Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
RAPP-2022-05

Verslag van de consultatie CONS-2021-07 met betrekking tot de vaststelling van een rapporteringsmodel voor het investeringsplan, als bedoeld in artikel 2.1.11 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas (TRDG)

02/03/2022 Rapport Netbeheerders Investeringsplannen
RAPP-2022-04

Investeringsplannen 2022-2024 van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest

02/03/2022 Rapport Netbeheerders Investeringsplannen
RAPP-2022-03

Investeringsplannen 2022-2025 van de elektriciteitsnetbeheerders in het Vlaamse Gewest

02/03/2022 Rapport Netbeheerders Investeringsplannen
MEDE-2022-03

Vaststelling van een model voor het investeringsplan, bedoeld in Hoofdstuk 1 van de Netcode (Titel II) van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas (TRDG)

02/03/2022 Mededeling Netbeheerders Investeringsplannen
RAPP-2022-02

Verslag van de consultatie CONS-2021-01 met betrekking tot de vaststelling van een rapporteringsmodel voor het investeringsplan, als bedoeld in artikel 2.1.11 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE)

02/03/2022 Rapport Netbeheerders Investeringsplannen
MEDE-2022-02

Vaststelling van een model voor het investeringsplan, bedoeld in Hoofdstuk 1 van de Netcode (Titel II) van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE)

02/03/2022 Mededeling Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2022-34

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan EnergyVision nv

17/02/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-32

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Noven Noord bv, voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie gesitueerd op een gebouw enerzijds, en een aanpalend gebouw, anderzijds, gesitueerd te 3020 Herent

15/02/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
CONS-2022-01

Registratie en rapportering van klachten door warmte- en koudeleveranciers, zoals bepaald in art. 3/1.4.1 van het Energiebesluit

03/02/2022 Consultatie Warmtenetten Warmtenetten
RAPP-2022-01

Ondernemingsplan 2022

Filmpjes webinar - Voorstelling Ondernemingsplan (27/01/2022):
(1) Voorstelling Ondernemingsplan
(2) Energiedata: rol van de VREG?
(3) Nieuwe V-test® binnenstebuiten
(4) Vernieuwd netbeleid met inzet van flexibiliteit

Presentaties webinar (pdf) - Voorstelling Ondernemingsplan (27/01/2022):
(1)

03/02/2022 Rapport Interne werking VREG Andere
BESL-2022-31

Technische voorschriften m.b.t. de decentrale injectie van gas in het aardgasdistributie- en vervoersnet, vervat in het Synergrid-voorschrift G8/01 “Voorschrift voor decentrale gasinjectie” (versie december 2021)

25/01/2022 Beslissing Technische regels Netbeheerders
BESL-2022-30

Opheffing van de beslissingen van de VREG van 20 december 2018 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit (BESL-2018-152) en de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas (BESL-2018-153) aan Vlaamse Energieleverancier BVBA

25/01/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-29

Melding van de uitbating van een bestaand gesloten distributienet van elektriciteit door Luik Natie Coldstore, Kruipin, Kaai 1145 te 9310 Kallo - aktename

21/01/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-28

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-96) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-27

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-95) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-26

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-94) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-25

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-93) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-24

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-92) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-23

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-91) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-22

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-90) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-21

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-89) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-20

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-88) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-19

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2020 (BESL-2020-76) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-18

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2020 (BESL-2020-75) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-17

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2020 (BESL-2020-74) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

11/01/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's