Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
MEDE-2021-07

De principes en procedure ter implementatie van het solidariseringsmechanisme (deze mededeling vervangt MEDE-2017-02)

23/03/2021 Mededeling Netbeheerders Solidariteitsmechanisme, Doorrekening certificatenverplichting
BESL-2021-16

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Energie.be NV 

18/03/2021 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2021-15

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Energie.be NV

18/03/2021 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
CONS-2021-03

Herziening van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE) in het Vlaams Gewest.

18/03/2021 Consultatie Technische regels, Netbeheerders Technisch Reglement
CONS-2021-02

Consultatie tot wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024

Tariefmethodologie reguleringsperiode 2021-2024

Bijlage 1

18/03/2021 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
ADV-2021-02

Advies tot het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 12 februari 2021

04/03/2021 Advies Digitale meter Digitale meter , Zonnepanelen
MEDE-2021-05

Brandstofmixberekening en de inleveringsprocedure voor garanties van oorsprong

25/02/2021 Mededeling Leveranciers, Groene stroom/WKK Brandstofmix
RAPP-2021-04

Terugleveringscontracten in de V-test®

25/02/2021 Rapport Leveranciers Energieprijzen
MEDE-2021-06

Quotumberekening en inleveringsprocedure

22/02/2021 Mededeling Groene stroom/WKK Quotumberekening, Quotumverplichting
BESL-2021-14

Opheffing van de Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 19 februari 2003 met betrekking tot de vaststelling van het rapporteringsmodel, bedoeld in artikel I.1.2.3 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit

19/02/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2021-04

Opheffing van de Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 11 mei 2004 met betrekking tot de vaststelling van het rapporteringsmodel, bedoeld in artikel I.1.2.3 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas

19/02/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
MEDE-2021-03

Vaststelling van een model voor de rapportering van de kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

19/02/2021 Mededeling Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
MEDE-2021-02

Vaststelling van een model voor de rapportering van de kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de aardgasdistributienetbeheerders

19/02/2021 Mededeling Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
CONS-2021-01

Vaststelling van een rapporteringsmodel voor het investeringsplan, als bedoeld in artikel 2.1.11 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE)

19/02/2021 Consultatie Netbeheerders Technisch Reglement, Investeringsplannen
BESL-2021-13

Wijziging van de voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken (“BRP-contract”), voorgesteld door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

18/02/2021 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
BESL-2021-11

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Meer Fresh Products bvba tussen een (drijvende) PV-installatie gesitueerd op 2 waterbekkens bij de gebouwen van Meer Fresh Products bvba gesitueerd aan de Kettingdreef 3, 2321 Hoogstraten, enerzijds, en de elektrische installatie van de gebouwen van Comeco nv, John Lijsenstraat 55, 2321 Hoogstraten, anderzijds

15/02/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-07

Wijziging van de beslissing van de VREG van 13 augustus 2020 (BESL-2020-31) met betrekking tot het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2021-2024, zoals gewijzigd bij beslissing van 11 december 2020 (BESL-2020-86

08/02/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-06

Beslissing tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn door Biostoom Beringen nv tussen een PV-installatie gesitueerd op een perceel in eigendom van Nuhmeris, en de installaties van Biostoom Beringen nv, gelegen binnen het gesloten distributienet Borealis Polymers te Beringen

08/02/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2021-03

Jaarverslag 2020

08/02/2021 Rapport Interne werking VREG Andere
BESL-2021-10

Goedkeuring van een wijziging van de specifieke technische voorschriften voor elektriciteitsproductie-installaties die in parallel werken met het distributienet, vervat in de Synergrid-code C10/11 

04/02/2021 Beslissing Netbeheerders Europese netcodes
BESL-2021-09

Voorwaardelijke goedkeuring van het technisch voorschrift C8/01 “Network Flexibility Study voor de deelname van de DNGs aan flexibiliteitsproducten”

04/02/2021 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
BESL-2021-08

Voorwaardelijke goedkeuring van de overeenkomst tussen de DNB en de FSP in het kader van de levering van flexibiliteitsdiensten door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers

04/02/2021 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
BESL-2021-03

Aansluiting met flexibele toegang van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie

04/02/2021 Beslissing Netbeheerders Aansluiting, Flexibiliteit
BESL-2021-02

Beslissing met betrekking tot de aanvraag tot de toelating van de aanleg en het beheer van twee directe lijnen door Nike Emea nv, Nikelaan 1, 2430 Laakdal (met ondernemingsnummer BE0450.989.424) tussen vier bestaande windturbines, en de gebouwen op de site van Nike Emea nv, na willig beroep

04/02/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2021-01

Ondernemingsplan 2021

Filmpjes webinar - Voorstelling Ondernemingsplan (28/01/2021):
(1) Voorstelling Ondernemingsplan
(2) Infosessie Flexibiliteit en dynamische contracten
(3) Infosessie Warmtenetten
(4

02/02/2021 Rapport Interne werking VREG Andere

Pagina's