ADV-2023-06

Samenvatting: 

Advies over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de kerntaken van de VREG in functie van de hervorming tot één overkoepelende Vlaamse nutsregulator, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 14 juli 2023

Publicatiedatum: 
maandag, 18 september, 2023

Publicaties