Veelgestelde vragen over nieuwe nettarieven 2023

De nieuwe nettarieven

Voor wie gelden de nieuwe nettarieven?

Voor alle gezinnen en kleine bedrijven in Vlaanderen. Enkel gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief betalen de nieuwe nettarieven niet. Grote bedrijven betalen al langer een capaciteitstarief.   

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Is het capaciteitstarief een bijkomend tarief?

Nee, het is geen tarief dat extra aangerekend wordt. Het gaat enkel om een andere manier van aanrekenen. Tot nu toe werden de nettarieven alleen berekend op basis van uw verbruik (in kWh). Vanaf 2023 houden ze ook rekening met hoeveel elektriciteit u maximaal tegelijk verbruikt (in kW). 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Waarom is het capaciteitstarief nú nodig?

Op dit moment is er nog voldoende plaats op de distributienetten in Vlaanderen. Er zijn  nog geen grote problemen. Door de  energietransitie  zal dat veranderen. De energiecrisis zorgt voor een versnelling van die energietransitie. Want door minder fossiele brandstoffen te gebruiken worden we voor onze energie en de prijs ervan minder afhankelijk van andere landen. We verwachten de komende jaren dus wél grote bijkomende netinvesteringen. Daarom moeten we nu maatregelen nemen. Meer weten? Lees hier waarom de nieuwe nettarieven nodig zijn.

Vertrouwd raken met het capaciteitstarief en ons gedrag aanpassen vraagt tijd. Denk maar aan uw huidige gewoonte om de wasmachine en droogkast ’s avonds aan te zetten bij de overgang van dag- naar nachttarief. Daarom moeten we er nú aan beginnen. Door de energiecrisis zijn we meer dan ooit bezig met ons energieverbruik. Wie dat kan, overweegt investeringen in technieken die energiezuinig zijn en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Wil u in de komende jaren een elektrische wagen,  warmtepomp  of thuisbatterij kopen? Dan weet u nú al duidelijk waarmee u rekening moet houden. 

Met het capaciteitstarief bereiden we ons voor op de toekomst. Zo zijn er minder grote investeringen nodig om het net aan te passen en houden we de nettarieven voor iedereen onder controle.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Is Vlaanderen de enige plek met een capaciteitstarief?

Grote bedrijven betalen in veel landen al langer een capaciteitstarief. Dat is ook in Vlaanderen het geval. In sommige landen betalen ook gezinnen en kleine bedrijven een capaciteitstarief, bijvoorbeeld in Nederland, Spanje, Italië en Noorwegen. Verschillende andere landen overwegen de invoering van een capaciteitstarief voor gezinnen en kleine bedrijven. Ze willen zo de impact van de  energietransitie  op het elektriciteitsnet opvangen.

Hoe zit het in Wallonië en Brussel? In Wallonië bekijkt de  CWaPE  (de Waalse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) een hervorming van de nettarieven voor gezinnen en kleine bedrijven op het laagspanningsnet. Meer info vindt u op de website van CWaPE. In Brussel betalen gezinnen en kleine bedrijven al een (beperkt) capaciteitstarief. Meer info vindt u op de website van Brugel.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Wat is het verschil tussen verbruik (in kWh) en vermogen (in kW)?

Het vermogen van een toestel (in Watt (W) of kilowatt (kW)), dat is de hoeveel energie (kWh) die een toestel maximaal per seconde kan gebruiken.
Bijvoorbeeld: 

  • Een lamp van 60 W of een spaarlamp van 12 W;
  • Een microgolfoven van 1.000 W;
  • Een laadpaal voor een elektrische wagen van 11 kW.  

Het verbruik van een toestel (in kilowattuur (kWh)), dat is de hoeveel energie die dat toestel gedurende een bepaalde periode gebruikt. 1 kWh komt overeen met het verbruik van een toestel van 1.000 watt of 1 kilowatt gedurende 1 uur.
Bijvoorbeeld: 

  • Een lamp van 60 W die 1 uur lang brandt, verbruikt 60 Wh;
  • Een microgolfoven van 1.000 W die 5 minuten werkt, verbruikt 83 Wh;
  • Een elektrische wagen die 1 uur lang wordt geladen aan 11 kW, verbruikt 11 kWh;

Voor het capaciteitstarief kijken we niet per seconde hoeveel vermogen al uw toestellen van het net vragen, maar kijken we naar het gemiddelde per kwartier. Dat is het kwartiervermogen (in kW). 

