Toelatingsformulier directe lijn of directe leiding

Aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn of directe leiding gesitueerd BUITEN EIGEN SITE (art. 1.1.3, 30°/1 Energiedecreet)

Gegevens BEHEERDER:

Gegevens CONTACTPERSOON BEHEERDER:

Gegevens AFNEMER:

(laagspanning = ≤ 1kV, middenspanning = > 1kV en < 30 kV, hoogspanning = ≥ 30kV)