Verbruiksprofielen en productieprofielen

1.1 Wat zijn verbruiksprofielen?

Verbruiksprofielen zijn curves op basis van een cijfertabel die per kwartier (voor elektriciteit) of per uur (voor aardgas) van een volledig jaar het relatieve verbruik weergeeft voor een bepaald type van klanten.

Vermenigvuldigd met het jaarverbruik van een afnemer geven deze curves een benadering voor hoeveel energie die afnemer tijdens ieder kwartier of uur verbruikt heeft. Ze geven de leveranciers informatie over aansluitingen waar geen metingen per kwartier of uur plaatsvinden. Zo kunnen zij de facturen aan hun klanten opdelen in verschillende verbruiksperiodes. De verbruiksprofielen kunnen ook gebruikt worden om te schatten hoeveel een afnemer in een bepaalde periode in de toekomst zal verbruiken (op basis van een geschat jaarverbruik).

In het verleden werd voor niet-continu gemeten afnemers altijd een SLP gebruikt, wat staat voor ‘synthetisch lastprofiel’. Die profielen worden voor een bepaald jaar steeds volledig op voorhand vastgelegd. Ze worden bepaald op basis van historische gegevens en houden rekening met de jaarkalender (weekdagen, weekends en feestdagen, brugdagen, uur van zonsopgang en -ondergang, enz.) en eventuele andere bepalende factoren, zoals klimaatinvloeden.

Een SLP geeft dus een typeverbruik weer dat rekening houdt met de werk- en vakantiedagen, met de dagindeling (op week- en weekenddagen) en met klimatologische invloeden (winter, zomer).

Sinds de intrede van de nieuwe marktprocessen van MIG-6 in november 2021 zijn de meeste SLP’s vervangen door RLP’s (reële lastprofielen). Bij dit soort verbruiksprofielen worden de werkelijk vastgestelde profielen van een bepaalde groep afnemers aan het einde van iedere maand toegepast op al deze individuele afnemers. Zo zit hier meteen ook de impact van klimaat en andere variabelen in verwerkt. Enkel voor de verbruikersgroep “exclusief nacht” wordt er wel nog een SLP gebruikt. Deze verbruiken zijn immers zeer eenvoudig te voorspellen.

1.2 Wat zijn productieprofielen?

Sinds de intrede van de nieuwe marktprocessen van MIG-6 wordt decentrale productie van PV-installaties mee in rekening gebracht om de energiehoeveelheden in de markt te verdelen. Bij klanten waar geen kwartier- of uurregistratie gebeurt, moet ook hiervoor een inschatting worden gemaakt. Een productieprofiel is analoog met een verbruiksprofiel: een cijfertabel die per kwartier (voor elektriciteit) van een volledig jaar de relatieve productie weergeeft.

Als productieprofiel wordt de SPP (‘synthetisch productieprofiel’) gebruikt. Dat profiel geeft voor een bepaald omvormervermogen de productie per kwartier in een bepaald jaar aan. Men gebruikt hierbij steeds de gegevens die in een maand gemeten worden binnen een steekproef van installaties. Om inschattingen voor de toekomst te maken, wordt echter jaarlijks ook een SPP gemaakt op basis van de historiek. Voor prosumenten die hun injectie verkopen, wordt de SPP gebruikt om de injectie gemeten (of geschat) over een jaar te verdelen over de verschillende kwartieren.

1.3 Wanneer wordt er geschat?

De distributienetbeheerder kan, met behulp van verbruiksprofielen en standaard jaar- of maandverbruiken, schattingen van het verbruik maken in volgende gevallen: 

 • de meter is niet bereikbaar (afwezigheid van de klant, geen meterstand overgemaakt via een meterkaartje, telefoon of internet, ...)
 • het berekende verbruik op basis van de laatste meterstand is niet betrouwbaar (minimaal of abnormaal hoog)

De distributienetbeheerder schat uw verbruik op een objectieve en betrouwbare manier op basis van uw historisch energieverbruik. Voor aardgas houdt de distributienetbeheerder ook rekening met de temperatuurschommelingen (graaddagen) tijdens de verbruiksperiode.

