Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2020-12

Toelating aan Christeyns nv tot de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie op het dak van een gebouw aan de Afrikalaan 81, 9000 Gent en de gebouwen aan de Afrikalaan 182, 9000 Gent (deze beslissing werd ingetrokken krachtens beslissing BESL-2020-77)

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-17

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2020-08

Verslag van de consultatie CONS-2019-05 met betrekking tot de omzetting van de artikelen 4, 15 en 16 van de Vierde Elektriciteitsrichtlijn en van de artikelen 21 en 22 van de herschikte Richtlijn Hernieuwbare Energiebronnen, inzake de actieve afnemers, het zelfverbruik van hernieuwbare energie en de energiegemeenschappen

17/03/2020 Rapport Energiegemeenschappen, Regelgeving Energiebeleid, Energiegemeenschappen
ADV-2020-01

Omzetting van de artikelen 4, 15 en 16 van de Vierde Elektriciteitsrichtlijn en van de artikelen 21 en 22 van de herschikte Richtlijn Hernieuwbare Energiebronnen, inzake de actieve afnemers, het zelfverbruik van hernieuwbare energie en de energiegemeenschappen

17/03/2020 Advies Energiegemeenschappen, Regelgeving Energiebeleid, Energiegemeenschappen
RAPP-2020-05

Verslag van de consultatie CONS-2019-03 inzake gesloten distributienetten, privédistributienetten, directe lijnen en directe leidingen 

10/03/2020 Rapport Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
MEDE-2020-01

Mededeling inzake gesloten distributienetten, privédistributienetten, directe lijnen en directe leidingen

10/03/2020 Mededeling Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
ADV-2019-03

Aanvraag van Thor Park om als regelluwe zone voor energie erkend te worden

05/03/2020 Advies Regelgeving, Technische regels Energiebeleid
BESL-2020-04

De opheffing van de beslissingen van de Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt van 22 oktober 2002 (gewijzigd bij beslissing van 6 maart 2007, 9 augustus 2017 en 13 maart 2018) met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Uniper Belgium NV en van 18 september 2007 (gewijzigd bij beslissing van 13 maart 2018) met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Uniper Belgium

06/02/2020 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
CONS-2020-01

Herziening van het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRPV)

03/02/2020 Consultatie Netbeheerders Plaatselijk vervoernet, Technisch Reglement
BESL-2020-01

Wijziging van artikel 2.3.19 van het Technisch Reglement Distributie Electriciteit van 20 september 2019

03/02/2020 Beslissing Technische regels Technisch Reglement
RAPP-2020-01

Verslag van de consultatie CONS-2019-04 met betrekking tot de wijziging van artikel 2.3.19 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van 20 september 2019
 

03/02/2020 Rapport Technische regels Technisch Reglement
BESL-2020-08

De toepassing van een overgangsmaatregel conform par. 9.2.2 van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-2020 voor de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de distributienettarieven voor aardgas en tot wijziging van
de beslissingen van de VREG van 25 april 2019 (BESL-2019-15) en 16 december 2019 (BESL-2019-142)
 

30/01/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-07

De toepassing van een overgangsmaatregel conform par. 9.2.2 van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-2020 voor de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de distributienettarieven voor elektriciteit en tot wijziging van
de beslissingen van de VREG van 25 april 2019 (BESL-2019-14) en 16 december 2019 (BESL-2019-132)
 

30/01/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-06

De toepassing van een overgangsmaatregel conform par. 9.2.2 van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-2020 voor de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de distributienettarieven voor aardgas en tot opheffing van de beslissing van de VREG van 25 april 2019 (BESL-2019-11)

30/01/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-05

De toepassing van een overgangsmaatregel conform par. 9.2.2 van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-2020 voor de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de distributienettarieven voor elektriciteit en tot wijziging van de beslissing van de VREG van 25 april 2019 (BESL-2019-10)

30/01/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2020-04

Energieleveranciers 2018-2019

30/01/2020 Rapport Leveranciers Leveranciers
BESL-2020-03

Beëindiging van de aanwijzing van Iveka als elektriciteitsdistributienetbeheerder en als aardgasdistributienetbeheerder voor de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel

30/01/2020 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
RAPP-2020-03

Jaarverslag 2019

30/01/2020 Rapport Interne werking VREG Andere
RAPP-2020-02

Ondernemingsplan 2020

30/01/2020 Rapport Interne werking VREG Andere
BESL-2020-02

Aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteitsdistributienetbeheerder en als aardgasdistributienetbeheerder voor de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel

30/01/2020 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
CONS-2020-02

Ontwerpadvies noodleveranciersregeling

30/01/2020 Consultatie Leveranciers Noodleverancier
BESL-2019-153

Aanwijzing van Elia Transmission Belgium als beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, in opvolging van Elia System Operator

27/01/2020 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2019-131

De wijziging van de beslissing van de VREG van 27 januari 2015 tot hernieuwing van de termijn van de aanwijzing van Infrax West als elektriciteitsdistributienetbeheerder (BESL-2015-02) en de beslissing van 29 september 2015 tot hernieuwing van de termijn van de aanwijzing van Infrax West als aardgasdistributienetbeheerder (BESL-2015-46) naar aanleiding van de naamswijziging van

24/12/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2019-156

Wijziging voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken

20/12/2019 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
BESL-2019-154

Vaststellen van bedrag en wijze van inning van de retributie voor het gebruik van het VREG-platform voor transacties betreffende garanties van oorsprong
 

20/12/2019 Beslissing Groene stroom/WKK Groene stroom/WKK

Pagina's