Ondernemingsplan

We stellen jaarlijks een ondernemingsplan op. Dit bevat onze strategische en operationele doelstellingen, maar ook onze recurrente taken en de actiepunten die we dat jaar zullen ondernemen om deze doelstellingen te bereiken. Het ondernemingsplan beschrijft op welke manier wij onze mensen en middelen daartoe zullen inzetten. Het ondernemingsplan wordt elk jaar rond eind januari gepubliceerd op onze website.

Daarnaast publiceren we ook jaarlijks ons Jaarverslag en de (financiële) jaarrekening. 

Ondernemingsplan

Jaarverslag

Jaarrekeningen