Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2023-71

Wijziging van de algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken van de distributienetbeheerders

25/09/2023 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
ADV-2023-07

Advies van de VREG van 18 september 2023 met betrekking tot het Voorstel van decreet over de operationalisering van een Vlaamse Nutsregulator

18/09/2023 Advies Interne werking VREG Andere
ADV-2023-06

Advies over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de kerntaken van de VREG in functie van de hervorming tot één overkoepelende Vlaamse nutsregulator, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 14 juli 2023

18/09/2023 Advies Interne werking VREG Andere
BESL-2023-70

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Debeuckelaere Gebroeders nv, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 192, en een gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213

07/09/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
ADV-2023-05

Advies over voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de invoering van een regulerend kader voor waterstofdistributie

05/09/2023 Advies Regelgeving Waterstof
BESL-2023-45

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Autoservice St-Bernard bv, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een bestaand gebouw gelegen te 2660 Hoboken, Sint-Bernardsesteenweg 1059A, en een gebouw van Autoservice St-Bernard bv, gelegen te 2660 Hoboken, Sint- Bernardsesteenweg 1069A

04/09/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2023-69

Wijziging van de beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK

20/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-40

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door WDP nv, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een toekomstig gebouw van WDP nv, gelegen te 2880 Bornem, Rijksweg 13a, en een bestaand gebouw van Capsugel nv, gelegen te 2880 Bornem, Rijksweg 11

20/07/2023 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2023-16

Kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de aardgasdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2022

19/07/2023 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
RAPP-2023-15

Kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest in 2022

19/07/2023 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
BESL-2023-67

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-66

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-65

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-64

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-63

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-62

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-61

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-60

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-59

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-58

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-57

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging PBE

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-56

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-55

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-54

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-53

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO

18/07/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's