Directe lijnen en leidingen

Bepaalde elektriciteitslijnen noemt men directe lijnen, en bepaalde aardgasleidingen directe leidingen.

Een directe lijn is elke elektriciteitslijn met een spanning gelijk aan of minder dan 70kV, die een productie-installatie met een afnemer verbindt.

Een directe leiding is elke leiding voor aardgasdistributie die geen deel uitmaakt van een aardgasdistributienet.

De aanleg van een directe lijn of directe leiding op 'eigen site' is altijd toegelaten. Er is sinds 1 januari 2019 wel een meldingsplicht binnen de 30 dagen na in gebruikname:

  • aan de VREG wanneer het eilandwerking betreft, via een meldingsformulier. U hoeft ons enkel installaties waarvan de omvormer een totaal ontwikkelbaar vermogen ≥ 800 VA heeft, te melden.
  • aan de netbeheerders (webformulier) op wiens net de afnemer van de directe lijn is aangesloten, in alle andere gevallen.

Voor de aanleg van een directe lijn of een directe leiding die de grenzen van de 'eigen site' overschrijdt, moet een voorafgaande toelating van de VREG verkregen worden. Deze toelating kan men aanvragen via een aanvraagformulier.

Hebt u een vraag over de regelgeving directe lijnen, of wil u een concreet project informeel aftoetsen? Contacteer ons via het contactformulier.

In een mededeling (MEDE-2020-01) sommen we de regels op die relevant zijn bij de aanleg en exploitatie van directe lijnen, en geven we meer uitleg bij de praktische betekenis ervan.

Sinds 1 januari 2019 geldt het systeem van 'projectspecifieke steun' ('projectspecifieke bandingfactor') voor nieuwe productie-installaties voor HEB en WKK die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt. Daarnaast kunnen bepaalde projecten op basis van zonne-energie steun ontvangen door deel te nemen aan een veilingsysteem. Meer informatie hieromtrent is te verkrijgen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

De beslissingen met betrekking tot ontvangen aanvragen om toelating tot de aanleg van een directe lijn vindt u in onze documentendatabank.

Register directe lijnen en leidingen

Onderstaande tabel geeft de directe lijnen of directe leidingen weer die door de VREG werden toegelaten op grond van art. 4.5.1 Energiedecreet

  Beheerder (naam + ondernemingsnr + adres) Ligging/locatie energiebron productie-installatie afnemer (naam + ondernemingsnr + adres) eventuele opmerkingen
52 Mechelsesteenweg 127 bv,
BE0682.984.621
Mechelsesteenweg 127A bus 1, 2018 Antwerpen tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op
gebouwen gelegen te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 125, op het kadastraal perceel met
perceelnummer F1419K, en een gebouw van Mechelsesteenweg 127 bv gelegen te 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 127A, op het kadastraal perceel met perceelnummer F1416L
zon Mechelsesteenweg 127 bv,
BE0682.984.621
Mechelsesteenweg 127A bus 1, 2018 Antwerpen  
51 Ecopower cv,
BE0445.389.356
Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem tussen een windturbine die geplaatst zou worden op een perceel gelegen te 3620
Lanaken, Industrieweg 86, met kadastraal perceelnummer C475F, en een vertrekcel die deel
uitmaakt van de elektrische installatie van Silmaco nv, met zetel te 3620 Lanaken, Industrieweg 90
wind Silmaco nv,
BE0432.069.870
 
Industrieweg 90, 3620 Lanaken  
50

AZ Rivierenland vzw,
BE0416.851.659

's Herenbaan 172, 2840 Rumst tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een gebouw van AZ
Rivierenland vzw gelegen te 2880 Bornem, Kasteelstraat 32, op het kadastraal perceel met
perceelnummer B244/2C, en een gebouw van AZ Rivierenland vzw gelegen te 2880 Bornem,
Kasteelstraat 23, op het kadastraal perceel met perceelnummer B340W2
zon AZ Rivierenland vzw, 
BE0416.851.659
Kasteelstraat 23, 2880 Bornem  
49 Bekina Indurub nv,
BE0407.184.323
Berchemstraat 124, 9690 Kluisbergen tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op
een gebouw gelegen te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 124, op het kadastraal perceel met
perceelnummer A495B2, en een gebouw van Bekina Indurub nv, gelegen te 9690 Kluisbergen,
Oudenaardebaan 18, op het kadastraal perceel met perceelnummer A347/3C
zon Bekina Indurub nv,
BE0407.184.323
Oudenaardebaan 18, 9690 Kluisbergen  
48 Aperam Stainless Belgium nv
BE0401.277.914
Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk tussen een bestaande windturbine gelegen te 3600 Genk, Bosdel
87, op het kadastraal perceel met perceelnummer F1056B, en een vestigingseenheid van
Aperam Stainless Belgium nv, gelegen te 3600 Genk, Swinnenwijerweg 5, op het kadastraal
perceel met perceelnummer E790G3
wind Aperam Stainless Belgium nv
BE0401.277.914
Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk  
47