Meer weten? Bekijk hier hoe het capaciteitstarief wordt berekend.  

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Berekening van de nieuwe nettarieven

Hoeveel capaciteitstarief betaalt u voor een kilowatt?

In 2023 betaalt u voor 1 kW op jaarbasis gemiddeld over Vlaanderen ongeveer € 40,4 (excl. btw); op maandbasis is dat ongeveer € 3,37 (excl. btw). Het bedrag verschilt van netbeheerder tot netbeheerder en hangt dus af van waar u woont. Meer weten? Doe zelf een simulatie

Iedereen betaalt een minimumbijdrage voor zijn gebruik van het net. Die komt overeen met 2,5 kW. Het gaat dus jaarlijks om zo’n € 101,0 (excl. btw).   

Is uw maandpiek telkens 4 kW? Dan betaalt u op jaarbasis gemiddeld zo’n € 161,6 (excl. btw) aan capaciteitstarief. Hebt u gedurende 1 van de 12 maanden uitzonderlijk een iets hogere piek van 6 kW? Dan kost u dat gemiddeld zo’n € 6,7 (excl. btw) extra. 

Maar voor elke kWh die u verbruikt betaalt u minder dan vroeger. Met het nettarief per kWh rekenen we vanaf 2023 nog maar een deel van de netkosten aan. Het andere deel van de netkosten zit in het capaciteitstarief.  

De vereenvoudigde tariefkaarten voor nettarieven 2023 vindt u hier.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

 

Hoe wordt de gemiddelde maandpiek berekend als er nog geen 12 maandpieken zijn?

Zijn er op het moment van uw afrekeningsfactuur nog geen 12 maandpieken gemeten? Bijvoorbeeld omdat u nog maar recent een  digitale meter  kreeg? Dan wordt de gemiddelde maandpiek berekend op basis van alle beschikbare maandpieken. 

Let op: in onze simulator doen we het anders. Voegt u zelf maandpieken toe en zijn dat er minder dan 12? Dan past de simulator op uw gegevens een berekening toe om een inschatting te maken van uw gemiddelde maandpiek voor een volledig jaar.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Tellen uw maandpieken van vóór januari 2023 mee voor het capaciteitstarief?

Nee, enkel maandpieken gemeten vanaf 1 januari 2023 tellen mee in de berekening van de gemiddelde maandpiek. 

Ontvangt u in maart 2023 een afrekeningsfactuur? Dan zal het deel van de factuur voor de maanden januari en februari 2023 een afrekening op basis van de nieuwe nettarieven zijn. Enkel uw maandpieken van januari en februari tellen mee voor de berekening van de gemiddelde maandpiek, ook al zijn er eerdere maandpieken beschikbaar.  

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Tellen injectiepieken mee voor de berekening van het capaciteitstarief?

Nee, voor het capaciteitstarief tellen alleen de pieken als u elektriciteit afneemt van het net. Het capaciteitstarief houdt geen rekening met uw injectiepieken. Het maakt dus niet uit hoeveel elektriciteit u tegelijk op het net zet. Goed om te weten: eigenaars van zonnepanelen (< 10  kVA ) betalen ook in 2023 geen injectietarief.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Kostprijs van de nieuwe nettarieven

Betaalt u meer voor pieken boven de 2,5 kW?

Nee, u betaalt voor elke kW evenveel. 2,5 kW is de minimumbijdrage die iedereen betaalt en de vaste bijdrage voor wie nog een klassieke meter heeft. Zo betaalt iedereen solidair een stukje mee voor de aanleg en het onderhoud van de netinfrastructuur. Het bedrag is uniform per kW. 1 kW komt per jaar gemiddeld over Vlaanderen overeen met 40,40 euro exclusief btw, 2 kW is 80,80 euro, 4 kW is 161,60 euro. Het exacte bedrag dat u betaalt per kW hangt af van het netgebied waar u woont.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Zijn algemene piekmomenten (ochtend en avond) duurder?

