Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2019-36

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Bolt Energie BV

19/08/2019 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2019-35

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Bolt Energie BV

19/08/2019 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2019-34

Weigering van Zweedse Garanties van Oorsprong

13/08/2019 Beslissing Leveranciers, Marktwerking Groene stroom/WKK, Leveranciers
RAPP-2019-10

Brandstofmixrapport 2018

01/08/2019 Rapport Groene stroom/WKK, Leveranciers Brandstofmix, Groene stroom/WKK
BESL-2019-29

De aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn, door Steengoed Projecten cvba, Rooselaerspad 19, 3650 Dilsen-Stokkem, tussen een PV-installatie en Steengoed Productie, Rooselaerspad 21, 3650 Dilsen-Stokkem

19/07/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-25

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Dats 24 NV

19/07/2019 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2019-28

De aanvraag van WDP cva tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie en de firma Estée Lauder nv, Nijverheidsstraat 15, 2260 Oevel (Westerlo) 

08/07/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-27

De aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn, door Dredging International nv, tussen een windturbine en Dredging International nv

08/07/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-22

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan OMV Gas Marketing & Trading Belgium BVBA

08/07/2019 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2019-06

Marktrapport 2018

04/07/2019 Rapport Marktwerking Marktrapport
RAPP-2019-09

Certificatenmarktrapport 2018

28/06/2019 Rapport Groene stroom/WKK, Marktwerking Groene stroom/WKK, Marktrapport, Quotumverplichting, Toezicht verkoop certificaten
BESL-2019-26

De aktename van de melding van Profel nv en Profalu nv van de uitbating van een bestaand gesloten distributienet van elektriciteit respectievelijke aardgas, en de aanvraag tot toelating van de uitbreiding van het bestaande gesloten distributienet

25/06/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-21

Opheffing van de beslissingen van de Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt van 16 september 2014 met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Comfort Energy NV (BESL-2014-16) en van 16 september 2014 met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Comfort Energy NV (

25/06/2019 Beslissing Leveranciers Leveranciers, Leveringsvergunning
BESL-2019-24

De wijziging van de beslissing van de VREG van 24 augustus 2016 met betrekking tot het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2016-09), zoals gewijzigd bij beslissingen van 6 juli 2018 (BESL-2018-23) en 20 september 2018 (BESL-2018-73)

24/06/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven, Netbeheerders
RAPP-2019-02

Over de consultatie CONS-2018-07 met betrekking tot de wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020

24/06/2019 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven, Netbeheerders
RAPP-2019-08

Statistieken over huishoudelijke afnemers in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen 2018
Infografiek (belangrijkste cijfers)

20/06/2019 Rapport Marktwerking Leveranciers, Marktwerking
BESL-2019-20

Het vaststellen van een aanvullende schattingsmethodiek zoals bedoeld in art. V.3.6.1., § 1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) en het Technisch Reglement Distributie Gas (TRDG)

16/05/2019 Beslissing Technische regels Netbeheerders, Technisch Reglement
RAPP-2019-07

De kosten verbonden aan de certificatenverplichting voor elektriciteitsleveranciers

14/05/2019 Rapport Leveranciers, Marktwerking Doorrekening certificatenverplichting
BESL-2019-19

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 met betrekking tot de wijziging van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (BESL-2018-150) tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020, gelet op naamswijziging in ‘FLUVIUS LIMBURG’ 

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-18

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 met betrekking tot de wijziging van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (BESL-2018-139) tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020, gelet op naamswijziging in ‘FLUVIUS LIMBURG’ 

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-17

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 tot wijziging van de beslissing van de VREG van 29 september 2015 tot hernieuwing van de termijn van aanwijzing van Inter-energa als aardgasdistributienetbeheerder (BESL-2015-47)  

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2019-16

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 tot wijziging van de beslissingen van de VREG van 24 februari 2015 tot hernieuwing van de termijn van aanwijzing van Inter-energa als elektriciteitsdistributienetbeheerder (BESL- 2015-10), en van 7 november 2016 met betrekking tot de definitieve aanwijzing van Inter-energa als beheerder van het elektriciteitsdistributienet voor de gemeente Voeren (BESL- 2016-31

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2019-15

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 met betrekking tot de wijziging van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (BESL-2018-151) tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017- 2020, de naamswijziging van ‘IVEG’ naar ‘FLUVIUS ANTWERPEN’ in de voornoemde beslissing, de opheffing van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-14

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 met betrekking tot de wijziging van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (BESL-2018-140) tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020, de naamswijziging van ‘IVEG’ naar ‘FLUVIUS ANTWERPEN’ in de voornoemde beslissing, de opheffing van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-13

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als aardgasdistributienetbeheerder voor de gemeenten Aartselaar, Antwerpen, Brasschaat, Boechout, Boom, Borsbeek, Brecht, Duffel, Edegem, Grobbendonk, Hemiksem, Hove, Kampenhout, Kapellen, Kontich, Laakdal, Lier, Lint, Mortsel, Niel, Nijlen, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Steenokkerzeel, Wijnegem, Zelzate en Zwijndrecht en tot opheffing van de beslissingen

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder

Pagina's