Aperam Stainless Belgium nv
BE0401.277.914

Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk tussen een bestaande windturbine gelegen te 3600 Genk,
Bosdel 87, op het kadastraal perceel met perceelnummer F1250D, en een
vestigingseenheid van Aperam Stainless Belgium nv, gelegen te 3600 Genk,
Swinnenwijerweg 5, op het kadastraal perceel met perceelnummer E790G3
wind Aperam Stainless Belgium nv
BE0401.277.914
Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk  
46 Electrabel nv
BE0403.170.701
Simon Bolivarlaan 36, 1000 Brussel tussen een windturbine die geplaatst zou worden op een perceel
gelegen te 9770 Kruisem, ter hoogte van de Dertienveldekensweg, met kadastraal perceelnummer
C153N, en een bestaande middenspanningscabine bestemd voor BFS Europe nv, met
maatschappelijke zetel te 9770 Kruisem, Groenedreef 15A en met ondernemingsnummer
0412.484.382, gelegen te 9770 Kruisem, Groenedreef 15A op het kadastraal perceel met
perceelnummer C794L2
wind BFS Europe nv
BE0412.484.382
Groenedreef 15 A, 9770 Kruisem  
45 Nike Europe Holding bv
BE0450.989.424
Collosseum 1, 1213 Hilversum, Nederland tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een gebouw in aanbouw gelegen
te 3945 Ham, ter hoogte van de Nieuwe Dijk, op de kadastrale percelen met perceelnummer
A1211E, A1215D, A1232G, A1548A, A1552H, A1552K, A1552L, A1553C, A1553D, A1553E, A1554A,
A1559F, A1559K, A1559L, A1562B, A1566F, A1567A/2 en A1567B/2, en een vestigingseenheid van
Nike Europe Holding bv gelegen te 3945 Ham, Nikelaan 1971, op het kadastraal perceel met
perceelnummer A1521E
zon Nike Europe Holding bv,
BE0450.989.424
Nikelaan 1971, 3945 Ham  
44 Limoengroen bv
BE0840.067.015
Burggravenlaan 31 bus 201
9000 Gent
tussen een toekomstige PV-installatie, m.n. het PV-veld met nr.
17, op thans braakliggende percelen gelegen aan de Poortakkerstraat en Louis Blériotlaan
te 9051 Gent, op de kadastrale percelen met perceelnummer D397x en D397r, en een
gebouw in aanbouw, gelegen aan de Amelia Earhartlaan te 9051 Gent, op het kadastraal
perceel met perceelnummer A312a
zon Limoengroen bv
BE0840.067.015
Amelia Earhartlaan 4-10, 9051 Gent  
43 Limoengroen bv
BE0840.067.015
Burggravenlaan 31 bus 201
9000 Gent
tussen een toekomstige PV-installatie, m.n. het PV-veld met nr.
13, op thans braakliggende percelen gelegen aan de Louis Blériotlaan te 9051 Gent, op de
kadastrale percelen met perceelnummer A304r en D397x, en een gebouw in aanbouw,
gelegen aan de Amelia Earhartlaan te 9051 Gent, op het kadastraal perceel met
perceelnummer A312a
zon Limoengroen bv
BE0840.067.015
Amelia Earhartlaan 4-10, 9051 Gent  
42 Limoengroen bv
BE0840.067.015
Burggravenlaan 31 bus 201
9000 Gent
tussen een toekomstige PV-installatie, m.n. het PV-veld met nr.
12, op thans braakliggende percelen gelegen aan de Louis Blériotlaan te 9051 Gent, op de
kadastrale percelen met perceelnummer A85x, A304/3e en A304r, en een gebouw in
aanbouw, gelegen aan de Amelia Earhartlaan te 9051 Gent, op het kadastraal perceel met
perceelnummer A312a
zon Limoengroen bv
BE0840.067.015
Amelia Earhartlaan 4-10, 9051 Gent  
41 Debeuckelaere Gebroeders nv
BE0424.964.621
Amersveldestraat 213, 8610 Kortemark tussen een PV-installatie die geplaatst zou
worden op een gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 192, op het kadastraal
perceel met perceelnummer G320m2, en een gebouw gelegen te 8610 Kortemark,
Amersveldestraat 213, op het kadastraal perceel met perceelnummer F310h
zon Debeuckelaere Gebroeders nv
BE0424.964.621
Amersveldestraat 213, 8610 Kortemark  
40

