Energie delen en verkopen
Publication date: 12 september 2023

Energie delen: voorbeeld energiedelen binnen een groep

Soraya, Liliane en Michel wonen in hetzelfde appartementsgebouw, elk in hun eigen appartement. Ze investeren samen in een zonnepaneleninstallatie.

Soraya betaalt 60% van de investering, Liliane 30% en Michel 10%. De opgewekte energie zal ook volgens die aandelen verdeeld worden over de drie bewoners. 

 • Soraya en haar kinderen verbruiken 4.500 kWh.
 • Liliane en haar partner Dominique verbruiken 3.500 kWh.
 • Michel verbruikt 3.000 kWh.

De zonnepanelen produceren 6.160 kWh.

 • Soraya en haar kinderen nemen 1.780 kWh af van de zonnepaneleninstallatie. Dat wil zeggen dat zij 1.780 kWh verbruiken op momenten dat er (voldoende) productie is.
 • Liliane en Dominique nemen 1.240 kWh af van de zonnepaneleninstallatie. Zij verbruiken dus 1.240 kWh op momenten dat er (voldoende) productie is.
 • Michel neemt 800 kWh af van de zonnepaneleninstallatie. Hij verbruikt dus 800 kWh op momenten dat er (voldoende) productie is.
 • Samen nemen ze 3.820 kWh af van de zonnepaneleninstallatie.

Let op: De bewoners in dit voorbeeld kozen voor een optimale verdeelsleutel bij de registratie in Mijn Fluvius. Verbruikt één van de drie bewoners niets op een moment dat er overschot is? Dan wordt het aandeel energie van die bewoner opnieuw verdeeld over de andere bewoners. 

 

Wat zijn de gevolgen voor hun facturen?

 • Soraya en haar kinderen besparen € 350,70.
 • Liliane en Dominique besparen € 244,14.
 • Michel bespaart € 156,62.
 • Dat is goed voor een totale besparing van € 751,46.

Wat als ze toch een leverancier hebben die extra kosten aanrekent? Dan mag die extra kost voor de drie bewoners samen niet hoger zijn dan € 751,46 om geen verlies te maken.

Dit voorbeeld houdt geen rekening met de investeringskosten. Ga je energiedelen in een gebouw? Hou dan ook rekening met de investeringskosten.

Meer weten over energie verkopen of delen? Lees het hier.

Is energie delen of verkopen interessant?


Goed om te weten: Hoe zijn de berekeningen gemaakt?

 • De berekeningen voor verbruik zijn gebaseerd op een gemiddeld verbruiksprofiel voor een huishouden. Dat profiel geeft per kwartier van een volledig jaar het relatieve elektriciteitsverbruik weer. 
 • Ook voor de opwekking zijn de berekingen gebaseerd op een gemiddeld productieprofiel. Dat profiel geeft voor een bepaald omvormervermogen de elektriciteitsproductie per kwartier in een bepaald jaar aan.
 • De prijzen voor afname en teruglevering zijn gebaseerd op de gemiddelde prijzen voor de maand augustus 2023.
 • Soraya, Liliane en Michel betalen geen btw op de energie die ze ontvangen door energiedelen.

Let op: 

 • Voor de gedeelde energie die de bewoners ontvangen, valt enkel de energiecomponent weg, omdat ze die energie niet meer moeten aankopen bij hun leverancier. Ze betalen voor die energie wel nog nettarieven, heffingen en kosten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling. Ze betalen ook nog een vaste vergoeding aan hun leverancier.
 • Dit is een voorbeeld. De energiecomponent die je betaalt hangt af van het contract met je leverancier. Het bedrag per kWh kan dus afwijken van de gemiddelde cijfers in dit voorbeeld.