Directe lijnen en leidingen

Bepaalde elektriciteitslijnen noemt men directe lijnen, en bepaalde aardgasleidingen directe leidingen.

Een directe lijn is elke elektriciteitslijn met een spanning gelijk aan of minder dan 70kV, die een productie-installatie met een afnemer verbindt.

Een directe leiding is elke leiding voor aardgasdistributie die geen deel uitmaakt van een aardgasdistributienet.

De aanleg van een directe lijn of directe leiding op 'eigen site' is altijd toegelaten. Er is sinds 1 januari 2019 wel een meldingsplicht binnen de 30 dagen na in gebruikname:

  • aan de VREG wanneer het eilandwerking betreft, via een meldingsformulier. U hoeft ons enkel installaties waarvan de omvormer een totaal ontwikkelbaar vermogen ≥ 800 VA heeft, te melden.
  • aan de netbeheerders (webformulier) op wiens net de afnemer van de directe lijn is aangesloten, in alle andere gevallen.

Voor de aanleg van een directe lijn of een directe leiding die de grenzen van de 'eigen site' overschrijdt, moet een voorafgaande toelating van de VREG verkregen worden. Deze toelating kan men aanvragen via een aanvraagformulier.

Hebt u een vraag over de regelgeving directe lijnen, of wil u een concreet project informeel aftoetsen? Mail ons via info@vreg.be.

In een mededeling (MEDE-2020-01) sommen we de regels op die relevant zijn bij de aanleg en exploitatie van directe lijnen, en geven we meer uitleg bij de praktische betekenis ervan.

Sinds 1 januari 2019 geldt het systeem van 'projectspecifieke steun' ('projectspecifieke bandingfactor') voor nieuwe productie-installaties voor HEB en WKK die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt. Meer informatie hieromtrent is te verkrijgen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

De beslissingen met betrekking tot ontvangen aanvragen om toelating tot de aanleg van een directe lijn vindt u in onze documentendatabank.

Register directe lijnen en leidingen

Onderstaande tabel geeft de directe lijnen of directe leidingen weer die door de VREG werden toegelaten op grond van art. 4.5.1 Energiedecreet

Beheerder (naam + ondernemingsnr + adres) Ligging/locatie energiebron productie-installatie afnemer (naam + ondernemingsnr + adres) eventuele opmerkingen

Christeyns nv 

BE.0458.402.402

Afrikalaan 182, 9000 Gent

Tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw van Christeyns nv, Afrikalaan 81, 9000 Gent, en de gebouwen van Christeyns nv gelegen te Afrikalaan 182, 9000 Gent zon

Christeyns nv

BE.0458.402.402

Afrikalaan 182, 9000 Gent

 

Steengoed Projecten cvba

BE 0873.092.050

Rooselaerspad 19, 3650 Dlsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem, ter hoogte van waterplas aan Rooselaerspad

zon

Steengoed Productie cvba

BE 0712.876.952

Rooselaerspad 21, 3650 Dilsen-Stokkem  

Dredging Internation nv

BE 0435.305.514

Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht

Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht

wind

Dredging Internation nv

BE 0435.305.514

Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht  

Estée Lauder nv

BE 0403.768.933

Nijverheidsstraat 15, 2260 Oevel

Nijverheidsstraat 12 en 15, 2260 Oevel

zon

Estée Lauder nv

BE 0403.768.933

Nijverheidsstraat 15, 2260 Oevel  

Metrans Vermeiren bvba

BE 0894.453.133

Merenweg 5, 2321 Hoogstaten (Meer)

tussen installatie gelegen te Merenweg 5, en afnemer aan de John Lijsenstraat 55 te 2321 Hoogstraten (Meer)

biomassa

Comeco nv

BE 0406.983.195

   

WE Power nv

BE 0864.995.025

Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

Halle

wind

Ets. Frans Colruyt nv

BE 0893.707.025

   

Greensky cvba

BE 0817.203.422

Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel

langsheen de E40 Leuven-Luik

wind

Infrabel 

BE 0869.763.267

tractienet spoor

opm: gewestgrensoverschrijdend project. Toelating VREG heeft betrekking op 3 directe lijnen tussen 9 windmolens te Landen, en 7 windmolens te Gingelom. Wallonië deed het nodige voor erkenning/toelating voor hetgeen onder bevoegdheid Waals gewest ressorteert

