Veelgestelde vragen over uw energiecontract na een echtscheiding

Ik ga scheiden en verhuis naar een andere woning. Mijn ex blijft op het oude adres wonen. Hoe zeg ik mijn energiecontract op?

Na een echtscheiding, of een andere situatie waar mensen besluiten om niet langer samen te wonen, kan er ook een energieovernamedocument (of energieovernamedocument - Produtie-installatie hernieuwbare energie) nodig zijn wanneer iemand op het oude adres blijft wonen.

Stel dat u na een scheiding verhuist naar een andere woning. Uw ex-partner blijft op het oude adres wonen, maar het energiecontract stond op uw naam.

Dan volgt u best volgende stappen:

  1. Vul twee energieovernamedocumenten (of twee energieovernamedocumenten - Produtie-installatie hernieuwbare energie) in, samen met uw ex-partner. Om te vermijden dat er later misverstanden over ontstaan, vult u duidelijk de meterstanden in op het energieovernamedocument.
  2. Uw leverancier maakt dan op basis van het energieovernamedocument (of energieovernamedocument - Produtie-installatie hernieuwbare energie) een slotfactuur op voor het gezamenlijk verbruik. Vanaf dan start de facturatie op naam van uw ex-partner. Die moet, binnen de dertig dagen na het doorgeven van de sleutel, op eigen naam een contract afsluiten met een energieleverancier.
  3. U moet op uw nieuwe adres, samen met de vorige bewoner of de eigenaar, twee energieovernamedocumenten (of twee energieovernamedocumenten - Produtie-installatie hernieuwbare energie) invullen. Uw leverancier – als u bij dezelfde leverancier blijft en geen nieuw contract afsluit - start dan de facturatie op uw nieuwe adres. Als u gaat inwonen bij iemand die al een energiecontract heeft, is deze laatste stap niet nodig.