Aansluitingsreglement en aansluitingscontract

Voor uw aansluiting op het distributienet is een aansluitingsreglement of een aansluitingscontract van toepassing. Dat regelt de verhoudingen tussen de distributienetbeheerder en u als klant (distributienetgebruiker).
Er geldt een aansluitingsreglement voor klanten op laagspanning < 1.000 V en lage druk of middendruk (aansluitingscapaciteit < 300 (n)/h)). Dit zijn gezinnen en kmo’s.
U sluit een aansluitingscontract met de distributienetbeheerder als klant op midden- en hoogspanning en middendruk (aansluitingscapaciteit >= 300 m³(n)/h)).

De algemene aansluitingsvoorwaarden van de distributienetbeheerders regelen de verhouding tussen de netgebruiker en de distributienetbeheerder, in de periode tussen offertering en realisatie van de aansluiting. Deze voorwaarden maken deel uit van de offerte voor realisatie  of wijziging van een aansluiting, en de daaraan verbonden ontwerpen, studies en nadere diensten, gevoegd. Na indienstneming van de aansluiting zijn het aansluitingsreglement of aansluitingscontract van toepassing.