Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2023-12

Investeringsplan 2023-2032 van elektriciteitsdistributienetbeheerder Fluvius Antwerpen

31/03/2023 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
RAPP-2023-07

Rapport met betrekking tot de investeringsplannen 2023-2032 van de aardgasdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest

31/03/2023 Rapport Netbeheerders Investeringsplannen
RAPP-2023-06

Rapport over de investeringsplannen 2023-2032 van de elektriciteitsnetbeheerders in het Vlaamse Gewest

31/03/2023 Rapport Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2023-11

Beslissing tot de aanleg en het beheer van een directe lijn door Electrabel nv, gesitueerd tussen een windturbine die geplaatst zou worden op een perceel gelegen te 2450 Meerhout, aan de overzijde van het Albertkanaal ten opzichte van de site van ExxonMobil Petroleum & Chemical bv gelegen te Biezenhoed 2, 2450 Meerhout, en voormelde site van ExxonMobil Petroleum & Chemical bv

30/03/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2023-05

Jaarverslag 2022

30/03/2023 Rapport Interne werking VREG Andere
BESL-2023-09

Goedkeuring van het technisch reglement distributie gas in het Vlaamse Gewest

27/03/2023 Beslissing Technische regels, Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2023-07

Goedkeuring van het technisch reglement distributie elektriciteit in het Vlaamse Gewest

27/03/2023 Beslissing Technische regels, Netbeheerders Technisch Reglement
RAPP-2023-04

Rapport over de consultatie CONS-2023-02 over de herziening van het Technisch Reglement Distributie Gas (TRDG)

27/03/2023 Rapport Technische regels, Netbeheerders Technisch Reglement
RAPP-2023-03

Rapport over de consultatie CONS-2023-01 over de herziening van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE)

27/03/2023 Rapport Technische regels, Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2023-08

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Kwekerij Maes-Reyns bv, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een perceel gelegen te Ieperstraat 174/2-176, 8560 Wevelgem, en een bestaand gebouw gelegen te Ieperstraat 173-177, 8560 Wevelgem

16/03/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-06

Beslissing met betrekking tot de wijzigingen aan de T&C BRP

16/03/2023 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
ADV-2023-02

Advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie

16/03/2023 Advies Regelgeving Energiebeleid
ADV-2023-01

Advies over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 3 februari 2023

16/03/2023 Advies Regelgeving Energiebeleid
MEDE-2023-01

Groenrapportering en Brandstofmixberekening

13/03/2023 Mededeling Leveranciers, Groene stroom/WKK Brandstofmix
BESL-2023-04

Aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn door LIDL BELGIUM GmbH & Co.KG, gesitueerd tussen een bestaande windturbine gelegen te 3600 Genk, Hermeslaan 28, en een distributiecentrum gelegen te 3600 Genk, Hermeslaan 40
 

02/03/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-03

Aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn door TotalEnergies Charging Solutions Belgium nv, gesitueerd tussen een bestaande PV-installatie op een gebouw aan het Henri Storckpad 4-18 te 2000 Antwerpen, en een bidirectionele laadpaal die geplaatst zou worden ter hoogte van een gebouw aan de Jos Smolderenstraat 17 te 2000 Antwerpen 

02/03/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-05

Wijziging van beslissing BESL-2022-40, door wijziging van de uiterste datum waarbinnen de elektriciteitsdistributienetbeheerders een geconsulteerde versie van het aansluitingscontract elektriciteit hoogspanning (1 kV < Un < 36 kV) ter goedkeuring moeten indienen

22/02/2023 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
RAPP-2023-02

Studie over de capaciteit van het laagspanningsdistributienet in Vlaanderen

21/02/2023 Rapport Andere Netbeheerders
CONS-2023-02

Herziening van het Technisch Reglement Distributie Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021

13/02/2023 Consultatie Technische regels, Netbeheerders Technisch Reglement
RAPP-2023-01

Ondernemingsplan 2023

27/01/2023 Rapport Interne werking VREG
CONS-2023-01

Herziening van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit in het Vlaams Gewest van 25 juni 2021

23/01/2023 Consultatie Technische regels, Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2023-01

Behoud van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas van Essent Belgium NV (na naamswijziging: Energie.be NV), tot wijziging van de beslissing van de VREG van 3 december 2002 met referentie BESL-2002-33, en tot wijziging van de beslissing van de VREG van 27 januari 2004 met referentie BESL-2004-3

17/01/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-209

Reglement Projecten van de distributienetbeheerders

22/12/2022 Beslissing Regelgeving, Netbeheerders Netbeheerders
RAPP-2022-24

Financiële gezondheid van de Vlaamse energiemarkt en van de op die markt actieve leveranciers

22/12/2022 Rapport Leveranciers Marktwerking, Leveranciers
RAPP-2022-23

Energiegemeenschappen, energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom in 2022

22/12/2022 Rapport Netbeheerders Energiegemeenschappen

Pagina's