Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2022-161

het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-160

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-159

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-158

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-157

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-156

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-155

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-154

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2022-20

Het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerders uit hun periodieke distributienettarieven voor het jaar 2023

07/10/2022 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
MEDE-2022-06

De vaststelling van een model voor de rapportering van de kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit 
(MEDE-2022-06 werd vervangen door MEDE-2023-02)

07/10/2022 Mededeling Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
BESL-2022-153

Aanleg en het beheer van een directe lijn door Aperam Stainless Belgium nv tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op terreinen en op een bestaand gebouw aan Bosdel 87 te 3600 Genk, enerzijds, en Aperam Stainless Belgium nv, gesitueerd aan de Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk, anderzijds

29/09/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2022-18

Rapport over de activiteit warmtenetten bij de VREG in 2021-2022

22/09/2022 Rapport Warmtenetten Warmtenetten
BESL-2022-151

Regels voor de aankoop van de niet‐frequentiegerelateerde ondersteunende diensten en netverliezen, voorgelegd door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, zoals vermeld in artikel 4.1.17/6, §1 Energiedecreet en artikel 2.3.23 Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest

16/09/2022 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
BESL-2022-150

Specificaties voor de aankoop van flexibiliteitsdiensten, voor het beheer van lokale congestie of redispatching, voorgelegd door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, zoals vermeld in artikel 4.1.17/4, §1 Energiedecreet en artikel 2.3.22 Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest

16/09/2022 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
BESL-2022-149

Aanleg en het beheer van een directe lijn door Verkooijen Veem nv, gesitueerd tussen een PV-installatie op het dak van het gebouw van de firma Verkooijen Veem nv, gesitueerd aan de Industrieweg 31 en 29 te 2320 Hoogstraten, enerzijds, en een gebouw van de firma CleanLease nv aan de Industrieweg 27 te 2320 Hoogstraten, anderzijds

16/09/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2022-17

Kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de aardgasdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2021

06/09/2022 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
RAPP-2022-15

Kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest in 2021

06/09/2022 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
BESL-2022-147

Wijziging van de beslissing van 4 januari 2021 (BESL-2020-88) tot goedkeuring van het voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de diensten die op een allocatiepunt worden aangeboden conform art. 4.2.11 TRDE (Gewijzigd bij beslissing van 28 juni 2023, BESL-2023-38)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2022-144

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-144)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-143

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-143)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-142

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-142)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-141

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-141)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-140

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-140)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-139

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-139)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-138

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-138)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's