BESL-2024-41

Samenvatting: 

Het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2025-2028

BESL-2024-41

Consultatieverslag

Consultatieverslag RAPP-2024-14 (niet-vertrouwelijke versie)
Bijlage 1 bij consultatieverslag RAPP-2024-14 (Engelstalig)
Bijlage 2 bij consultatieverslag RAPP-2024-14(Engelstalig)
Bijlage 3 bij consultatieverslag RAPP-2024-14 (Engelstalig)

Tariefmethodologie 2025-2028

Tariefmethodologie 2025-2028
Bijlage 1 Invul- en auditinstructies
Bijlage 2 Kapitaalkostenvergoeding reguleringsperiode 2025-2028
Bijlage 3 Procedures en verdeelsleutel bij fusies en splitsingen
Bijlage 4 Rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen 2025-2028
Bijlage 5 Rapporteringsmodel endogene kosten 2025-2028
Bijlage 6 In te dienen toelichting bij rapporteringsmodel endogene kosten 
Bijlage 7 Tariefvoorstel periodieke distributienettarieven
Bijlage 8 Vereiste documentatie bij tariefvoorstel
Bijlage 9 Financiële incentives
Bijlage 10 Berekeningsmodel Toegelaten inkomen
Bijlage 11 Wyre (niet-vertrouwelijke versie)

Studies

Studie 1 Kapitaalkostvergoeding door The Brattle Group (Engelstalig) 
Studie 2 Indexering en efficiëntiestimulansen door Europe Economics (Engelstalig) 
Studie 3 Financiële incentives door Europe Economics (Engelstalig) 
Bijlage bij studie 3 Feedback van stakeholders over financiële incentives (Engelstalig)

Processen-verbaal overleg met distributienetbeheerders

Proces-verbaal overleg met distributienetbeheerders 2023.11.07
Proces-verbaal overleg met distributienetbeheerders 2023.11.28
Proces-verbaal overleg met distributienetbeheerders 2023.12.12
Proces-verbaal overleg met distributienetbeheerders 2024.01.16
Proces-verbaal overleg met distributienetbeheerders 2024.02.06
Proces-verbaal overleg met distributienetbeheerders 2024.02.08 (niet-vertrouwelijke versie)
Proces-verbaal overleg met distributienetbeheerders 2024.02.15
Proces-verbaal overleg met distributienetbeheerders 2024.02.20
Proces-verbaal overleg met distributienetbeheerders 2024.02.22
Proces-verbaal overleg met distributienetbeheerders 2024.03.14 (niet-vertrouwelijke versie)

Consultatie CONS-2024-02

Consultatiedocument
CONS-2024-02 

Tariefmethodologie 2021-2024

Tariefmethodologie 2021-2024

 

Publicatiedatum: 
maandag, 24 juni, 2024