Allocatie en reconciliatie

Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en het Technisch Reglement Distributie Aardgas bepalen dat de VREG een gedetailleerde methode voor allocatie en reconciliatie vastlegt.

  • Allocatie: energiehoeveelheden worden per kwartier voor elektriciteit en per uur voor aardgas toegewezen aan de marktpartijen zodat het onevenwicht kan worden bepaald en verrekend. Dit gebeurt op basis van de metingen van kwartier- of uurwaarden (indien deze worden geregistreerd), of via standaardverbruiken en de profielen van de netgebruikers (indien de energiehoeveelheden niet worden geregistreerd per kwartier of uur). Zie Verbruiksprofielen.
  • Reconciliatie: de afwijkingen tussen de gealloceerde energiehoeveelheden en de werkelijke verbruiken worden verrekend.

De VREG bekrachtigt de voorstellen inzake allocatie- en reconciliatiemethodiek die door de marktpartijen worden ingediend. 

De op dit ogenblik van toepassing zijnde methodieken werden goedgekeurd op 12 juni 2012: BESL-2012-8 (elektriciteit) en BESL-2012-9 (aardgas). Op 27 oktober 2020 werden een aantal aanpassingen voor elektriciteit goedgekeurd: BESL-2020-78.

Artikel 4.3.41 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE) legde de elektriciteitsdistributienetbeheerders op om voor 1 april 2020 bij de VREG een voorstel in te dienen voor een nieuwe allocatiemethodiek, om uiterlijk op 1 januari 2021 in werking te treden. Na opmerkingen en vragen van de VREG bij eerder ingediende documenten, legden de elektriciteitsdistributienetbeheerders op 26 augustus 2020 een voorstel ter goedkeuring voor. De VREG ging de conformiteit van dit voorstel met de Vlaamse energieregelgeving, in het bijzonder het TRDE, na. De VREG besloot daarop om het voorstel slechts gedeeltelijk goed te keuren, omdat bepaalde delen van het voorstel niet in lijn zijn met de energieregelgeving. De goedgekeurde delen treden in werking op 1 januari 2021.

Na het uitvoeren van het reconciliatieproces moeten de vastgestelde positieve en negatieve energiesaldi bij de verschillende marktpartijen nog omgezet worden naar financiële bedragen en moeten deze sommen vereffend worden. Dit is de taak van FeReSo, zie www.fereso.be