Meldingsformulier directe lijn of directe leiding

Melding door beheerder van ingebruikname van een directe lijn of directe leiding gesitueerd op EIGEN SITE (art. 1.1.3, 30°/1 Energiedecreet), in eilandwerking (art. 1.1.3, 30°/2 Energiedecreet). Als de afnemer aangesloten is op het distributienet, dan moet de melding bij de betrokken netbeheerder gebeuren.

Gegevens van de BEHEERDER van de directe lijn of directe leiding:

Gegevens CONTACTPERSOON BEHEERDER van de directe lijn of directe leiding:

Gegevens AFNEMER:

ⓘ normaal gezien is dit de datum van AREI-keuring
ⓘ van welke energiebron maakt de productie-installatie gebruik? zon, wind, WKK…
ⓘ Enkel installaties met een totaal ontwikkelbaar vermogen ≥ 800 VA moeten gemeld worden
ⓘ dit maakt deel uit van AREI-keuring
ⓘ dit maakt deel uit van AREI-keuring