Veelgestelde vragen over energiecontract

Wat is het energieovernamedocument?

Het energieovernamedocument is een document dat u moet invullen bij een verhuis, maar ook bij de (ver)koop/(ver)huur van een huis of na een echtscheiding of overlijden. U vult het in om de elektriciteits- en/of aardgasmeterstanden definitief vast te leggen. Het dient dus niét om het energiecontract van iemand over te nemen. U neemt ofwel uw huidig contract mee bij een verhuis of u sluit een nieuw contract. Maar dit wordt niét geregeld via het energieovernamedocument. 

Voor elke verhuis moet u in totaal vier energieovernamedocumenten invullen en ondertekenen:

 • Twee voor de woning die u verlaat (één exemplaar voor u, één voor de nieuwe bewoner)
 • Twee voor de woning waar u intrekt (één exemplaar voor u, één voor de vorige bewoner)

Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de leverancier het opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden. U houdt dus best altijd zelf ook een kopie bij!

Bij sommige leveranciers kan u een verhuis telefonisch regelen. Toch is het ook dan aangeraden om altijd energieovernamedocumenten in te vullen.
Alle energieleveranciers in België moeten het energieovernamedocument aanvaarden.

Energieovernamedocument

Wat moet ik doen als er een vermogensbegrenzer in mijn nieuwe woning geïnstalleerd is?

Als u nog energie kunt verbruiken, moet u aan uw energieleverancier melden dat er een vermogensbegrenzer in uw nieuwe woning aanwezig is. Uw leverancier zal uw netbeheerder op de hoogte brengen. U moet dan een afspraak maken met uw netbeheerder, die de vermogensbeheerder binnen 15 dagen zal verwijderen.
Als de energiemeter op uw nieuwe adres afgesloten is en u geen energie kunt verbruiken, zal de netbeheerder de vermogensbegrenzer meteen verwijderen wanneer hij de energiemeters opnieuw activeert.

Wat moet ik doen als er een budgetmeter in mijn nieuwe woning geïnstalleerd is?

Als u in uw oude woning ook een budgetmeter had, moet u zowel uw oude netbeheerder als de netbeheerder van uw nieuwe adres contacteren. U krijgt dan een nieuwe kaart voor de budgetmeter in uw nieuwe woning. De oplaadkaart van uw vorige woning werkt immers niet in de nieuwe budgetmeter, en kan u niet langer gebruiken in uw nieuwe woning. Als de budgetmeter in uw nieuwe woning niet actief is, zal de netbeheerder deze activeren.

Als u in uw oude woning zelf géén budgetmeter had, moet u zo snel mogelijk aan uw netbeheerder melden dat er een budgetmeter aanwezig is in uw nieuwe woning. Uw netbeheerder zal de budgetmeter deactiveren, zodat die opnieuw werkt als een gewone energiemeter.

Mijn nieuwe woning is nog niet aangesloten op het net. Wat moet ik doen om aardgas en elektriciteit te kunnen verbruiken.

Vraag eerst bij de netbeheerder van uw nieuwe woonplaats een aansluiting op het net aan.

 • Als u voor uw nieuwe adres al een contract afgesloten hebt met een leverancier, moet u die tijdig de verhuisdatum en uw nieuwe adres melden.
 • Als u voor uw nieuwe adres nog geen contract afgesloten hebt met een leverancier, moet u dat eerst regelen. Zonder energiecontract mag u geen aardgas of elektriciteit verbruiken.

Moet ik extra kosten betalen als ik van energieleverancier verander vóór het aflopen van mijn contract?

Nee, gezinnen en kmo’s kunnen gratis veranderen van leverancier. Alleen grote professionele klanten (met een elektriciteitsverbruik van meer dan 49.999 kWh en een aardgasverbruik van meer dan 99.999 kWh) moeten hun contractuele voorwaarden respecteren.
Opgelet: sommige leveranciers rekenen wel de jaarlijkse vergoeding (administratieve- en andere kosten) voor een heel jaar aan als u minder dan een jaar klant blijft. U vindt hierover meer informatie in de V-test®.

Hoe kan ik een energiecontract sluiten?

U kan op verschillende manieren een energiecontract sluiten (via de telefoon, in een verkooppunt, sommige leveranciers sturen ook nog altijd verkopers deur aan deur). Via de website van de leverancier zal u het snelst een energiecontract af kunnen sluiten. Het consumentenakkoord legt de energieleveranciers strenge regels op rond contracten.

Meer informatie over het Consumentenakkoord

Hoe kies ik een energiecontract?

