Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2023-120

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-119

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-118

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de niet-periodieke distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-117

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-116

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-115

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-114

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-113

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-112

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-111

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-110

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-109

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-108

Goedkeuring van het tariefvoorstel van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024

01/12/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-127

Goedkeuring van het synthetische lastprofiel elektriciteit voor exclusief nachttellers en synthetische productieprofielen voor PV-installaties voor het jaar 2024

30/11/2023 Beslissing Netbeheerders Synthetische Lastprofielen
BESL-2023-107

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Electrabel nv, gesitueerd tussen een windturbine die geplaatst zou worden op een perceel gelegen te 9770 Kruisem, ter hoogte van de Dertienveldekensweg, en een gebouw van BFS Europe nv, gelegen te 9770 Kruisem, Groenedreef 15A

30/11/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-98

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe  lijn door Nike Europe Holding bv, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een gebouw in aanbouw gelegen te 3945 Ham, ter hoogte van de Nieuwe Dijk, en een vestigingseenheid van Nike Europe Holding bv, gelegen te 3945 Ham, Nikelaan 1971

30/11/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
ADV-2023-09

Advies tot het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot uitvoering van het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 oktober 2023

28/11/2023 Advies Regelgeving Energiebeleid
BESL-2023-72

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van directe lijnen door Limoengroen bv, gesitueerd tussen PV-installaties die geplaatst zouden worden op braakliggende percelen gelegen aan de Poortakkerstraat en Louis Blériotlaan te 9051 Gent, en een gebouw in aanbouw, gelegen aan de Amelia Earhartlaan te 9051 Gent

24/11/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-105

Beslissing tot opheffing van de beslissing van de VREG van 3 oktober 2012 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan WE Power NV (BESL-2012-22), zoals gewijzigd op 12 januari 2016 (naamswijziging naar EOLY NV), en de opheffing van de beslissing van de VREG van 21 augustus 2015 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan WE Power NV (BESL-2015-37), zoals gewijzigd op 12 januari 2016 (

14/11/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
ADV-2023-08

Advies tot het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de plaatsing van digitale meters, de wijziging van enkele premies, de wijziging van artikel 7.9.2/0/16 en de oprichting van een online platform voor het faciliteren van tegemoetkomingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, het rationeel energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 oktober 2023

09/11/2023 Advies Regelgeving Digitale meter , Energiebeleid
MEDE-2023-03

De vaststelling van een model voor de rapportering van de kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de aardgasdistributienetbeheerders

06/11/2023 Mededeling Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
BESL-2023-104

Beslissing met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen aan de ‘consultatieprocedures Fluvius’, bijlage bij BESL-2022-33

27/10/2023 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2023-100

Beslissing met betrekking tot het contract FSP-DNB, de regels voor de marktprocessen voor flexibiliteit (“Marktgids flexibiliteit”) en het technisch voorschrift C8/01, zoals voorgelegd door Synergrid in naam en voor rekening van de Vlaamse distributienetbeheerders

27/10/2023 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
MEDE-2023-02

De vaststelling van een model voor de rapportering van de kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

27/10/2023 Mededeling Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
RAPP-2023-19

Kosten-batenanalyse over de impact van energiegemeenschappen en actieve afnemers in een gebouw op het distributienet

26/10/2023 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven, Energiegemeenschappen, Flexibiliteit

Pagina's