Autoservice St-Bernard bv,
BE0448.881.851

Sint-Bernardsesteenweg 1069 bus A, 2660 Antwerpen tussen een PV-installatie die geplaatst
zou worden op een bestaand gebouw gelegen te 2660 Hoboken, Sint-Bernardsesteenweg 1059A,
op het kadastraal perceel met perceelnummer C669t2, en een bestaand gebouw van Autoservice
St-Bernard bv, gelegen te 2660 Hoboken, Sint-Bernardsesteenweg 1069A, op het kadastraal perceel
met perceelnummer C669s2
zon Autoservice St-Bernard bv,
BE0448.881.851
Sint-Bernardsesteenweg 1069 bus A, 2660 Antwerpen  
39 WDP,
BE0417.199.869
Blakebergen 15, 1861 Meise tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een toekomstig
gebouw van WDP nv, gelegen te 2880 Bornem, Rijksweg 13a, op de kadastrale percelen met
perceelnummers C370p en C370l, en een bestaand gebouw van Capsugel Belgium nv

zon

Capsugel Belgium nv
BE0400.767.772
Rijksweg 11,
2880 Bornem
 
38 Electrabel nv,
BE0403.170.701

Simon Bolivarlaan 36, 1000 Brussel

tussen een windturbine die geplaatst zou worden op een perceel
van IDE Woods bv, met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Karreweg 42 en met
ondernemingsnummer 0457.310.260, gelegen te 9870 Zulte, Karreweg 42 en met kadastraal
perceelnummer C444t, en een bestaande middenspanningscabine bestemd voor BFS Europe nv
wind BFS Europe nv,
BE0412.484.382
Groenedreef 15A, 9770 Kruisem  
37

Snack Food Poco Loco nv,
BE0453.500.734

Rumbeeksegravier 15, 8800 Roeselare tussen een bestaande PV-installatie geplaatst op een
gebouw van Snack Food Poco Loco nv gelegen te 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier 157, op het
kadastraal perceel met perceelnummer B1902f, en een gebouw van Snack Food Poco Loco nv
gelegen te 8800 Roeselare, Pildersweg 17, op het kadastraal perceel met perceelnummer B1936a
zon Snack Food Poco Loco nv,
BE0453.500.734
Pildersweg 17, 8800 Roeselare  
36

Bongaerts Recycling nv,
BE 0452.245.573

Kaulillerweg 122 bus B, 3990 Peer tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2206, op de kadastrale percelen met perceelnummers D552e, D552m en D552r, en een gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2036, op het kadastraal perceel met perceelnummer D817h Zon Bongaerts Recycling nv,
BE 0452.245.573
Kaulillerweg 122 bus B, 3990 Peer  
35 Limburgse Reconversie Maatschappij nv,
BE 0452.138.972
Kempische steenweg 311, bus 4.01, 3500 Hasselt tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op twee aanpalende percelen gelegen te 2250 Olen, met kadastrale perceelnummers A445b en A462b, en de vestigingseenheid van Umicore nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Broekstraat 31 en met ondernemingsnummer 0401.574.852, gelegen te 2250 Olen, Watertorenstraat 33, op het perceel met kadastraal perceelnummer B64k Zon Umicore nv,
BE 0401.574.852
Watertorenstraat 33, 2250 Olen  
34 Electrabel nv,
BE 0403.170.701
Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel tussen een windturbine die geplaatst zou worden op een perceel gelegen te 2450 Meerhout, met kadastraal perceelnummer 573b, en de vestigingseenheid van ExxonMobil Petroleum & Chemical bv, met maatschappelijke zetel te Polderdijkweg 3, 2030 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0416.375.270, gelegen te Biezenhoed 2, 2450 Meerhout, op het perceel met kadastraal perceelnummer 718m Wind ExxonMobil Petroleum & Chemical bv,
BE 0416.375.270
Biezenhoed 2, 2450 Meerhout  
33 Kwekerij Maes-Reyns bv
BE 0452.360.78
Ieperstraat 174/2, 8560 Wevelgem tussen een PV-installatie op het perceel gelegen te
Ieperstraat 174/2-176, 8560 Wevelgem, met kadastraal perceelnummer A752d, en een gebouw op
het perceel gelegen te Ieperstraat 173-177, 8560 Wevelgem, met kadastraal perceelnummer
C642c2
Zon Kwekerij Maes-Reyns bv
BE 0452.360.78
Ieperstraat 173-177, 8560 Wevelgem  
32 Becton Dickinson Distribution Center nv
BE 0440.709.602
Laagstraat 57, 9140 Temse tussen een PV-installatie op het dak van een gebouw gelegen te 9140 Temse, Laagstraat 40 (kadastraal perceelnummer: B185f) enerzijds, en een gebouw gelegen te 9140 Temse, Laagstraat 57 (kadastraal perceelnummer: B555b), anderzijds zon Becton Dickinson Distribution Center nv
BE 0440.709.602
Laagstraat 57, 9140 Temse  
31

