Directe lijnen en leidingen

Bepaalde elektriciteitslijnen noemt men directe lijnen, en bepaalde aardgasleidingen directe leidingen.

Een directe lijn is elke elektriciteitslijn met een spanning gelijk aan of minder dan 70kV, die een productie-installatie met een afnemer verbindt.

Een directe leiding is elke leiding voor aardgasdistributie die geen deel uitmaakt van een aardgasdistributienet.

De aanleg van een directe lijn of directe leiding op 'eigen site' is altijd toegelaten. Er is sinds 1 januari 2019 wel een meldingsplicht binnen de 30 dagen na in gebruikname:

  • aan de VREG wanneer het eilandwerking betreft, via een meldingsformulier
  • aan de netbeheerders op wiens net de afnemer van de directe lijn is aangesloten, in alle andere gevallen.

Voor de aanleg van een directe lijn of een directe leiding die de grenzen van de 'eigen site' overschrijdt, moet een voorafgaande toelating van de VREG verkregen worden. Deze toelating kan men aanvragen via een aanvraagformulier.

In een mededeling (MEDE-2017-01) sommen we de regels op die relevant zijn bij de aanleg en exploitatie van directe lijnen, en geven we meer uitleg bij de praktische betekenis ervan. Opgelet, deze mededeling dateert van 2017, en houdt dus geen rekening met de wijziging aan de regeling met betrekking directe lijnen en directe leidingen die ingaat op 1 januari 2019. Deze regeling houdt onder meer de introductie van een nieuwe heffing 'op de exploitatie van een toegelaten directe lijn' voor de beheerder in.
Bovendien geldt, eveneens sinds 1 januari 2019, het systeem van 'projectspecifieke steun' ('projectspecifieke bandingfactor') voor nieuwe productie-installaties voor HEB en WKK die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt.

De beslissingen met betrekking tot ontvangen aanvragen om toelating tot de aanleg van een directe lijn vindt u in onze documentendatabank

Register directe lijnen en leidingen

Onderstaande tabel geeft de directe lijnen of directe leidingen weer die door de VREG werden toegelaten op grond van art. 4.5.1 Energiedecreet

Beheerder (naam + adres)
 
Liging/locatie energiebron
productie-installatie
afnemer (naam + adres) eventuele opmerkingen
Dredging International nv 

Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht

Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht

wind

Dredging International nv, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht

 
Estée Lauder nv Nijverheidsstraat 15, 2260 Oevel

Nijverheidsstraat 12 en 15, 2260 Oevel

zon

Estée Lauder nv
(Nijverheidsstraat 15, 2260 Oevel)

 

Metrans Vermeiren bvba

Merenweg 5, 2321 Hoogstaten (Meer)

tussen installatie gelegen te Merenweg 5, en afnemer aan de John Lijsenstraat 55 te 2321 Hoogstraten (Meer) 

biomassa

Comeco nv

 

WE Power nv

Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

Halle

wind

Ets. Frans Colruyt nv

 

Greensky cvba

Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel

langsheen de E40 Leuven-Luik

wind

Infrabel (tractienet spoor)

gewestgrensoverschrijdend project. Toelating VREG heeft betrekking op 3 directe lijnen tussen 9 windmolens te Landen, en 7 windmolens te Gingelom. Wallonië deed het nodige voor erkenning/toelating voor hetgeen onder bevoegdheid Waals gewest ressorteert

Stokstormproject esv

Stokstormestraat 14a, 9800 Deinze

Stokstormestraat 14a, 9800 Deinze

WKK

Aqua4C (Karreweg 2a, 9770 Kruishoutem)

 

Eoly nv

Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

wind

Ets. Franz Colruyt nv

 

Ikea Belgium nv

Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem

Mercuriuslaan 2, 3600 Genk

wind

Ikea Distribution Benelux nv (Mercuriuslaan 2, 3600 Genk) 

 

Kristal Solar Park

Gerard Mercatorstraat z/n

Gerard Mercatostraat z/n, 3920 Lommel

zon

Kristal Solar Park (Lommel)

 

Storm 37 bvba

Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

Fabrieksstaat 144, Overpelt 

wind

Nyrstar Belgium nv