Nee, voor het capaciteitstarief zijn er geen vaste, duurdere momenten. Alleen uw eigen piekvermogen telt voor de berekening, of dat drukste kwartier nu ’s nachts of overdag valt. Op elk moment betaalt u dus hetzelfde tarief per kW.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Betalen mensen met een driefasige aansluiting meer?

Nee, het maakt niet uit of u een monofasige of driefasige elektriciteitsaansluiting hebt. Voor het capaciteitstarief telt alleen het piekvermogen dat uw digitale meter registreert.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Betaalt u met een klassieke meter minder nettarieven dan met een digitale meter?

Nee. Met een  digitale meter  hangt het capaciteitstarief af van uw maandpieken. U betaalt minstens de minimumbijdrage van 2,5 kW. Met een klassieke meter betaalt u het capaciteitstarief als een vast bedrag. Dat bedrag komt overeen met de minimumbijdrage. Alle andere  netkosten  betaalt u op basis van uw verbruik (in kWh). Met een klassieke meter betaalt u een hoger nettarief per kWh dan iemand met een digitale meter. U betaalt dus in verhouding meer voor kWh en minder voor kW. Wie een digitale meter heeft betaalt in verhouding minder voor kWh en meer voor kW. Dat compenseert elkaar.  

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Betaalt u met zonnepanelen en een klassieke meter zowel capaciteitstarief als prosumententarief?

Ja, u betaalt zowel het capaciteitstarief (onder de vorm van een vast bedrag) als het  prosumententarief . Dat prosumententarief zal lager zijn dan u tot nu toe gewoon was. Een deel van de kosten die er tot nu toe in verrekend werden, zitten vanaf nu in het capaciteitstarief.  

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Betalen alleenstaanden met een klein verbruik meer dan elektrische rijders?

Nee, de elektriciteitsfactuur van elektrische rijders blijft ook met de nieuwe nettarieven een pak hoger dan die van gezinnen met een klein verbruik. Elektrische rijders verbruiken veel meer. En het grootste deel van de factuur blijft gebaseerd op uw verbruik: wie minder verbruikt (kWh), betaalt dus minder. 

Tot nu toe betaalden elektrische rijders die hun wagen snel en aan een hoog vermogen laden evenveel nettarieven dan zij die dat meer gespreid doen. De elektrische rijder die snel laadt, zorgt nochtans voor een grote belasting van het elektriciteitsnet. Met de nieuwe nettarieven en de  digitale meter  verandert dat. Willen elektrische rijders hun wagen snel laden? Dan zullen ze méér betalen dan vandaag. Laden ze meer gespreid en investeren ze daarvoor in een slimme laadpaal? Alleen dan kunnen ze besparen. Door hun aangepast gedrag belasten ze het net dan niet overmatig. 

Met de nieuwe nettarieven zorgen we voor minder grote investeringen in het net. Zo houden we de nettarieven voor iedereen onder controle. En vermijden we dat alleenstaanden een flink hogere factuur krijgen omwille van het onaangepast gedrag van elektrische rijders.  

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Wat betekent het capaciteitstarief voor gezinnen met accumulatieverwarming en uitsluitend nachtmeter?

De meeste gezinnen met een uitsluitend nachtmeter hebben op dit moment nog een klassieke meter. Die behouden ze nog tot begin 2028. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zij betalen in de volgende jaren het capaciteitstarief als een vast bedrag. 

Het voordeligere uitsluitend nachttarief wordt sinds 2021 over verschillende jaren afgebouwd, tot 2028. De huidige aansturing en meting van het aparte uitsluitend nachtcircuit door Fluvius loopt dus nog zeker door tot 2028. Meer weten

Bent u een uitsluitend nachtklant met digitale meters? Bekijk uw maandpieken en kwartierverbruiken op mijn.fluvius.be. Zorgen uw accumulatoren voor een hoog piekvermogen ? Bekijk de beste instellingen voor uw verwarming samen met uw installateur. Momenteel laden accumulatoren vaak snel op in enkele uren. Meer gespreid laden over alle uitsluitend nachturen zal uw piekvermogen verminderen. 

