Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
RAPP-2022-10

De kosten verbonden aan de certificatenverplichting voor elektriciteitsleveranciers

13/05/2022 Rapport Marktwerking, Leveranciers Doorrekening certificatenverplichting
BESL-2022-51

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Angelica Dullers, tussen een PV-installatie gesitueerd op een woning aan de Zolderstraat 15, 3510 Kermt, enerzijds, en een woning aan de Zolderstraat 17, 3510 Kermt, anderzijds

19/04/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-39

De opheffing van de beslissingen van de VREG van 18 september 2012 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit (BESL-2012-20) en de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas (BESL-2012-21) aan Powerhouse B.V.

14/04/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
ADV-2022-02

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 25 februari 2022

05/04/2022 Advies Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-40

Wijziging van het aansluitingscontract elektriciteit hoogspanning (1 kV < Un < 36 kV) van de elektriciteitsdistributienetbeheerders

31/03/2022 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
MEDE-2022-04

Quotumberekening en inleveringsprocedure

30/03/2022 Mededeling Groene stroom/WKK Quotumberekening, Quotumverplichting
RAPP-2022-07

Jaarverslag 2021

28/03/2022 Rapport Interne werking VREG Andere
BESL-2022-38

Schattingsmethodiek voor ontbrekende maandpieken (Artikel 2.1.18 Technisch Reglement Distributie Elektriciteit)

24/03/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-37

Richtlijnen voor het definiëren van ‘substantiële modernisering’ door Fluvius

17/03/2022 Beslissing Technische regels Netbeheerders
ADV-2022-01

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft flexibiliteit en samenwerking tussen de distributienetbeheerders en het extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 februari 2022

17/03/2022 Advies Technische regels, Netbeheerders Flexibiliteit
MEDE-2022-01

Quotumberekening en inleveringsprocedure

14/03/2022 Mededeling Groene stroom/WKK
RAPP-2022-05

Verslag van de consultatie CONS-2021-07 met betrekking tot de vaststelling van een rapporteringsmodel voor het investeringsplan, als bedoeld in artikel 2.1.11 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas (TRDG)

02/03/2022 Rapport Netbeheerders Investeringsplannen
RAPP-2022-04

Investeringsplannen 2022-2024 van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest

02/03/2022 Rapport Netbeheerders Investeringsplannen
RAPP-2022-03

Investeringsplannen 2022-2025 van de elektriciteitsnetbeheerders in het Vlaamse Gewest

02/03/2022 Rapport Netbeheerders Investeringsplannen
MEDE-2022-03

Vaststelling van een model voor het investeringsplan, bedoeld in Hoofdstuk 1 van de Netcode (Titel II) van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas (TRDG)

02/03/2022 Mededeling Netbeheerders Investeringsplannen
RAPP-2022-02

Verslag van de consultatie CONS-2021-01 met betrekking tot de vaststelling van een rapporteringsmodel voor het investeringsplan, als bedoeld in artikel 2.1.11 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE)

02/03/2022 Rapport Netbeheerders Investeringsplannen
MEDE-2022-02

Vaststelling van een model voor het investeringsplan, bedoeld in Hoofdstuk 1 van de Netcode (Titel II) van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE)

02/03/2022 Mededeling Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2022-34

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan EnergyVision nv

17/02/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-32

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Noven Noord bv, voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie gesitueerd op een gebouw enerzijds, en een aanpalend gebouw, anderzijds, gesitueerd te 3020 Herent

15/02/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2022-01

Ondernemingsplan 2022

Filmpjes webinar - Voorstelling Ondernemingsplan (27/01/2022):
(1) Voorstelling Ondernemingsplan
(2) Energiedata: rol van de VREG?
(3) Nieuwe V-test® binnenstebuiten
(4) Vernieuwd netbeleid met inzet van flexibiliteit

Presentaties webinar (pdf) - Voorstelling Ondernemingsplan (27/01/2022):
(1)

03/02/2022 Rapport Interne werking VREG Andere
CONS-2022-01

Registratie en rapportering van klachten door warmte- en koudeleveranciers, zoals bepaald in art. 3/1.4.1 van het Energiebesluit

03/02/2022 Consultatie Warmtenetten Warmtenetten
BESL-2022-31

Technische voorschriften m.b.t. de decentrale injectie van gas in het aardgasdistributie- en vervoersnet, vervat in het Synergrid-voorschrift G8/01 “Voorschrift voor decentrale gasinjectie” (versie december 2021)

25/01/2022 Beslissing Technische regels Netbeheerders
BESL-2022-30

Opheffing van de beslissingen van de VREG van 20 december 2018 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit (BESL-2018-152) en de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas (BESL-2018-153) aan Vlaamse Energieleverancier BVBA

25/01/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-29

Melding van de uitbating van een bestaand gesloten distributienet van elektriciteit door Luik Natie Coldstore, Kruipin, Kaai 1145 te 9310 Kallo - aktename

21/01/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-28

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-96) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's