Aansluitingsreglement en aansluitingscontract

Voor uw aansluiting op het distributienet is een aansluitingsreglement of een aansluitingscontract van toepassing. Dat regelt de verhoudingen tussen de distributienetbeheerder en u als klant (distributienetgebruiker).
Er geldt een aansluitingsreglement voor klanten op laagspanning < 1.000 V en lage druk of middendruk (aansluitingscapaciteit < 300 (n)/h)). Dit zijn gezinnen en kmo’s.
Er geldt een aansluitingscontract voor midden- en hoogspanning en middendruk (aansluitingscapaciteit >= 300 m³(n)/h)).

De netbeheerders stelden midden 2017 ook algemene aansluitingsvoorwaarden op. Die zijn nieuw, bevatten sommige bepalingen uit het aansluitingsreglement of -contract, en maken deel uit van de offerte voor een aansluiting of de wijziging van een aansluiting. De rechten en plichten tussen u als klant en de netbeheerder zijn nu duidelijk bepaald in de algemene aansluitingsvoorwaarden.
Deze voorwaarden moet u samen met de offerte goedkeuren als u ermee akkoord gaat. Het gaat om een toetredingscontract dat door de VREG wordt nagezien en goedgekeurd. Onze goedkeuringen vindt u via BESL-2017-09 (Infrax) en BESL-2017-10 (Eandis).
Juridisch hebben de algemene aansluitingsvoorwaarden voorrang op andere bepalingen, zolang de aansluiting of wijziging nog niet is uitgevoerd. Van zodra de aansluiting of wijziging is uitgevoerd, gelden echter de bepalingen van het aansluitingsreglement of -contract.