Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2022-148

Voorstel tot wijziging van het toegangscontract van de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

10/10/2022 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
BESL-2022-172

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-171

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-170

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-169

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-168

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-167

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-166

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-165

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-164

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-163

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-162

Hhet vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-161

het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-160

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-159

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-158

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-157

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-156

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-155

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-154

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2022-20

Het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerders uit hun periodieke distributienettarieven voor het jaar 2023

07/10/2022 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
MEDE-2022-06

De vaststelling van een model voor de rapportering van de kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit 
(MEDE-2022-06 werd vervangen door MEDE-2023-02)

07/10/2022 Mededeling Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
BESL-2022-153

Aanleg en het beheer van een directe lijn door Aperam Stainless Belgium nv tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op terreinen en op een bestaand gebouw aan Bosdel 87 te 3600 Genk, enerzijds, en Aperam Stainless Belgium nv, gesitueerd aan de Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk, anderzijds

29/09/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2022-18

Rapport over de activiteit warmtenetten bij de VREG in 2021-2022

22/09/2022 Rapport Warmtenetten Warmtenetten
BESL-2022-151

Regels voor de aankoop van de niet‐frequentiegerelateerde ondersteunende diensten en netverliezen, voorgelegd door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, zoals vermeld in artikel 4.1.17/6, §1 Energiedecreet en artikel 2.3.23 Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest

16/09/2022 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit

Pagina's