Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
RAPP-2020-15

Rapport over de activiteit warmtenetten bij de VREG in 2019-2020

16/06/2020 Rapport Warmtenetten Warmtenetten
RAPP-2020-14

Sociaal rapport 2019
Statistieken over huishoudelijke afnemers in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen 2019
Infografiek (belangrijkste cijfers)

11/06/2020 Rapport Marktwerking Openbaredienstverplichting, Marktwerking
BESL-2020-25

Goedkeuring van de geharmoniseerde aanvullende voorschriften van Fluvius op het technisch voorschrift C2/112 “Technische voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet” van Synergrid

04/06/2020 Beslissing Netbeheerders Aansluiting, Netbeheerders
BESL-2020-11

Goedkeuring van het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest

02/06/2020 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
RAPP-2020-09

Verslag van de consultatie CONS-2020-01 met betrekking tot de herziening van het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRPV)

02/06/2020 Rapport Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
ADV-2020-04

De omzetting van de artikelen 9 t.e.m. 11bis en de bijlage VIIbis van de Energie-efficiëntierichtlijn en het regelgevend kader inzake verwarming, koeling of waterwatervoorziening door warmtenetten of door een centrale productie-installatie (“collectieve verwarming”)

02/06/2020 Advies Regelgeving, Warmtenetten Warmtenetten
RAPP-2020-13

Certificatenmarktrapport 2019

28/05/2020 Rapport Groene stroom/WKK, Marktwerking Groene stroom/WKK, Quotumverplichting, Toezicht verkoop certificaten
RAPP-2020-11

Een Europese vergelijking van elektriciteits- en gasprijzen voor huishoudelijke, kleine professionele en grote industriële verbruikers

20/05/2020 Rapport Energieprijzen Distributienettarieven, Energieprijzen
BESL-2020-24

Goedkeuring van de algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken van de distributienetbeheerders 

18/05/2020 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
BESL-2020-23

Goedkeuring van het reglement voor projecten van de distributienetbeheerders

14/05/2020 Beslissing Netbeheerders, Regelgeving Netbeheerders
RAPP-2020-10

Marktrapport 2019

Een uiteenzetting van de cijfers achter de energiemarkt in Vlaanderen 2019

12/05/2020 Rapport Marktwerking Marktrapport
RAPP-2020-12

Kosten verbonden aan de certificatenverplichtingen voor elektriciteitsleveranciers
 

07/05/2020 Rapport Leveranciers, Marktwerking Doorrekening certificatenverplichting
RAPP-2020-07

Verslag over consultatie CONS-2019-02 met betrekking tot de vaststelling van de tariefstructuur periodieke distributienettarieven elektriciteit voor klanten met een kleinverbruiksmeetinrichting

04/05/2020 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2020-06

Verslag over consultatie CONS-2019-01 met betrekking tot de vaststelling van de tariefstructuur periodieke distributienettarieven elektriciteit voor klanten met een grootverbruiksmeetinrichting en/of piekgemeten klanten die beschikken over een aansluiting met een decentrale productie-eenheid met een vermogen groter dan 10 kVA

04/05/2020 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
CONS-2020-03

Het ontwerp van tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2021-2024

Tariefmethodologie reguleringsperiode 2021-2024

Bijlage 2

Bijlage 10

04/05/2020 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
ADV-2020-02

Actualisatie van de kosten-batenanalyse digitale meters

16/04/2020 Advies Netbeheerders Slimme meters
BESL-2020-22

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-21

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-20

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-19

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-18

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-16

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-15

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-14

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-13

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's