Dat hangt af van wat u belangrijk vindt. Uiteraard zal de prijs voor veel energieconsumenten doorslaggevend zijn in hun keuze voor een energiecontract, maar ook andere factoren kunnen een rol spelen:

 • Vaste of variabele energiecomponent : net zoals bij een woonlening kan u kiezen voor een energiecontract met vaste energiecomponent (die niet verandert) of met een variabele energiecomponent (die mee daalt of stijgt met de prijzen op de energiebeurzen). Bij stijgende energieprijzen bent u beter af met een vast contract, bij dalende energieprijzen profiteert u mee met een variabel contract. Voor u een contract kiest, maakt u dus best voor uzelf uit hoeveel prijsrisico u bereid bent te lopen.
 • Looptijd: kiest u liefst een energiecontract van onbepaalde duur, of een contract van bepaalde duur (1 tot 5 jaar) dat u elk jaar moet vernieuwen? Opgelet: als u zelf geen actie onderneemt, wordt u contract stilzwijgend verlengd, mogelijk naar een ander en duurder tarief.
 • Herkomst van de geleverde elektriciteit: als u het belangrijk vindt waar de energie die u verbruikt vandaan komt, kan u de Herkomstvergelijker gebruiken. Wil u er zeker van zijn dat u alleen groene (duurzame, hernieuwbare) energie verbruikt, dan kan u dat controleren door de Groencheck te doen.
 • Dienstverlening: ook de bereikbaarheid van uw leverancier, de manier waarop u uw factuur krijgt (bij de goedkoopste contracten zal alle communicatie meestal volledig digitaal verlopen), de klachtenbehandeling, kunnen meespelen in uw keuze voor een energiecontract en een energieleverancier. Als particuliere energieverbruiker kan u de Servicecheck doen om de dienstverlening van de verschillende leveranciers te vergelijken.

Ik ga scheiden en verhuis naar een andere woning. Mijn ex blijft op het oude adres wonen. Hoe zeg ik mijn energiecontract op?

Na een echtscheiding, of een andere situatie waar mensen besluiten om niet langer samen te wonen, kan er ook een energieovernamedocument nodig zijn wanneer iemand op het oude adres blijft wonen.

Stel dat u na een scheiding verhuist naar een andere woning. Uw ex-partner blijft op het oude adres wonen, maar het energiecontract stond op uw naam.

Dan volgt u best volgende stappen:

 1. Vul twee energieovernamedocumenten in, samen met uw ex-partner. Om te vermijden dat er later misverstanden over ontstaan, vult u duidelijk de meterstanden in op het energieovernamedocument.
 2. Uw leverancier maakt dan op basis van het energieovernamedocument een slotfactuur op voor het gezamenlijk verbruik. Vanaf dan start de facturatie op naam van uw ex-partner. Die moet, binnen de dertig dagen na het doorgeven van de sleutel, op eigen naam een contract afsluiten met een energieleverancier.
 3. U moet op uw nieuwe adres, samen met de vorige bewoner of de eigenaar, twee energieovernamedocumenten invullen. Uw leverancier – als u bij dezelfde leverancier blijft en geen nieuw contract afsluit - start dan de facturatie op uw nieuwe adres. Als u gaat inwonen bij iemand die al een energiecontract heeft, is deze laatste stap niet nodig.

Mijn vader is recent overleden. Hoe beëindig ik als erfgenaam zijn energiecontract?

Na een overlijden is het, net als bij een verhuis, nodig om een energieovernamedocument op te maken.

Stel dat uw vader recent is overleden, en u als erfgenaam zijn energiecontract wil beëindigen.

Dan volgt u best volgende stappen:

 1. Meld het overlijden aan de energieleverancier van uw vader, en geef de meterstanden voor aardgas en elektriciteit door. Daarvoor gebruikt u het energieovernamedocument, zodat de leverancier een slotfactuur kan opmaken.
 2. Net als bij een verhuis vult u twee energieovernamedocumenten in:
  • als uw vader een woning huurde, vult u een energieovernamedocument in en vult de verhuurder of de nieuwe huurder een energieovernamedocument in
  • als uw vader een eigen woning had, en die nog niet onmiddellijk verkocht of verhuurd wordt, dan vult u zelf de twee energieovernamedocumenten in. Eén voor de klant die overleden is (uw vader) en één voor de overnemer (u).
 3. Als de woning van uw overleden vader nog even zal leegstaan voor er een nieuwe bewoner in trekt, kan u best een leegstandscontract afsluiten. U kan dat doen bij uw eigen leverancier, of u kan uiteraard ook een contract afsluiten met een nieuwe leverancier. Met een leegstandscontract zal u (tijdelijk) lagere voorschotten betalen.

Kost een verhuis mij extra geld?

Aangezien uw contract gewoon mee verhuist met u, zal een verhuis meestal geen extra kosten met zich meebrengen.
In een aantal uitzonderlijke gevallen moet u eventueel toch meer betalen:
In de volgende gevallen moet u eventueel bijbetalen als u verhuist:

 • Als u verhuist naar een regio met een ander distributienettarief. Uw leverancier mag u dan het verschil in de nettarieven aanrekenen, tenzij het leveringscontract dat uitdrukkelijk verbiedt.
 • Als u de elektriciteits- of aardgastoevoer op uw oude adres wilt laten afsluiten of op uw nieuwe adres wilt laten heraansluiten, dan mag de netbeheerder hiervoor kosten aanrekenen.