Ondernemingsplan

We stellen jaarlijks een ondernemingsplan op. Dit bevat onze strategische en operationele doelstellingen, maar ook onze recurrente taken en de actiepunten die we dat jaar zullen ondernemen om deze doelstellingen te bereiken. Het ondernemingsplan beschrijft op welke manier wij onze mensen en middelen daartoe zullen inzetten. Het ondernemingsplan wordt elk jaar rond eind januari gepubliceerd op onze website.

Sinds 2017 bevat het ondernemingsplan ook een rapportering over de uitvoering van het ondernemingsplan van het voorgaande jaar. Tot voor 2017 werd dit apart gepubliceerd in een Jaarverslag.

Daarnaast publiceren we ook jaarlijks onze (financiële) jaarrekening. 

Ondernemingsplan

Jaarverslag

Jaarrekeningen