Missie, visie en waarden

Onze missie

We reguleren en controleren en bevorderen de transparantie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Vlaams Gewest.

We zorgen voor een efficiënte en betrouwbare werking van de energiemarkt en zien toe op de naleving van de correcties van de markt in duurzame en sociale zin. We reguleren de distributienetten zodat deze efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar zijn voor de afnemers en producenten, en zorgen ervoor dat de netbeheerders op correcte wijze vergoed worden voor hun diensten.

Als kenniscentrum van de energiemarkt verstrekken we advies aan de Vlaamse overheid en voeren we een dialoog met alle actoren op de energiemarkt. We informeren de energieverbruiker, zowel particulier, zelfstandige, industrieel als de overheid. We stimuleren het gebruik van de mogelijkheden van de vrije markt en zorgen voor vertrouwen bij de energieverbruikers.

Onze visie

We dragen in alle onafhankelijkheid, proactief en met aandacht voor de internationale context bij aan een transparante Vlaamse energiemarkt. We realiseren onze missie via open communicatie en in dialoog met de Vlaamse Overheid, de marktspelers en de energieverbruikers. We realiseren dit met medewerkers die zichzelf kunnen ontplooien en met garanties voor een goede balans tussen werk en privé.

Onze waarden

Betrokken:

 • We zijn begaan met wat leeft op de elektriciteits- en gasmarkt en in onze organisatie;
 • We ondernemen en ondersteunen initiatieven die de energieafnemer ten goede kunnen komen;
 • We gedragen ons steeds klantvriendelijk bij onze contacten met de Vlaamse burgers en bedrijven en andere belanghebbenden en doen ons best om zo snel mogelijk een goede oplossing of correct antwoord te bezorgen.

Integer:

 • We houden ons aan de geldende wetten, regels en procedures;
 • We gaan zorgvuldig en verantwoord om met onze middelen;
 • We zijn onafhankelijk, onpartijdig, objectief en rechtvaardig in onze handelingen;
 • Wat we doen, doen we goed en we doen wat we zeggen.

Open:

 • We staan steeds open voor dialoog met onze belanghebbenden;
 • We hebben een open geest en moedigen creatieve en innovatieve ideeën aan;
 • We communiceren transparant over wat, waarom en hoe we iets doen;
 • We informeren duidelijk en eerlijk over zaken die goed en niet goed lopen. 

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700