No mailchimp list found with specified name in settings.php

Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2021-137

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-136

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-135

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en de goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-134

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en de goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-133

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en de goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-132

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en de goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-131

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en de goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-130

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en de goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-129

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en de goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-128

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en de goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-127

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en de goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-126

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en de goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024

21/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2021-24

Rapport Databeheer

21/12/2021 Rapport Databeheer Databeheer
BESL-2021-185

Toestemming aan de opdrachthoudende verenigingen FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK, PBE en SIBELGAS tot beëindiging van de toegang van Watz bv tot het elektriciteits- en aardgasdistributienet
(omwille van vertrouwelijkheid worden de bijlagen niet gepubliceerd)

20/12/2021 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
ADV-2021-11

Evaluatie van de regeling rond garanties van oorsprong voor gas, warmte en koude, zoals voorgeschreven door artikel 6.2/3.27 van het Energiebesluit

20/12/2021 Advies Regelgeving Energiebeleid
BESL-2021-125

De consultatieprocedure voor marktprocessen in het kader van flexibiliteit
 

15/12/2021 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
BESL-2021-113

Aanleg en het beheer van een directe lijn door Hofkip bvba, gesitueerd tussen een PV-installatie op een gebouw aan de Industrielaan 4 te 8930
Menen, enerzijds, en een gebouw aan de Industrielaan 31 te 8930 Menen, anderzijds

15/12/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-124

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-87), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-109), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-123

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-86), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-108), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-122

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-85), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-107), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-121

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-84), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-106), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-120

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-83), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-105), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-119

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-82), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-104), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-118

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-81), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-103), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders
BESL-2021-117

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-80), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-102), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's