Steuncertificaten en garanties van oorsprong

Steuncertificaten

Om de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling in Vlaanderen te ondersteunen, kent de VREG steuncertificaten toe aan energieproducenten.

Garanties van oorsprong

Een garantie van oorsprong is een bewijsstuk waarmee energieleveranciers de oorsprong kunnen aantonen van de elektriciteit die ze aan hun klanten leveren.

Verhandelen van steuncertificaten en garanties van oorsprong

Het kopen en verkopen van steuncertificaten en garanties van oorsprong gebeurt bilateraal. Het registreren van de transacties en het overdragen van de certificaten verloopt via het VREG-platform.