Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
CONS-2021-06

Wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024

17/09/2021 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-54

Wijziging van het aansluitingscontract voorgesteld door Elia Transmission Belgium als beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit 

16/09/2021 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
BESL-2021-75

Goedkeuring van de geharmoniseerde aanvullende voorschriften van Fluvius op het technisch voorschrift C2/112 - “Technische voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet” van Synergrid

02/09/2021 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
BESL-2021-52

Rechtzetting van een materiële fout in beslissing 2021-02 van 2 februari 2021 met betrekking tot de aanvraag tot de toelating van de aanleg en het beheer van twee directe lijnen door Nike Emea nv, Nikelaan 1, 2430 Laakdal (met ondernemingsnummer BE0450.989.424) tussen vier bestaande windturbines, en de gebouwen op de site van Nike Emea nv, na willig beroep

25/08/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
CONS-2021-05

Herziening van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas (TRDG) in het Vlaams Gewest

19/08/2021 Consultatie Technische regels, Regelgeving, Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2021-53

Wijzigingen van het technisch voorschrift C1/117 “Standaard aansluitingsschema’s op het distributienet elektriciteit”

17/08/2021 Beslissing Technische regels Aansluiting
BESL-2021-51

Goedkeuring consultatieprocedure voor het protocol energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom

17/08/2021 Beslissing Netbeheerders Energiegemeenschappen
BESL-2021-49

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Mechelsesteenweg 127 bv tussen een PV-installatie gesitueerd op een kerkgebouw gelegen aan de Mechelsesteenweg 133 te 2018 Antwerpen, en een kantoorgebouw gelegen aan de Mechelsesteenweg 127-131 te 2018 Antwerpen

16/08/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
ADV-2021-08

Advies tot het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de EPB, de uitbreiding van de energieprestatieregelgeving tot zorgwoningen en de uitbreiding van de labelpremie, de rentesubsidie en de energielening+ tot collectieve woongebouwen, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 juli 2021

16/08/2021 Advies Andere Energiebeleid
ADV-2021-07

Advies tot het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft energiegemeenschappen, fasering en timing van energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom door één actieve afnemer aan één andere actieve afnemer en informatieverstrekking door de leverancier aan de netgebruiker, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 juli 2021

16/08/2021 Advies Energiegemeenschappen Energiegemeenschappen
ADV-2021-06

Advies tot het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 9 juli 2021

16/08/2021 Advies Andere Energiebeleid
RAPP-2021-15

Kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest in 2020

05/08/2021 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
RAPP-2021-14

Kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de aardgasdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2020

05/08/2021 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
RAPP-2021-13

Marktrapport 2020

Een uiteenzetting van de cijfers achter de markt inzake levering van elektriciteit en gas in Vlaanderen 2020

05/08/2021 Rapport Marktwerking Marktrapport
ADV-2021-05

Het federaal capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

05/08/2021 Advies Marktwerking Energiebeleid
BESL-2021-48

Melding van de uitbating van een bestaand gesloten distributienet van elektriciteit te Tessenderlo door Vynova Belgium nv – geen aktename

14/07/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-37

Het behoud van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas van Essent Belgium NV 

08/07/2021 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
ADV-2021-04

Het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds , wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de databank premies en de herziening van de administratieve geldboeten aangaande installatieeisen, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 mei 2021 

05/07/2021 Advies Regelgeving Energiebeleid
ADV-2021-03

Het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere decentrale productie-installaties dan fotovoltaïsche zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt en wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie met

05/07/2021 Advies Regelgeving Energiebeleid
RAPP-2021-12

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

02/07/2021 Rapport Marktwerking Overige
BESL-2021-47

Het investeringsplan 2021-2023 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Sibelgas

01/07/2021 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2021-46

 Het investeringsplan 2021-2023 van elektriciteitsdistributienetbeheerder PBE

01/07/2021 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2021-45

Het investeringsplan 2021-2023 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Iverlek

01/07/2021 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2021-44

Het investeringsplan 2021-2023 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Iveka

01/07/2021 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2021-43

 Het investeringsplan 2021-2023 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Intergem

01/07/2021 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen

Pagina's