Aperam Stainless Belgium nv
BE 0401.277.914

Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op terreinen alsook op een bestaand gebouw aan Bosdel 87 te 3600 Genk, enerzijds, en Aperam Stainless Belgium nv aan de Swinnenwijerweg 5 te 3600 Genk, anderzijds zon Aperam Stainless Belgium nv
BE 0401.277.914
Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk  
30

Verkooijen Veem nv
BE 0417.930.042

Industrieweg 33, 2320 Hoogstraten

tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op het dak van een gebouw van de firma Verkooijen Veem gesitueerd aan de Industrieweg 31 en 29 (kadastrale percelen F11v en F10t3), enerzijds, en een naastliggend gebouw van de firma CleanLease nv (met ondernemingsnummer 0412.669.078) aan de Industrieweg 27 te 2320 Hoogstraten (kadastraal perceel F10v3), anderzijds.

zon Vestiging van CleanLease, (vestigingsnummer 2.220.604.469, 
met zetel te Vullaertstraat 73, 8730 Beernem)
BE 0412.669.078
Industrieweg 27, 2320 Hoogstraten  
29 Bloemmolens en Veevoeders Geykens NV
BE 0406.207.591
Terbekestraat 36, 3580 Beringen tussen een PV-installatie op een thans nog braakliggend terrein aan de overzijde van een beek, enerzijds, en de bestaande gebouwen van de firma Bloemmolens en Veevoeders Geyskens nv, Terbekestraat 36, 3580 Beringen, anderzijds zon Bloemmolens en Veevoeders Geykens NV
BE 0406.207.591
Terbekestraat 36, 3580 Beringen  
28 Soudal nv,
BE 0404.914.028
Everdongenlaan 20, 2300 Turnhout tussen een PV-installatie gesitueerd op een gebouw (nieuwbouw) aan de Everdongenlaan 8-10-12, 2300 Turnhout, enerzijds, en de (bestaande) gebouwen aan de Everdongenlaan 20, 2300 Turnhout, anderzijnds zon Soudal nv,
BE 0404.914.028
Everdongenlaan 20, 2300 Turnhout  
27 Angelica Dullers Zolderstraat 17, 3510 Kermt tussen een PV-installatie gesitueerd op een woning aan de Zolderstraat 15, 3510 Kermt, enerzijds, en een woning aan de Zolderstraat 17, 3510 Kermt, anderzijds zon Angelica Dullers Zolderstraat 17, 3510 Kermt  
26 Noven Noord bv, 
BE 0739.638.064
Coupure Rechts 88, 3020 Herent tussen een PV-installatie gesitueerd op een gebouw te 3020 Herent, Kouterstraat 17, enerzijds, en het aanpalende gebouw, anderzijds  zon Noven Noord bv, 
BE 0739.638.064
Coupure Rechts 88, 3020 Herent  
25 Hofkip bvba,
BE 0421.974.744
Industrielaan 31, 8930 Menen tussen een PV-installatie gesitueerd op een gebouw aan de Industrielaan 4 te 8930 Menen, enerzijds, en het gebouw aan de overzijde van de Industrielaan, op huisnummer 31 te 8930 Menen, anderzijds zon Hofkip bvba,
BE 0421.974.744
Industrielaan 31, 8930 Menen  
24 Mechelsesteenweg 127 bv,
BE 0682.984.621 
De Burburestraat, 6-8 bus 5, 2000 Antwerpen tussen een PV-installatie op een kerkgebouw gelegen aan de Mechelsesteenweg 133 te 2018 Antwerpen, en een kantoorgebouw gelegen aan de Mechelsesteenweg 127-131 te 2018 Antwerpen  zon Mechelsesteenweg 127 bv
BE 0682.984.621
De Burburestraat, 6-8 bus 5, 2000 Antwerpen  
23 Meer Fresh Products bvba
BE 0885.954.646
Kettingsdreef 3, 2321 Hoogstraten PV-installatie gesitueerd op 2 waterbekkens bij de gebouwen van Meer Fresh Products bvba gesitueerd aan de Kettingdreef 3, 2321 Hoogstraten, enerzijds, en de elektrische installatie van de gebouwen van Comeco nv zon

