BESL-2023-72

Samenvatting: 

Aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van directe lijnen door Limoengroen bv, gesitueerd tussen PV-installaties die geplaatst zouden worden op braakliggende percelen gelegen aan de Poortakkerstraat en Louis Blériotlaan te 9051 Gent, en een gebouw in aanbouw, gelegen aan de Amelia Earhartlaan te 9051 Gent

Publicatiedatum: 
vrijdag, 24 november, 2023

Publicaties