Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2021-32

Goedkeuring methodiek van allocatie en reconciliatie

17/06/2021 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
RAPP-2021-10

Certificatenmarktrapport 2020

17/06/2021 Rapport Marktwerking, Groene stroom/WKK Quotumverplichting, Toezicht verkoop certificaten, Groene stroom/WKK, Marktrapport
BESL-2021-31

Goedkeuring van het synthetische lastprofiel elektriciteit voor exclusief nachttellers en synthetische productieprofielen voor PV-installaties voor het jaar 2021

14/06/2021 Beslissing Technische regels Synthetische Lastprofielen
RAPP-2021-09

Sociaal rapport
Statistieken over huishoudelijke afnemers in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen 2020 

 

10/06/2021 Rapport Marktwerking Openbaredienstverplichting, Marktwerking
BESL-2021-30

Goedkeuring van de afwijking op grond van titel 1.3.2 uit de specifieke technische voorschriften voor elektriciteitsproductie-installaties die in parallel werken met het distributienet, vervat in de Synergrid-code C10/11

27/05/2021 Beslissing Netbeheerders Europese netcodes
BESL-2021-29

Wijziging van art. 9 van de voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken (“BRP-contract”), voorgesteld door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

27/05/2021 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
RAPP-2021-08

Een Europese vergelijking van elektriciteits- en gasprijzen voor huishoudelijke, kleine professionele en grote industriële verbruikers

14/05/2021 Rapport Energieprijzen Distributienettarieven, Energieprijzen
BESL-2021-28

Wijziging aan de technische voorschriften m.b.t. de decentrale injectie van gas in het aardgasdistributie- en vervoersnet, vervat in het Synergridvoorschrift G8/01 “Voorschrift voor decentrale gasinjectie” (versie maart 2021)

12/05/2021 Beslissing Technische regels Netbeheerders
RAPP-2021-06

Kosten verbonden aan de certificatenverplichtingen voor elektriciteitsleveranciers
 

11/05/2021 Rapport Marktwerking, Leveranciers Doorrekening certificatenverplichting
BESL-2021-26

De oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS

Na verzoek vanwege Fluvius in naam van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, werden in deze publieke versie van de boetebeslissing enkele passages met vertrouwelijke informatie weggelaten en werd bijlage 2 bij de boetebeslissing niet gepubliceerd.

07/05/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2021-25

De oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging PBE 

Na verzoek vanwege Fluvius in naam van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, werden in deze publieke versie van de boetebeslissing enkele passages met vertrouwelijke informatie weggelaten en werd bijlage 2 bij de boetebeslissing niet gepubliceerd.

07/05/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2021-27

Voorstel van Fluvius betreffende een lijst van situaties met noodzaak tot fysieke meteropname, in uitvoering van art. 3.3.3, §4 TRDE en artikel 3.3.2, §5 TRDG
 

06/05/2021 Beslissing Technische regels Netbeheerders, Technisch Reglement
BESL-2021-24

De oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging IVERLEK 

Na verzoek vanwege Fluvius in naam van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, werden in deze publieke versie van de boetebeslissing enkele passages met vertrouwelijke informatie weggelaten en werd bijlage 2 bij de boetebeslissing niet gepubliceerd.

06/05/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2021-23

De oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA

Na verzoek vanwege Fluvius in naam van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, werden in deze publieke versie van de boetebeslissing enkele passages met vertrouwelijke informatie weggelaten en werd bijlage 2 bij de boetebeslissing niet gepubliceerd.

06/05/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2021-22

De oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging INTERGEM 

Na verzoek vanwege Fluvius in naam van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, werden in deze publieke versie van de boetebeslissing enkele passages met vertrouwelijke informatie weggelaten en werd bijlage 2 bij de boetebeslissing niet gepubliceerd.

06/05/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2021-21

De oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging IMEWO

Na verzoek vanwege Fluvius in naam van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, werden in deze publieke versie van de boetebeslissing enkele passages met vertrouwelijke informatie weggelaten en werd bijlage 2 bij de boetebeslissing niet gepubliceerd.

06/05/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2021-20

De oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging GASELWEST

Na verzoek vanwege Fluvius in naam van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, werden in deze publieke versie van de boetebeslissing enkele passages met vertrouwelijke informatie weggelaten en werd bijlage 2 bij de boetebeslissing niet gepubliceerd.

06/05/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2021-19

De oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST

Na verzoek vanwege Fluvius in naam van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, werden in deze publieke versie van de boetebeslissing enkele passages met vertrouwelijke informatie weggelaten en werd bijlage 2 bij de boetebeslissing niet gepubliceerd.

06/05/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2021-18

De oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG

Na verzoek vanwege  Fluvius  in naam van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, werden in deze publieke versie van de boetebeslissing enkele passages met vertrouwelijke informatie weggelaten en werd bijlage 2 bij de boetebeslissing niet gepubliceerd.

06/05/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2021-17

De oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN

Na verzoek vanwege Fluvius in naam van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, werden in deze publieke versie van de boetebeslissing enkele passages met vertrouwelijke informatie weggelaten en werd bijlage 2 bij de boetebeslissing niet gepubliceerd.

06/05/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
MEDE-2021-07

De principes en procedure ter implementatie van het solidariseringsmechanisme (deze mededeling vervangt MEDE-2017-02)

23/03/2021 Mededeling Netbeheerders Solidariteitsmechanisme, Doorrekening certificatenverplichting
BESL-2021-16

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Energie.be NV 

18/03/2021 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2021-15

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Energie.be NV

18/03/2021 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
CONS-2021-03

Herziening van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE) in het Vlaams Gewest.

18/03/2021 Consultatie Technische regels, Netbeheerders Technisch Reglement
CONS-2021-02

Consultatie tot wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024

Tariefmethodologie reguleringsperiode 2021-2024

Bijlage 1

18/03/2021 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's