Stokstormproject esv

BE 0848.181.559

Stokstormestraat 14a, 9800 Deinze

Stokstormestraat 14a, 9800 Deinze

WKK

Aqua4C

BE 0541.596.530

Karreweg 2a, 9770 Kruishoutem  

Eoly nv

BE 0864.995.025

Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

wind

Ets. Franz Colruyt nv

BE 0893.707.025

   

Ikea Belgium nv

BE 0425.258.688

Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem

Mercuriuslaan 2, 3600 Genk

wind

Ikea Distribution Benelux nv

BE 0413.749.837

Mercuriuslaan 2, 3600 Genk  

Kristal Solar Park

BE 0698.661.108

Gerard Mercatorstraat z/n

Gerard Mercatostraat z/n, 3920 Lommel

zon

Nyrstar Belgium nv

BE 0698.661.108

Zinkstraat 1, 2490 Balen  

Storm 37 bvba

BE 0685.874.528

Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

Fabrieksstaat 144, Overpelt

wind

Nyrstar Belgium nv

BE 0865.131.221

   

Aquafin nv

BE0440.691.388

Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar

tussen PV-installatie (maxvermogen van 2,5 MWp) gesitueerd op een waterplas (Meerheuvelplas) te Dilsen-Stokkem, en zijn waterzuiveringsinstallatie gesitueerd aan Rooselaerspad 14, 3650 Dilsen-Stokkem, met kruising van de Kogbeek

zon

Waterzuiveringsinstallatie van Aquafin nv

BE 0440.691.388

Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar  

Delhaize cva

BE 0402.206.045

Delhaize cva, Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Oostende, lijn tussen + tribune A en vestigingseenheid Delhaize-Sea'rena, gesitueerd te Northlaan 13, 8400 Oostende

zon

Vestigingseenheid Delhaize-Sea'rena

BE 0402.206.045

Gesitueerd te Northlaan 13, 8400 Oostende van Delhaize cva,

Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

 

Puratos Belcolade nv

BE 0438.632.416

Puratos Belcolade nv, Industrielaan 16, 9320 Aalst

tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van ILVA, Industrielaan 18, 9320 Aalst en Puratos Belcolade nv, Industrielaan 16, 9320 Aalst zon

Puratos Belcolade nv

BE 0438.632.416

Industrielaan 16, 9320 Aalst  

Alken-Maes nv

BE 0716.926.901

Blarenberglaan 3C bus 2, 2800 Mechelen

tussen een windturbine gesitueerd ter hoogte van de Groenmolenstraat 26 te 3570 Alken en een waterzuiveringsstation gesitueerd ter hoogte van de Meerdegatstraat te 3570 Alken

wind Alken-Maes nv

BE 0716.926.901
 Blarenberglaan 3C bus 2, 2800 Mechelen   

Storage & Offices

BE 0408.193.915
Stedestraat 51, 8530 Harelbeke tussen PV-installatie gesitueerd op het dak loods aan de Stedestraat 34, en afnemer gesitueerd aan de Stedestraat 51, 8530 Harelbeke zon Storage & Offices 

BE 0408.193.915

Stedestraat 51, 8530 Harelbeke

 

Tervia's NV

BE 0888.044.106

Corbeillestraat 40, 2235 Westmeerbeek  tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw (‘KMO2’) aan de Corbeillestraat 40 te 2235 Westmeerbeek, en een afnemer gesitueerd in een gebouw (‘KMO6’) op hetzelfde adres  zon

Blauw Bloed BV

BE0736.312.548

Kloosterstraat 58, B-2275 Lille  

De Zonnige Kempen cvba

BE 0404.221.368

Grote Markt 39, 2260 Westerlo tussen een WKK-installatie gesitueerd “aan de Dreefwoningen” in een nieuwbouwproject gelegen tussen de Guldensporenlaan en de Rodekruisstraat te 2260 Westerlo, en enkele verbruiksinstallaties gesitueerd “aan de Hofwoningen” van ditzelfde nieuwbouwproject  WKK

De Zonnige Kempen cvba

BE 0404.221.368

Grote Markt 39, 2260 Westerlo  

Dicalite Europe nv

BE 0403.113.489

Scheepzatestraat 100, 9000 Gent tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw van Dicalite Storage, en een gebouw van Dicalite Europe aan de Bronsstraat 7 te 9000 Gent zon

Dicalite Europe nv

BE 0403.113.489

Bronsstraat 7 te 9000 Gent