Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
RAPP-2023-18

Marktmonitor 2023

26/10/2023 Rapport Marktwerking Marktmonitor
BESL-2023-103

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Energy Together bv

16/10/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2023-102

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Energy Together bv

16/10/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2023-97

Beslissing tot wijziging van de beslissing van de VREG van 3 december 2019 met betrekking tot het vaststellen van bedrag en wijze van inning van de retributie voor het gebruik van het VREG-platform voor transacties betreffende garanties van oorsprong (BESL-2019-154), tot aanpassing van de bedragen van de retributie in lijn met de stijging van de levensduurte.

09/10/2023 Beslissing Groene stroom/WKK Groene stroom/WKK
BESL-2023-96

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-95

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-94

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-93

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-92

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-91

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-90

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-89

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-88

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-87

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-86

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-85

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-84

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-83

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-82

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-81

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-80

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-79

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-78

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2023-17

Het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerders uit hun periodieke distributienettarieven voor het jaar 2024

04/10/2023 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-77

Beslissing tot de voorgestelde wijzigingen aan de ‘consultatieprocedures Fluvius’, bijlage bij BESL-2022-33

02/10/2023 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders

Pagina's