U kan de schattingsregels vinden via Atrias

De energieleveranciers gebruiken de verbruiks- en productieprofielen ook voor hun nominatie- en aankoopprocessen. Meer informatie

1.4 Verbruiksprofielen Elektriciteit

 • S21 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke verbruiker met een nacht-dagverhouding < 1,3 en wordt ook toegekend aan alle mensen met een enkelvoudige meter omdat de dag-nachtverhouding hier niet nader te bepalen is.
 • S22 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke verbruiker met een nacht-dagverhouding >= 1,3. Mensen met accumulatieverwarming (met exclusief nachtmeter) worden doorgaans binnen dit profiel genomen.
 • S11 is een verbruiksprofiel voor niet-huishoudelijke afnemers met een aansluitingsvermogen < 56 kVA .
 • S12 is een verbruiksprofiel voor niet-huishoudelijke afnemers met een aansluitingsvermogen > 56 kVA.
 • S18 is een verbruiksprofiel voor vlakke verbruikers
 • S19 is een verbruiksprofiel voor openbare verlichting

SLP's voor 2024:
De VREG heeft op 28 november 2023 het synthetisch lastprofiel voor exclusief-nachttellers goedgekeurd voor het jaar 2024: BESL-2023-127

SLP's voor 2023:
De VREG heeft op 13 december 2022 het synthetisch lastprofiel voor exclusief-nachttellers goedgekeurd voor het jaar 2023: BESL-2022-205

SLP's voor 2022:
De VREG heeft op 8 december 2021 het synthetisch lastprofiel voor exclusief-nachttellers goedgekeurd voor het jaar 2022: BESL-2021-114

SLP's voor 2021:
De VREG heeft op 1 december 2020 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2021: BESL-2020-57
De SLP-EN werd apart goedgekeurd voor het jaar 2021: BESL-2021-31

SLP's voor 2020:
De VREG heeft op 19 november 2019 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2020: BESL-2019-99

SLP's voor 2019:
De VREG heeft op 10 december 2018 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2019: BESL-2018-108

SLP's voor 2018:
De VREG heeft op 28 november 2017 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2018: BESL-2017-68

SLP's voor 2017:
De VREG heeft op 22 november 2016 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2017: BESL-2016-55

1.5 Verbruiksprofielen Aardgas

 • S41 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke aardgasafnemer.
 • S31 is een verbruiksprofiel van een professionele aardgasafnemer met een verbruik <150.000 kWh.
 • S32 is een verbruiksprofiel van een professionele aardgasafnemer met een verbruik >=150.000 kWh.

SLP's voor 2022:
Er worden geen SLP’s meer bepaald voor gas vanaf 2022.

SLP's voor 2021:
De VREG heeft op 13 oktober 2020 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2021: BESL-2020-87
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP’s aardgas

SLP's voor 2020:
De VREG heeft op 28 november 2019 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2020: BESL-2019-110
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

SLP's voor 2019:
De VREG heeft op 10 december 2018 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2019: BESL-2018-107
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

SLP's voor 2018:
De VREG heeft op 28 november 2017 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2018: BESL-2017-67
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

SLP's voor 2017:
De VREG heeft op 22 november 2016 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2017: BESL-2016-54
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

1.6 Productieprofielen

SPP’s voor 2024:
De VREG heeft op 28 november 2023 de synthetische productieprofielen goedgekeurd voor het jaar 2024: BESL-2023-127

SPP's voor 2023:
De VREG heeft op 13 december 2022 de synthetische productieprofielen goedgekeurd voor het jaar 2023: BESL-2022-205

SPP's voor 2022:
De VREG heeft op 8 december 2021 de synthetische productieprofielen goedgekeurd voor het jaar 2022: BESL-2021-114

SPP's voor 2021:
De VREG heeft op 2 juni 2021 de synthetische productieprofielen goedgekeurd voor het jaar 2021: BESL-2021-31