Ondernemingsplan

Wij stellen elk jaar een ondernemingsplan op. Dat bevat onze strategische en operationele doelstellingen, maar ook onze weerkerende taken en de actiepunten die we dat jaar zullen ondernemen om die doelstellingen te bereiken. Het ondernemingsplan beschrijft op welke manier wij onze mensen en middelen daarvoor zullen inzetten. We publiceren het ondernemingsplan altijd rond eind januari op onze website.

Daarnaast publiceren we ook elk jaar ons jaarverslag en de (financiële) jaarrekening. 

Ondernemingsplan

Jaarverslag

Jaarrekeningen