Warmte en koude

Energie is meer dan alleen elektriciteit en gas. Dagelijks komen we in aanraking met warmte, soms ook met koude: centrale verwarming, warm water uit de kraan en airconditioning wanneer het te warm is. Warmte en koude kunnen individueel opgewekt worden, maar collectieve oplossingen zijn ook mogelijk. Een gemeenschappelijke ketel in een appartementsgebouw, een warmte- of koudenet,… Hier geven we meer informatie over die collectieve oplossingen en leggen we uit welke regels er gelden.

Warmte- en koudenetten

Een  warmtenet  of koudenet is een systeem dat warmte of koeling verdeelt aan meerdere afnemers in een straat, wijk of stad. We noemen dit ook stadsverwarming of -koeling.

Meters voor verwarming, koeling en warm water

Wanneer een of meerdere gebouwen een gemeenschappelijke bron voor verwarming, koeling of warm water delen, moet het individuele verbruik gemeten worden. Hier informeren we over welke types meters er bestaan en welke verplichtingen er zijn.

Kostenverdeling voor thermisch en warmwaterverbruik

Voor de verdeling van kosten voor een gemeenschappelijke bron voor verwarming, koeling of warm water gelden bepaalde regels in Vlaanderen.