Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2023-58

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-57

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging PBE

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-56

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-55

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-54

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-53

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-52

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-51

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-50

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-49

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2023-14

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

12/07/2023 Rapport Marktwerking Overige
BESL-2023-39

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Electrabel nv, gesitueerd tussen een windturbine die geplaatst zou worden op een perceel van IDE Woods bv, gelegen te 9870 Zulte, Karreweg 42, en een gebouw van BFS Europe nv, gelegen te 9770 Kruisem,  Groenedreef 15A

30/06/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-36

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Snack Food Poco Loco nv, gesitueerd tussen een bestaande PV-installatie op een gebouw gelegen te 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier 157, en een gebouw gelegen te 8800 Roeselare, Pildersweg 17 

30/06/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-42

Toekenning van een  leveringsvergunning  voor aardgas aan Frank Energie België bv

29/06/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2023-41

Toekenning van een  leveringsvergunning  voor elektriciteit aan Frank Energie België bv

29/06/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2023-38

Wijziging van de beslissing van 23 augustus 2022 (BESL-2022-147) tot goedkeuring van het voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de diensten die op een allocatiepunt worden aangeboden conform art. 4.2.11 TRDE

29/06/2023 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2023-37

Wijziging van de beslissing van 10 november 2022 (BESL-2022-173) tot goedkeuring van het voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders betreffende de diensten die op een toegangspunt worden aangeboden conform art. 4.2.11 TRDG

29/06/2023 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
RAPP-2023-13

Marktrapport 2022

Een blik op de cijfers achter de elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen in 2022

29/06/2023 Rapport Marktwerking Marktrapport
ADV-2023-04

Advies over voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de activiteiten van de netbeheerders betreft, en tot opheffing van artikel 22 van het decreet van 2 april 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de 

27/06/2023 Advies Regelgeving Netbeheerders
RAPP-2023-12

Over de activiteit warmtenetten bij de VREG in 2022-2023

21/06/2023 Rapport Warmtenetten Warmtenetten
BESL-2023-44

Beslissing tot opheffing van de beslissingen van de VREG van 10 december 2019 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit (BESL-2019-128) en de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas (BESL-2019-129) aan Energie 2030 Agence NV

15/06/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2023-43

Beslissing tot opheffing van de beslissingen van de VREG van 16 maart 2021 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit (BESL-2021-15) en de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas (BESL-2021-16) aan Energie.be NV
 

15/06/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2023-11

Sociale statistieken over huishoudelijke afnemers 2022

13/06/2023 Rapport Marktwerking Openbaredienstverplichting, Marktwerking
BESL-2023-34

Wijziging van artikel 1 van BESL-2021-54 - verlenging van de termijn voor indiening van een publiek geconsulteerde versie van het aansluitingscontract door Elia Transmission Belgium

05/06/2023 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
RAPP-2023-10

Certificatenmarktrapport 2022-2023

05/06/2023 Rapport Marktwerking, Groene stroom/WKK Toezicht verkoop certificaten, Groene stroom/WKK, Marktrapport

Pagina's