U kan uw accumulatieverwarming ook slim sturen. Dan houdt uw installatie rekening met het totale elektriciteitsverbruik in uw woning tijdens de uitsluitend nachturen. Staan uw vaatwasmachine en droogkast aan? Dan laden uw accumulatoren tijdelijk niet of aan een trager tempo. U krijgt voor die slimme sturing een premie via Fluvius: Vlaamse overheid – slimme sturing elektrische warmte

Hebt u zonnepanelen? Dan kan zo’n slimme sturing ook rekening houden met uw energieproductie. Wil u het laden van uw accumulatoren spreiden over de hele dag of laden wanneer uw zonnepanelen produceren? Dan moet u de aansturing van het uitsluitend nachtcircuit door Fluvius uitschakelen. Let op: U geniet dan niet meer van het voordeligere uitsluitend nachttarief.  

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Nieuwe nettarieven op de factuur

Is het capaciteitstarief een grote hap uit uw totale elektriciteitsfactuur?

Nee, het gaat over een klein percentage (7% voor een doorsnee gezin). U wint dus nog altijd het meest door minder elektriciteit te verbruiken.

Maandafrekening of jaarafrekening: hoe komt het capaciteitstarief op uw factuur?

U hebt een  digitale meter :  

  • Hebt u een jaarafrekening? Dan berekent uw leverancier het gemiddelde van de afgelopen 12 gemiddelde maandpieken. Op die ‘facturatiepiek’ past uw leverancier het capaciteitstarief (in euro per kW per jaar) toe. 
  • Hebt u een maandafrekening? Dan komt elke maand uw laatste gemiddelde maandpiek op de factuur. Uw leverancier rekent daarop het capaciteitstarief (in euro per kW per maand) aan. 

U hebt een klassieke meter: dan betaalt u voor het capaciteitstarief de minimumbijdrage van 2,5 kW. Op een jaarafrekening vindt u dat als een jaarlijks vast bedrag. Bij een maandafrekening betaalt u die bijdrage in maandelijkse bedragen. 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Verdwijnt het verschil tussen dag- en nachturen ook voor de prijs voor uw elektriciteitsverbruik?

Nee, het onderscheid tussen de duurdere dag- en goedkopere nachturen verdwijnt enkel voor het deel nettarieven op uw elektriciteitsfactuur, niet voor het deel energiekost. Uw leverancier bepaalt die energiekost. Leveranciers kunnen dus contracten blijven aanbieden met andere energieprijzen voor uw dag- en nachtverbruik.  

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Wanneer betaal ik het maximumtarief? En hoe wordt dat bepaald?

Hebt u een digitale meter en verbruikt u heel weinig elektriciteit (bv. minder dan 750 kWh/jaar)? Dan is het mogelijk dat u het maximumtarief betaalt. Tot 2023 betaalde u enkel op basis van uw verbruik en betaalde u dus heel weinig voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Toch belast ook u het elektriciteitsnet op bepaalde momenten en moet de netbeheerder een bepaalde capaciteit voorzien. Daarom zal u met het capaciteitstarief mogelijks een iets grotere bijdrage betalen. De mogelijke stijging van de netfactuur wordt wel beperkt door het maximumtarief. Dat bedraagt 0,19 euro/kWh (excl. btw). U betaalt dus nooit meer dan dat. U betaalt wel minstens de minimumbijdrage van 2,5 kW die iedereen betaalt. 

Ook als u een digitale meter hebt en erg hoge kwartierpieken hebt (bv. meer dan 20 kW), is het mogelijk dat u het maximumtarief betaalt. Hebt u een klassieke meter? Dan geldt het maximumtarief niet. 

Het maximumtarief is bepaald op basis van de nettarieven in 2020. We keken naar de netgebruikers die toen het meest betaalden (per kWh) en telden daar 30% bij. Het maximumtarief is voor alle laagspanningsklanten in Vlaanderen gelijk. 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

 

Op 1 januari 2023 gaan de nieuwe nettarieven in. Krijg ik een afrekening van mijn leverancier voor de periode tot 1 januari?

