Wat is het capaciteitstarief en hoe wordt het berekend?

Wat is het capaciteitstarief?

Sinds 2023 hangen de nettarieven op uw elektriciteitsfactuur niet alleen af van de hoeveelheid elektriciteit die u verbruikt, ook van hoeveel elektriciteit u tegelijk verbruikt. Uw elektrische auto opladen én wassen én bakken in de oven op hetzelfde moment is dus niet zo’n goed idee. Met het capaciteitstarief moedigen we u aan om hoge pieken te vermijden en uw verbruik te spreiden. Zo zorgen we er samen voor dat ons elektriciteitsnet niet overbelast raakt.

Waarom is het capaciteitstarief nodig?

 

Capaciteitstarief: een stukje van uw elektriciteitsfactuur

Uw elektriciteitsfactuur bestaat uit:

 • de energiekost (dat is de prijs die u betaalt voor uw elektriciteitsverbruik aan uw leverancier);
 • nettarieven;
 • btw en een aantal heffingen.

Grafiek: gezin met een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh, op basis van cijfers september 2023

Het capaciteitstarief maakt deel uit van de nettarieven: de bijdrage die u betaalt voor de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet.

Tot 2023 berekenden we die nettarieven alleen op basis van uw elektriciteitsverbruik. 

Sinds 2023 hangen de nettarieven af van: 

 • uw verbruik: de hoeveelheid elektriciteit die u verbruikt, uitgedrukt in kilowattuur (kWh);
 • én uw piekvermogen : hoeveel elektriciteit u tegelijk gebruikt, uitgedrukt in kilowatt (kW). Dat capaciteitstarief bedraagt gemiddeld 14% van de totale elektriciteitsfactuur.

Zeker als u nu al grote stroomverbruikers  hebt, zoals een elektrische auto of warmtepomp , is het belangrijk om te spreiden – voor de belasting van het net en voor uw factuur.

Ook dit veranderde: voor de berekening van de nettarieven maken we sinds 2023 geen onderscheid meer tussen dag- en nachtverbruik.  

Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?

De nettarieven houden dus sinds 2023 rekening met hoeveel elektriciteit u tegelijk gebruikt. Hoe berekenen we dat capaciteitstarief dan?

 • Digitale meter: uw maandpieken bepalen het capaciteitstarief
 • Klassieke meter: vast bedrag
 • Sociaal tarief? Geen capaciteitstarief

Lees hieronder verder voor meer details.

U hebt een digitale meter? Dan bepalen uw maandpieken het capaciteitstarief.

 • Uw  digitale meter  registreert de hele dag door uw verbruik, en berekent telkens het gemiddelde per kwartier. Dat is het kwartiervermogen (in kW).
 • Uw maandpiek is het hoogste kwartiervermogen  in 1 maand. Anders gezegd: in dat kwartier belastte u het net het meest. 
 • Het gemiddelde van uw maandpieken van de afgelopen 12 maanden is uw gemiddelde maandpiek.
 • Uw leverancier rekent het capaciteitstarief aan op basis van die gemiddelde maandpiek. 

Is uw maandpiek in een bepaalde maand lager dan 2,5 kW? Dan rekenen we voor het capaciteitstarief toch met een ondergrens van 2,5 kW. Zo betaalt iedereen sowieso een minimumbijdrage van 2,5 kW voor zijn gebruik van het net.   

Alles over de digitale meter (Fluvius)

U hebt een klassieke meter? Dan is het capaciteitstarief een vast bedrag voor u.

Hebt u een klassieke meter? Dan betaalt u het capaciteitstarief voorlopig als een vast bedrag, tot u een  digitale meter  krijgt.

Met een klassieke meter zien we wel hoeveel u verbruikt, maar niet hoeveel elektriciteit u tegelijk gebruikt. Dus kunnen we ook geen maandpieken meten. Dat vast bedrag komt overeen met de minimumbijdrage van 2,5 kW die ook iedereen met een digitale meter minstens betaalt.

Alle andere  netkosten  blijft u betalen op basis van uw verbruik (in kWh). U betaalt daarom een hoger nettarief per kWh dan iemand met een digitale meter.   

Laat uw digitale meter gratis plaatsen.

Is het sociaal tarief voor u van toepassing? Dan betaalt u geen capaciteitstarief.

Hebt u recht op het sociaal tarief? Dan geldt het capaciteitstarief niet. Want het sociaal tarief is een totaalprijs per kWh. 

Informatie over het sociaal tarief (FOD Economie)