Comeco NV

John Lijsenstraat 55 2321 Hoogstraten  
22

Biostoom Beringen nv

BE 0678.742.850

Industrieweg 170, 3583 Beringen tussen een PV-installatie gesitueerd op een perceel in eigendom van Nuhmeris, en de installaties van Biostoom Beringen nv, gelegen binnen het gesloten distributienet Borealis Polymers te Beringen, door de VREG erkend als gesloten distributienet bij beslissing BESL-2012-19 zon

Biostoom Beringen nv

BE 0678.742.850

Industrieweg 150, 3583 Beringen  
21

Nike Europe Holding B.V

BE0450.989.424

Nikelaan 1, 2430 Laakdal tussen 2 bestaande windturbines, thans aangesloten op de feeder Dijkstraat vertrekkende vanuit het transformatorstation  TIS 02 - Tessenderlo, en de gebouwen op de site van Nike Wind

Nike Europe Holding B.V

BE0450.989.424

Nikelaan 1, 2430 Laakdal

 
20

Dicalite Europe nv

BE 0403.113.489

Scheepzatestraat 100, 9000 Gent tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw van Dicalite Storage, en een gebouw van Dicalite Europe aan de Bronsstraat 7 te 9000 Gent zon

Dicalite Europe nv

BE 0403.113.489

Bronsstraat 7 te 9000 Gent
 

 
19

De Zonnige Kempen cvba

BE 0404.221.368

Grote Markt 39, 2260 Westerlo tussen een WKK-installatie gesitueerd “aan de Dreefwoningen” in een nieuwbouwproject gelegen tussen de Guldensporenlaan en de Rodekruisstraat te 2260 Westerlo, en enkele verbruiksinstallaties gesitueerd “aan de Hofwoningen” van ditzelfde nieuwbouwproject WKK

De Zonnige Kempen cvba

BE 0404.221.368

Grote Markt 39, 2260 Westerlo  
18

Tervia's NV

BE 0888.044.106

Corbeillestraat 40, 2235 Westmeerbeek  tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw (‘KMO2’) aan de Corbeillestraat 40 te 2235 Westmeerbeek, en een afnemer gesitueerd in een gebouw (‘KMO6’) op hetzelfde adres  zon

Blauw Bloed BV

BE0736.312.548

Kloosterstraat 58, B-2275 Lille  
17 Christeyns nv 

BE.0458.402.402
Afrikalaan 182, 9000 Gent Tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw van Christeyns nv, Afrikalaan 81, 9000 Gent, en de gebouwen van Christeyns nv gelegen te Afrikalaan 182, 9000 Gent zon Christeyns nv 

BE.0458.402.402
Afrikalaan 182, 9000 Gent  
16 Storage & Offices

BE 0408.193.915
Stedestraat 51, 8530 Harelbeke tussen PV-installatie gesitueerd op het dak loods aan de Stedestraat 34, en afnemer gesitueerd aan de Stedestraat 51, 8530 Harelbeke zon Storage & Offices 

BE 0408.193.915
Stedestraat 51, 8530 Harelbeke  
15 Alken-Maes nv

BE 0716.926.901
Blarenberglaan 3C bus 2, 2800 Mechelen tussen een windturbine gesitueerd ter hoogte van de Groenmolenstraat 26 te 3570 Alken en een waterzuiveringsstation gesitueerd ter hoogte van de Meerdegatstraat te 3570 Alken wind Alken-Maes nv

