BESL-2022-151

Samenvatting: 

Regels voor de aankoop van de niet‐frequentiegerelateerde ondersteunende diensten en netverliezen, voorgelegd door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, zoals vermeld in artikel 4.1.17/6, §1 Energiedecreet en artikel 2.3.23 Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest

Publicatiedatum: 
vrijdag, 16 september, 2022