Openbaarheids- en vertrouwelijkheidsbeleid

Als Vlaamse bestuursinstantie zijn we onderworpen aan het decreet op de openbaarheid van bestuur. Dat decreet bepaalt zowel de actieve openbaarheid (gegevens publiceren en communiceren) als de passieve openbaarheid (vragen behandelen).

Onze rol als kenniscentrum van de energiemarkt schept bepaalde spanningsvelden. De werking van de energiemarkt is gebaat bij een zo hoog mogelijke transparantie, maar de energieleveranciers en de distributienetbeheerders die actief zijn op de energiemarkt zien bepaalde gegevens die ze rapporteren als vertrouwelijk. Daarnaast beschikken we over heel wat informatie die we niet altijd kunnen aanleveren in de gewenste vorm, omdat dit soms een zeer arbeidsintensief verwerkingsproces vergt.

We hebben een mededeling opgesteld die toelicht hoe we het decreet toepassen in de praktijk.

Contacteer ons u vragen heeft of als u een (afschrift van een) bestuursdocument wil raadplegen of ontvangen.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700