Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2020-47

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-46

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-45

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-44

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging PBE

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-43

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-42

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-41

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-40

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-39

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-38

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-37

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-36

Het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN

01/09/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-33

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Slim met Energie België BV

24/08/2020 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2020-32

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Slim met Energie België BV

24/08/2020 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2020-31

Het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2021-2024 (Gewijzigd bij beslissing van 11 december 2020 BESL-2020-86 en gewijzigd bij beslissing van 5 februari 2021 BESL-2021-07)

Tariefmethodologie

13/08/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2020-17

Over de consultatie CONS-2020-03 met betrekking tot het ontwerp van tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2021-2024

13/08/2020 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-30

Goedkeuring van de wijziging van het reglement van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de aansluitingen op het elektriciteitsdistributienet op laagspanning

20/07/2020 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
BESL-2020-23

Goedkeuring van de wijziging van het reglement van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de aansluitingen op het elektriciteitsdistributienet op laagspanning

20/07/2020 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
ADV-2020-07

De snelle gebruikerspoort (S1-poort) als verplichte functionaliteit van de digitale meter

 

15/07/2020 Advies Digitale meter Digitale meter
BESL-2020-29

Beslissing tot weigering van de toelating tot aanleg van directe lijnen, door Nike Emea nv, tussen vier bestaande windturbines en de gebouwen op de site van Nike te Laakdal
(Deze beslissing is niet meer van toepassing. Zie beslissing BESL-2021-02)

03/07/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2020-28

De verlenging van de voorwaardelijke goedkeuring van de voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken, voorgesteld door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit 

03/07/2020 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
RAPP-2020-16

De oorsprong van de geleverde elektriciteit in 2019

03/07/2020 Rapport Leveranciers, Groene stroom/WKK Brandstofmix
ADV-2020-06

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, betreffende de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU en betreffende diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 mei 2020

25/06/2020 Advies Regelgeving Warmtenetten
ADV-2020-05

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en wijzigingen met betrekking tot de REG-premies, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 5 juni 2020

25/06/2020 Advies Regelgeving Rationeel energiegebruik, Zonnepanelen
BESL-2020-27

Goedkeuring van het datatoegangscontract en de dienstencatalogus 
Gewijzigd bij BESL-2020-89

18/06/2020 Beslissing Databeheer, Netbeheerders Databeheer, Technisch Reglement

Pagina's