Missie, visie en waarden

Missie

De VREG is de onafhankelijke autoriteit van de energiemarkt in Vlaanderen: we reguleren, controleren, informeren en adviseren.

Visie

Het energiesysteem is volop in beweging door nieuwe energiebronnen, -spelers en -diensten en door het vervagen van het onderscheid tussen verbruiker en aanbieder.

Als onafhankelijke autoriteit bewaakt de VREG, in het algemeen belang, de gevolgen hiervan op de werking van de energiemarkt. Wij stimuleren een toekomstbestendig, efficiënt, betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem in Vlaanderen.

Waarden

Onafhankelijkheid 

 • We oefenen onze taken en bevoegdheden op onpartijdige en transparante wijze uit. 
 • We gaan op een objectieve en rechtvaardige manier te werk. 
 • We nemen zelfstandig beslissingen, in overleg met, maar zonder inmenging van de overheid en de marktspelers.  

Deskundigheid 

 • We kennen het energiesysteem door en door en volgen ontwikkelingen op de voet in Vlaanderen, België en Europa. 
 • We monitoren de markt, volgen evoluties op de voet en voeren studies uit.  
 • We adviseren beleidsmakers op basis van objectieve bevindingen en onderbouwde analyses en delen onze expertise met de overheid, de marktspelers en de eindgebruikers.  

Openheid 

 • We zijn aanspreekbaar en voeren een open en transparante communicatie met de overheid, de marktspelers en de eindgebruikers.  
 • Vooraleer we belangrijke beslissingen nemen, houden we een openbare consultatie en reageren we transparant op alle ontvangen reacties. 
 • We informeren duidelijk en eerlijk over zaken die wel of niet goed lopen.  
 • We delen informatie, kennis en data met andere regulatoren, de overheid, de spelers op de markt en de eindgebruiker.  

Verantwoordelijkheid 

 • We houden toezicht op de energiemarkt en distributienetten in Vlaanderen, bepalen mee de spelregels en zorgen voor de naleving ervan.  
 • We zetten alles op alles om een betrouwbare en efficiënte energiemarkt te garanderen. 
 • We houden altijd het algemeen belang voor ogen. 
 • We gaan verantwoord en weloverwogen om met onze middelen. 

Verbetering 

 • We volgen de evoluties op de energiemarkt van nabij op en stemmen onze strategie hierop af. 
 • We spelen in op veranderingen op de energiemarkt en durven innovatief uit de hoek te komen. 
 • We denken op lange termijn en richten ons op de energiemarkt van de toekomst.