Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2023-08

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Kwekerij Maes-Reyns bv, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een perceel gelegen te Ieperstraat 174/2-176, 8560 Wevelgem, en een bestaand gebouw gelegen te Ieperstraat 173-177, 8560 Wevelgem

16/03/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-06

Beslissing met betrekking tot de wijzigingen aan de T&C BRP

16/03/2023 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
ADV-2023-02

Advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie

16/03/2023 Advies Regelgeving Energiebeleid
ADV-2023-01

Advies over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 3 februari 2023

16/03/2023 Advies Regelgeving Energiebeleid
MEDE-2023-01

Groenrapportering en Brandstofmixberekening

13/03/2023 Mededeling Leveranciers, Groene stroom/WKK Brandstofmix
BESL-2023-04

Aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn door LIDL BELGIUM GmbH & Co.KG, gesitueerd tussen een bestaande windturbine gelegen te 3600 Genk, Hermeslaan 28, en een distributiecentrum gelegen te 3600 Genk, Hermeslaan 40
 

02/03/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-03

Aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn door TotalEnergies Charging Solutions Belgium nv, gesitueerd tussen een bestaande PV-installatie op een gebouw aan het Henri Storckpad 4-18 te 2000 Antwerpen, en een bidirectionele laadpaal die geplaatst zou worden ter hoogte van een gebouw aan de Jos Smolderenstraat 17 te 2000 Antwerpen 

02/03/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2023-02

Studie over de capaciteit van het laagspanningsdistributienet in Vlaanderen

21/02/2023 Rapport Andere Netbeheerders
CONS-2023-02

Herziening van het Technisch Reglement Distributie Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021

13/02/2023 Consultatie Technische regels, Netbeheerders Technisch Reglement
RAPP-2023-01

Ondernemingsplan 2023

27/01/2023 Rapport Interne werking VREG
CONS-2023-01

Herziening van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit in het Vlaams Gewest van 25 juni 2021

23/01/2023 Consultatie Technische regels, Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2023-01

Behoud van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas van Essent Belgium NV (na naamswijziging: Energie.be NV), tot wijziging van de beslissing van de VREG van 3 december 2002 met referentie BESL-2002-33, en tot wijziging van de beslissing van de VREG van 27 januari 2004 met referentie BESL-2004-3

17/01/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-209

Reglement Projecten van de distributienetbeheerders

22/12/2022 Beslissing Regelgeving, Netbeheerders Netbeheerders
RAPP-2022-24

Financiële gezondheid van de Vlaamse energiemarkt en van de op die markt actieve leveranciers

22/12/2022 Rapport Leveranciers Marktwerking, Leveranciers
RAPP-2022-23

Energiegemeenschappen, energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom in 2022

22/12/2022 Rapport Netbeheerders Energiegemeenschappen
BESL-2022-228

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

20/12/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-227

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

20/12/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-226

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

20/12/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-225

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

20/12/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-224

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

20/12/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-223

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

20/12/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-222

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

20/12/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-221

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

20/12/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-220

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

20/12/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-219

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

20/12/2022 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders

Pagina's