Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2019-06

Installaties die als bestaand beschouwd moeten worden in het kader van de Europese netcode betreffende eisen voor de aansluiting van de elektriciteitsproducenten op het net (Verordening 2016/631/EU) en de Europese netcode voor aansluiting van verbruikers (Verordening 2016/1388/EU) 

28/03/2019 Beslissing Regelgeving, Technische regels Europese netcodes
ADV-2019-02

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de erkenning van regelluwe zones voor energie

28/03/2019 Advies Regelgeving, Technische regels Energiebeleid
ADV-2019-01

Advies van de VREG van 25/03/2019 met betrekking tot artikel 49/1 van het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2019, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet

25/03/2019 Advies Netbeheerders, Regelgeving Distributienettarieven, Netbeheerders
BESL-2019-07

Herziening van C10/11 tot vaststelling van de specifieke technische eisen voor elektriciteitsproductie-installaties die parallel met distributienetwerken werken - gemeenschappelijke positie van regelgevers

21/03/2019 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
RAPP-2019-04

Memorandum 
Vlaamse verkiezingen 2019

05/03/2019 Rapport Andere Andere
BESL-2019-02

Aktename beheer gesloten distributienet voor elektriciteit Ineos nv - Zwijndrecht

01/03/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-01

Aanvraag tot toelating van de aanleg van een directe lijn door Windvision Belgium nv

12/02/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2019-03


Eindrapport studie PwC - Vergelijking van de elektriciteits- en aardgastarieven
 

31/01/2019 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2019-01

Ondernemingsplan 2019

31/01/2019 Rapport Interne werking VREG Andere
CONS-2019-01

Voorstel tot vaststelling van de tariefstructuur periodieke distributienettarieven elektriciteit voor piekgemeten klanten met een grootverbruiksmeetinrichting en/of piekgemeten klanten die beschikken over een aansluiting met een decentrale productieeenheid met een vermogen groter dan 10 kVA

Deze consultatie is gesloten.

28/01/2019 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-106

aanpassing van de beslissingen tot aanwijzing van de distributienetbeheerders Iverlek, Gaselwest en Imewo naar aanleiding van de fusies van gemeenten

14/01/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2018-153

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Vlaamse Energieleverancier BVBA

21/12/2018 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2018-152

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Vlaamse Energieleverancier BVBA

21/12/2018 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2018-130

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van elektriciteitsdistributienetbeheerder PBE

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2018-129

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Iveg

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2018-128

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Inter-Energa

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2018-127

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Infrax West

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2018-126

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Sibelgas

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2018-125

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Iverlek

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2018-124

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Iveka

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2018-123

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Intergem

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2018-122

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Imewo

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2018-121

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van elektriciteitsdistributienetbeheerder IMEA

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2018-120

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Gaselwest 

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2018-119

Goedkeuring van het investeringsplan 2019-2021 van ELIA

20/12/2018 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen

Pagina's