Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
ADV-2023-08

Advies tot het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de plaatsing van digitale meters, de wijziging van enkele premies, de wijziging van artikel 7.9.2/0/16 en de oprichting van een online platform voor het faciliteren van tegemoetkomingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, het rationeel energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 oktober 2023

09/11/2023 Advies Regelgeving Digitale meter , Energiebeleid
MEDE-2023-03

De vaststelling van een model voor de rapportering van de kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de aardgasdistributienetbeheerders

06/11/2023 Mededeling Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
BESL-2023-104

Beslissing met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen aan de ‘consultatieprocedures Fluvius’, bijlage bij BESL-2022-33

27/10/2023 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2023-100

Beslissing met betrekking tot het contract FSP-DNB, de regels voor de marktprocessen voor flexibiliteit (“Marktgids flexibiliteit”) en het technisch voorschrift C8/01, zoals voorgelegd door Synergrid in naam en voor rekening van de Vlaamse distributienetbeheerders

27/10/2023 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
MEDE-2023-02

De vaststelling van een model voor de rapportering van de kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

27/10/2023 Mededeling Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
RAPP-2023-19

Kosten-batenanalyse over de impact van energiegemeenschappen en actieve afnemers in een gebouw op het distributienet

26/10/2023 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven, Energiegemeenschappen, Flexibiliteit
RAPP-2023-18

Marktmonitor 2023

26/10/2023 Rapport Marktwerking Marktmonitor
BESL-2023-103

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Energy Together bv

16/10/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2023-102

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Energy Together bv

16/10/2023 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2023-97

Beslissing tot wijziging van de beslissing van de VREG van 3 december 2019 met betrekking tot het vaststellen van bedrag en wijze van inning van de retributie voor het gebruik van het VREG-platform voor transacties betreffende garanties van oorsprong (BESL-2019-154), tot aanpassing van de bedragen van de retributie in lijn met de stijging van de levensduurte.

09/10/2023 Beslissing Groene stroom/WKK Groene stroom/WKK
BESL-2023-96

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-95

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-94

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-93

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-92

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-91

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-90

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-89

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-88

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-87

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-86

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-85

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-84

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-83

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2023-82

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2024 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

04/10/2023 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's