Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2022-69

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in
de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-68

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-67

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-66

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-65

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-64

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-63

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het
exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-62

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het
exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-61

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het
exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-60

Wijziging van de beslissing van de VREG van 13 augustus 2020 (BESL-2020-31) met betrekking tot het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2021-2024, zoals gewijzigd bij beslissingen van 11 december 2020 (BESL-2020-86), 5 februari 2021 (BESL-2021-07), 25 juni 2021 (BESL-2021-33) en 8

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2022-14

Over de consultatie CONS-2022-02 met betrekking tot de wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024

27/06/2022 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-57

Goedkeuring van het voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende het protocol inzake energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom (tweede protocolversie)

21/06/2022 Beslissing Netbeheerders Energiebeleid
BESL-2022-58

Beslissing tot de opheffing van de beslissing van de VREG van 1 februari 2011 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Enovos Luxembourg S.A. (BESL-2011-2), zoals gewijzigd op 1 september 2014, en de opheffing van de beslissing van de VREG van 1 februari 2011 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Enovos

16/06/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-59

Goedkeuring van een wijziging aan het contract FSP-DNB en de afwijking van de consultatieplicht uit art. 1.2.4 TRDE

13/06/2022 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
RAPP-2022-09

Sociale statistieken over huishoudelijke afnemers 2021

09/06/2022 Rapport Marktwerking Openbaredienstverplichting, Marktwerking
RAPP-2022-13

Certificatenmarktrapport 2021-2022

07/06/2022 Rapport Leveranciers, Groene stroom/WKK Toezicht verkoop certificaten, Groene stroom/WKK, Marktrapport
BESL-2022-53

Beslissing tot de vaststelling van een niet-toegelaten privédistributienet, in strijd met artikel 4.7.1, § 1 Energiedecreet

31/05/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-33

Het voorstel van Fluvius inzake de wijze van het uitvoeren van consultaties met betrekking tot bepaalde gereguleerde documenten

31/05/2022 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2022-55

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Soudal nv, tussen een PV-installatie gesitueerd op een gebouw aan de Everdongenlaan 8-10-12, 2300 Turnhout, enerzijds, en de bestaande gebouwen aan de Everdongenlaan 20, 2300 Turnhout, anderzijds

30/05/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-54

Periodieke metrologische beheer en nazicht door Fluvius van de grootverbruiksmeetinrichtingen voor gas

25/05/2022 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
RAPP-2022-11

Verslag van consultatie CONS-2022-01 met betrekking tot de registratie en rapportering van klachten door warmte- en koudeleveranciers, zoals bepaald in art. 3/1.4.1 van het Energiebesluit

16/05/2022 Rapport Warmtenetten Warmtenetten
MEDE-2022-05

Rapporteringsmethode voor klachten aan warmte- en koudeleveranciers, zoals bedoeld in artikel 3/1.4.1 van het Energiebesluit.
 

16/05/2022 Mededeling Warmtenetten Warmtenetten
CONS-2022-02

Consultatie uitstel nieuwe nettarieven

16/05/2022 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-52

Opheffing van de beslissing van de VREG van 13 september 2012 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit (BESL-2012-18) (gewijzigd bij beslissing van 27 maart 2018, BESL-2018-03) aan Watz bvba en van de beslissing van de VREG van 30 juli 2013 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Watz bvba (BESL-2013-11) (gewijzigd bij beslissing van 27 maart 2018, BESL-2018-02)

13/05/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2022-12

Een Europese vergelijking van elektriciteits- en gasprijzen voor huishoudelijke, kleine professionele en grote industriële verbruikers

13/05/2022 Rapport Energieprijzen Distributienettarieven, Energieprijzen

Pagina's