Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
RAPP-2020-24

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België
 

14/12/2020 Rapport Marktwerking Overige
BESL-2020-85

Aansluiting met flexibele toegang van een bio-warmtekrachtkoppelingsinstallatie

03/12/2020 Beslissing Netbeheerders Aansluiting, Flexibiliteit
BESL-2020-84

Aansluiting met flexibele toegang van fotovoltaïsche productie installatie

03/12/2020 Beslissing Netbeheerders Aansluiting, Flexibiliteit
BESL-2020-83

Aansluiting met flexibele toegang van 2 windturbines

03/12/2020 Beslissing Netbeheerders Aansluiting, Flexibiliteit
ADV-2020-20

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU

03/12/2020 Advies Regelgeving Energiebeleid
BESL-2020-87

Goedkeuring van de categorieën van de afnemers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor aardgas voor het jaar 2021.

01/12/2020 Beslissing Technische regels Synthetische Lastprofielen
BESL-2020-57

Goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen elektriciteit voor het jaar 2021.

01/12/2020 Beslissing Technische regels Synthetische Lastprofielen
BESL-2020-82

De opheffing van de beslissing (BESL-2010-140) van de Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt van 1 juni 2010 (gewijzigd bij beslissing van 4 november 2014) met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Gas Natural Europe SAS

26/11/2020 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2020-81

Beslissing tot toelating aan Dicalite Europe nv, Scheepzatestraat 100, 9000 Gent voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw van Dicalite Storage, en een gebouw van Dicalite Europe, beiden aan de Scheepzatestraat 100 te 9000 Gent

13/11/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2020-80

Beslissing tot toelating aan De Zonnige Kempen cvba (met ondernemingsnummer 0404.221.368) voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een WKK -installatie gesitueerd in een nieuwbouwproject gelegen tussen de Guldensporenlaan en de Rodekruisstraat te 2260 Westerlo, en enkele verbruiks-installaties van het nieuwbouwproject, beheerd door De Zonnige Kempen cvba

12/11/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2020-79

Beslissing tot toelating aan Tervia's NV, Corbeillestraat 40, 2235 Westmeerbeek voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw (‘KMO2’) aan de Corbeillestraat 40 te 2235 Westmeerbeek, en een afnemer gesitueerd in een gebouw (‘KMO6’) op hetzelfde adres

12/11/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
ADV-2020-08

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 oktober 2020

12/11/2020 Advies Regelgeving Energiebeleid
RAPP-2020-21

Marktmonitor 2020

29/10/2020 Rapport Marktwerking Marktmonitor
BESL-2020-78

Beslissing van de VREG met betrekking tot de gedeeltelijke goedkeuring van het voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de methodiek van allocatie en reconciliatie.

27/10/2020 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2020-77

Beslissing tot toelating aan Christeyns nv tot de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie op het dak van een gebouw aan de Afrikalaan 81, 9000 Gent en de gebouwen aan de Afrikalaan 182, 9000 Gent

15/10/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2020-76

Vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

08/10/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-75

Vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

08/10/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-74

Vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

08/10/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-73

Vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

08/10/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-72

Vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

08/10/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-71

Vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

08/10/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-70

Vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

08/10/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-69

Vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

08/10/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-68

Vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

08/10/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-67

Vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

08/10/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's