Het capaciteitstarief: wat betekent dat voor u?

Het capaciteitstarief: wat betekent dat voor u?

Sinds 2023 hangen de nettarieven op uw elektriciteitsfactuur niet alleen af van de hoeveelheid elektriciteit die u verbruikt, ook van hoe zwaar u het elektriciteitsnet belast.