Dat hangt van uw leverancier af. Die kan ervoor kiezen om u een afrekening te sturen voor de periode tot 1 januari. Maar uw leverancier kan de nettarieven voor die periode ook opnemen in uw volgende afrekening, op het moment van uw eerstkomende meteropname. Uw leverancier rekent de nettarieven in die afrekening dan aan volgens de ‘oude’ methode (op basis van uw verbruik) voor de periode tot 1 januari, en volgens de ‘nieuwe’ methode (deels met het capaciteitstarief en deels op basis van uw verbruik) vanaf 1 januari.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Uw huishoudtoestellen

Mag u uw elektrische toestellen vanaf 2023 nog op hetzelfde moment gebruiken?

Natuurlijk. Uw smartphone opladen terwijl u kookt, een wasje draaien terwijl u op de computer werkt, … Met het capaciteitstarief willen we vooral stimuleren dat u het ‘zware’ verbruik spreidt (elektrische auto,  warmtepomp , kookwas, …). Daarmee kunt u besparen op uw elektriciteitsfactuur.  

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Is de maandpiek de som van alle vermogens van de elektrische toestellen die u samen aanzet?

Nee, de maandpiek is het hoogste kwartiervermogen van de maand en komt overeen met het kwartier waarop u gemiddeld de meeste elektriciteit verbruikte. Huishoudelijke toestellen werken niet altijd een volledig kwartier én werken ook niet de hele tijd op hun maximale vermogen. Uw maandpiek zal dus lager zijn dan de som van de vermogens van uw toestellen.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Soort meter

Kan u uw maandpieken aflezen op het display van uw digitale meter?

De digitale meter registreert uw maandpieken, maar toont die niet op het display. Vanaf begin 2023 toont de digitale meter altijd het hoogste kwartiervermogen in de lopende maand. Fluvius kan die extra mogelijkheid vanop afstand toevoegen. U vindt uw maandpieken wel terug op mijn.fluvius.be

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Fluvius vervangt uw klassieke meter door een digitale meter. Vanaf wanneer betaalt u het capaciteitstarief op basis van uw gemiddelde maandpiek?

Onmiddellijk na de vervanging van uw meter stapt u over naar een aanrekening van het capaciteitstarief op basis van uw gemiddelde maandpiek. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb zonnepanelen. Wat is het verschil tussen mijn verbruik, werkelijke afname, jaarlijkse afname na terugdraaien teller, zelfverbruik, productie en injectie?

Uw zonnepanelen produceren elektriciteit (productie (kWh)). Een deel daarvan verbruikt u onmiddellijk zelf. Dat is uw zelfverbruik (kWh). Het deel dat u niet zelf verbruikt gaat naar het elektriciteitsnet. Dat is uw injectie (kWh). Daarnaast zijn er ook momenten waarop uw zonnepanelen niets of te weinig produceren. Dan neemt u elektriciteit af van het net. Dat is uw werkelijke afname (kWh). Het totale verbruik (kWh) van uw woning of onderneming is de som van uw werkelijke afname en uw zelfverbruik. 

Hebt u een klassieke meter met terugdraaiende teller? Dan kent u uw werkelijke afname en injectie niet. Op uw meter en uw jaarlijkse afrekeningsfactuur vindt u enkel uw afname na terugdraaien van de teller terug. Dat is uw werkelijke afname in de voorbije periode min uw injectie, met voor uw factuur een begrenzing op 0 kWh (dus nooit negatief). 

De digitale meter meet uw werkelijke afname en injectie wél. Uw jaarlijkse afrekening wordt op basis daarvan berekend. U vindt die gegevens ook terug in Mijn Fluvius . Hebt u ook zicht op de productie van uw zonnepanelen, bijvoorbeeld via een app op uw smartphone? Dan kan u uw jaarlijks zelfverbruik (kWh) berekenen. U maakt dan het verschil van uw productie en injectie op jaarbasis. Wanneer u dit verschil deelt door uw productie, kent u uw zelfverbruik uitgedrukt in %.