Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2023-36

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Snack Food Poco Loco nv, gesitueerd tussen een bestaande PV-installatie op een gebouw gelegen te 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier 157, en een gebouw gelegen te 8800 Roeselare, Pildersweg 17 

30/06/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-42

Toekenning van een  leveringsvergunning  voor aardgas aan Frank Energie België bv

29/06/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2023-41

Toekenning van een  leveringsvergunning  voor elektriciteit aan Frank Energie België bv

29/06/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2023-38

Wijziging van de beslissing van 23 augustus 2022 (BESL-2022-147) tot goedkeuring van het voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de diensten die op een allocatiepunt worden aangeboden conform art. 4.2.11 TRDE

29/06/2023 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2023-37

Wijziging van de beslissing van 10 november 2022 (BESL-2022-173) tot goedkeuring van het voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders betreffende de diensten die op een toegangspunt worden aangeboden conform art. 4.2.11 TRDG

29/06/2023 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
RAPP-2023-13

Marktrapport 2022

Een blik op de cijfers achter de elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen in 2022

29/06/2023 Rapport Marktwerking Marktrapport
ADV-2023-04

Advies over voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de activiteiten van de netbeheerders betreft, en tot opheffing van artikel 22 van het decreet van 2 april 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de 

27/06/2023 Advies Regelgeving Netbeheerders
RAPP-2023-12

Over de activiteit warmtenetten bij de VREG in 2022-2023

21/06/2023 Rapport Warmtenetten Warmtenetten
BESL-2023-44

Beslissing tot opheffing van de beslissingen van de VREG van 10 december 2019 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit (BESL-2019-128) en de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas (BESL-2019-129) aan Energie 2030 Agence NV

15/06/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2023-43

Beslissing tot opheffing van de beslissingen van de VREG van 16 maart 2021 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit (BESL-2021-15) en de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas (BESL-2021-16) aan Energie.be NV
 

15/06/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2023-11

Sociale statistieken over huishoudelijke afnemers 2022

13/06/2023 Rapport Marktwerking Openbaredienstverplichting, Marktwerking
BESL-2023-34

Wijziging van artikel 1 van BESL-2021-54 - verlenging van de termijn voor indiening van een publiek geconsulteerde versie van het aansluitingscontract door Elia Transmission Belgium

05/06/2023 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
RAPP-2023-10

Certificatenmarktrapport 2022-2023

05/06/2023 Rapport Marktwerking, Groene stroom/WKK Toezicht verkoop certificaten, Groene stroom/WKK, Marktrapport
BESL-2023-35

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Bongaerts Recycling nv, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2206, en een gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2036

01/06/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-33

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Limburgse Reconversie Maatschappij nv, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op twee aanpalende percelen gelegen te 2250 Olen, aan de overzijde van het kanaal Bocholt-Herentals ten opzichte van de site van Umicore nv gelegen te 2250 Olen, Watertorenstraat 33, en voormelde site van Umicore nv

22/05/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2023-09

Een Europese vergelijking van elektriciteits- en gasprijzen voor huishoudelijke, kleine professionele en grote industriële verbruikers

 

15/05/2023 Rapport Energieprijzen Distributienettarieven, Energieprijzen
RAPP-2023-08

Kosten verbonden aan de certificatenverplichtingen voor elektriciteitsleveranciers

15/05/2023 Rapport Marktwerking, Leveranciers Doorrekening certificatenverplichting
ADV-2023-03

Advies over het decreet over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest

04/05/2023 Advies Regelgeving Koolstofdioxide
BESL-2023-32

Voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende het protocol inzake energiedelen, peer-to-peerhandel van groene stroom en verkoop van groene stroom in appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen (protocolversie 3.1)

18/04/2023 Beslissing Netbeheerders Energiegemeenschappen
BESL-2023-31

Investeringsplan 2022-2032 van de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit Elia Transmission Belgium nv

31/03/2023 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2023-30

Investeringsplan 2023-2032 van aardgasdistributienetbeheerder Sibelgas

31/03/2023 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2023-29

Investeringsplan 2023-2032 van aardgasdistributienetbeheerder Iverlek

31/03/2023 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2023-28

Investeringsplan 2023-2032 van aardgasdistributienetbeheerder Iveka

31/03/2023 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2023-27

Investeringsplan 2023-2032 van aardgasdistributienetbeheerder Intergem

31/03/2023 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2023-26

Investeringsplan 2023-2032 van aardgasdistributienetbeheerder Imewo

31/03/2023 Beslissing Netbeheerders Investeringsplannen

Pagina's