitstarief en ons gedrag aanpassen vraagt tijd. Denk maar aan uw huidige gewoonte om de wasmachine ’s avonds aan te zetten bij de overgang van dag- naar nachttarief. Daarom moeten we er nú aan beginnen. Door de energiecrisis zijn we meer dan ooit bezig met ons energieverbruik. Wie dat kan, overweegt investeringen in technieken die energiezuinig zijn en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Wil u in de komende jaren een elektrische wagen,  warmtepomp  of thuisbatterij kopen? Dan weet u nú al waarmee u rekening moet houden. 

Met het capaciteitstarief bereiden we ons voor op de toekomst. Zo zijn er minder grote investeringen nodig om het net aan te passen en houden we de nettarieven voor iedereen onder controle.

Tip: Laat u uw toestellen met een uitstelknop starten wanneer de nachtperiode begint? Start niet alle toestellen op hetzelfde ogenblik. De combinatie van die verschillende verbruikers kan mogelijk voor een hoger piekvermogen zorgen. Op zoek naar meer tips? Bekijk dan al onze tips. 

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Is Vlaanderen de enige plek met een capaciteitstarief?

Grote bedrijven betalen in veel landen al langer een capaciteitstarief. Dat is ook in Vlaanderen het geval.

In sommige landen betalen ook gezinnen en kleine bedrijven een capaciteitstarief, bijvoorbeeld in Nederland, Spanje, Italië en Noorwegen. Verschillende andere landen overwegen de invoering van een capaciteitstarief voor gezinnen en kleine bedrijven. Ze willen zo de impact van de  energietransitie  op het elektriciteitsnet opvangen.

Hoe zit het in Wallonië en Brussel? In Wallonië worden de nettarieven hervormd begin 2026. Gezinnen en kleine bedrijven betalen vanaf dan tijdsafhankelijke nettarieven. Meer info vindt u op de website van CWaPE. In Brussel betalen gezinnen en kleine bedrijven al een (beperkt) capaciteitstarief. Meer info vindt u op de website van Brugel.

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier

Wat is het verschil tussen verbruik (in kWh) en vermogen (in kW)?

Het vermogen van een toestel (in Watt (W) of kilowatt (kW)), dat is de hoeveelheid energie (kWh) die een toestel maximaal per seconde kan gebruiken.

Bijvoorbeeld: 

  • Een lamp van 60 W of een spaarlamp van 12 W;
  • Een microgolfoven van 1.000 W;
  • Een laadpaal voor een elektrische wagen van 11 kW.  

Het verbruik van een toestel (in kilowattuur (kWh)), dat is de hoeveelheid energie die dat toestel gedurende een bepaalde periode gebruikt. 1 kWh komt overeen met het verbruik van een toestel van 1.000 watt of 1 kilowatt gedurende 1 uur.

Bijvoorbeeld: 

  • Een lamp van 60 W die 1 uur lang brandt, verbruikt 60 Wh;
  • Een microgolfoven van 1.000 W die 5 minuten werkt, verbruikt 83 Wh;
  • Een elektrische wagen die 1 uur lang wordt geladen aan 11 kW, verbruikt 11 kWh;

Voor het capaciteitstarief kijken we niet per seconde hoeveel vermogen al uw toestellen van het net vragen, maar kijken we naar het gemiddelde per kwartier. Dat is het kwartiervermogen (in kW). Bekijk hier hoe het capaciteitstarief wordt berekend.  

Alle info over het capaciteitstarief vindt u hier


Meer weten? Ga dan naar het volledige overzicht, gebundeld per onderwerp:

Veelgestelde vragen over het capaciteitstarief