Overleg Europese energieregulatoren

Overleg Europese energieregulatoren

Op Europees niveau volgen we de activiteiten op van de Europese koepel van Energieregulatoren, CEER (Council of European Energy Regulators).   

Binnen CEER werken de Europese energieregulatoren samen aan het realiseren van de Interne Energiemarkt en delen ze best practices. De VREG neemt binnen CEER actief deel aan de Customer and Retail Market Working Group en de Customer Empowerment Task Force.

Via de informatieverlening door de CREG in de WG Europa van FORBEG volgen we ook de activiteiten op van de Europese Regulator ACER. De CREG is de vertegenwoordiger van de Belgische regulatoren binnen ACER.

We nemen ook elk jaar deel aan het Citizens’ Energy Forum (“London Forum”) van de Europese Commissie. Deze jaarlijkse overeenkomst heeft tot doel concurrentiële, energie-efficiënte en eerlijke retailmarkten voor elektriciteits- en aardgasconsumenten te bekomen.