BESL-2017-68

Samenvatting: 

De goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2018, zoals bedoeld in de artikelen V.3.3.3. en V.3.3.4 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit

Publicatiedatum: 
dinsdag, 28 november, 2017