Directe lijnen en leidingen

Bepaalde elektriciteitslijnen noemt men directe lijnen, en bepaalde aardgasleidingen directe leidingen.

Een directe lijn is elke elektriciteitslijn met een spanning gelijk aan of minder dan 70kV, die een productie-installatie met een afnemer verbindt.

Een directe leiding is elke leiding voor aardgasdistributie die geen deel uitmaakt van een aardgasdistributienet.

De aanleg van een directe lijn of directe leiding op 'eigen site' is altijd toegelaten. Er is vanaf 1 januari 2019 wel een meldingsplicht binnen de 30 dagen na in gebruikname:
- aan de VREG wanneer het eilandwerking betreft, via dit meldingsformulier
- aan de netbeheerders op wiens net de afnemer van de directe lijn is aangesloten, in alle andere gevallen.

Voor de aanleg van een directe lijn of een directe leiding die de grenzen van de 'eigen site' overschrijdt, moet een voorafgaande toelating van de VREG verkregen worden. Deze toelating kan men aanvragen via dit aanvraagformulier.

In een mededeling (MEDE-2017-1) sommen we de regels op die relevant zijn bij de aanleg en exploitatie van directe lijnen, en geven we meer uitleg bij de praktische betekenis ervan. Opgelet, deze mededeling dateert van 2017, en houdt dus geen rekening met de wijziging aan de regeling met betrekking directe lijnen en directe leidingen die ingaat op 1 januari 2019.

We namen ondertussen al een aantal beslissingen met betrekking tot ontvangen aanvragen om toelating tot de aanleg van een directe lijn.

Een register van toegelaten directe lijnen zal hier gepubliceerd worden.

Hierna de lijst met beslissingen over aanvragen. Het gaat om geanonimiseerde beslissingen. Daarmee proberen we een evenwicht te vinden tussen de transparantie van het behandelingskader in de confidentialiteit van de gegevens.

2018
BESL-2018-100
BESL-2018-75
BESL-2018-74
BESL-2018-22

2017
BESL-2017-14
BESL-2017-13
BESL-2017-04
BESL-2017-02

2016
BESL-2016-78

2015
BESL-2015-50
BESL-2015-01

2014
BESL-2014-01
BESL-2014-03
BESL-2014-08
BESL-2014-49

2013
BESL-2013-18
BESL-2013-15
BESL-2013-8
BESL-2013-7
BESL-2013-5

2012
BESL-2012-10
BESL-2012-9
BESL-2012-6
BESL-2012-5
BESL-2012-4

 
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700