BE 0716.926.901
 Blarenberglaan 3C bus 2, 2800 Mechelen   
14

Puratos Belcolade nv

BE 0438.632.416

Puratos Belcolade nv, Industrielaan 16, 9320 Aalst tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van ILVA, Industrielaan 18, 9320 Aalst en Puratos Belcolade nv, Industrielaan 16, 9320 Aalst zon

Puratos Belcolade nv

BE 0438.632.416

Industrielaan 16, 9320 Aalst  
13

Delhaize cva

BE 0402.206.045

Delhaize cva, Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Oostende, lijn tussen + tribune A en vestigingseenheid Delhaize-Sea'rena, gesitueerd te Northlaan 13, 8400 Oostende zon

Vestigingseenheid Delhaize-Sea'rena

BE 0402.206.045

Gesitueerd te Northlaan 13, 8400 Oostende van Delhaize cva,

Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

 
12

Aquafin nv

BE0440.691.388

Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar tussen PV-installatie (maxvermogen van 2,5 MWp) gesitueerd op een waterplas (Meerheuvelplas) te Dilsen-Stokkem, en zijn waterzuiveringsinstallatie gesitueerd aan Rooselaerspad 14, 3650 Dilsen-Stokkem, met kruising van de Kogbeek zon

Waterzuiveringsinstallatie van Aquafin nv

BE 0440.691.388

Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar  
11

Steengoed Projecten cvba

BE 0873.092.050

Rooselaerspad 19, 3650 Dlsen-Stokkem Dilsen-Stokkem, ter hoogte van waterplas aan Rooselaerspad zon

Steengoed Productie cvba

BE 0712.876.952

Rooselaerspad 21, 3650 Dilsen-Stokkem  
10

Dredging Internation nv

BE 0435.305.514

Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht wind

Dredging Internation nv

BE 0435.305.514

Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht  
9

Estée Lauder nv

BE 0403.768.933

Nijverheidsstraat 15, 2260 Oevel Nijverheidsstraat 12 en 15, 2260 Oevel zon

Estée Lauder nv

BE 0403.768.933

Nijverheidsstraat 15, 2260 Oevel  
8

Metrans Vermeiren bvba

BE 0894.453.133

Merenweg 5, 2321 Hoogstaten (Meer) tussen installatie gelegen te Merenweg 5, en afnemer aan de John Lijsenstraat 55 te 2321 Hoogstraten (Meer) biomassa

Comeco nv

BE 0406.983.195

   
7

WE Power nv

BE 0864.995.025

Edingensesteenweg 196, 1500 Halle Halle wind

Ets. Frans Colruyt nv

BE 0893.707.025

   
6

Greensky cvba

BE 0817.203.422

Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel langsheen de E40 Leuven-Luik wind

Infrabel 

BE 0869.763.267

tractienet spoor opm: gewestgrensoverschrijdend project. Toelating VREG heeft betrekking op 3 directe lijnen tussen 9 windmolens te Landen, en 7 windmolens te Gingelom. Wallonië deed het nodige voor erkenning/toelating voor hetgeen onder bevoegdheid Waals gewest ressorteert
5

Stokstormproject esv

BE 0848.181.559

Stokstormestraat 14a, 9800 Deinze Stokstormestraat 14a, 9800 Deinze WKK

Aqua4C

BE 0541.596.530

Karreweg 2a, 9770 Kruishoutem  
4

Eoly nv

BE 0864.995.025

Edingensesteenweg 196, 1500 Halle Edingensesteenweg 196, 1500 Halle wind

Ets. Franz Colruyt nv

BE 0893.707.025

   
3

Ikea Belgium nv

BE 0425.258.688

Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem Mercuriuslaan 2, 3600 Genk wind

Ikea Distribution Benelux nv

BE 0413.749.837

Mercuriuslaan 2, 3600 Genk  
2

Kristal Solar Park

BE 0698.661.108

Gerard Mercatorstraat z/n Gerard Mercatostraat z/n, 3920 Lommel zon

Nyrstar Belgium nv

BE 0698.661.108

Zinkstraat 1, 2490 Balen  
1

Storm 37 bvba

BE 0685.874.528

Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Fabrieksstaat 144, Overpelt wind

Nyrstar Belgium nv

BE 0865.131.221