Openbaarheids- en vertrouwelijkheidsbeleid

Als Vlaamse bestuursinstantie zijn we onderworpen aan het decreet op de openbaarheid van bestuur. Dat decreet bepaalt zowel de actieve openbaarheid (gegevens publiceren en communiceren) als de passieve openbaarheid (vragen behandelen).

Onze rol als kenniscentrum van de energiemarkt schept bepaalde spanningsvelden. De werking van de energiemarkt is gebaat bij een zo hoog mogelijke transparantie, maar de energieleveranciers en de distributienetbeheerders zien bepaalde gegevens die ze rapporteren als vertrouwelijk. Daarnaast hebben we heel wat informatie die we niet altijd kunnen aanleveren in de gewenste vorm, omdat dit soms een zeer arbeidsintensief verwerkingsproces vergt.

Hoe passen we het decreet toe? Zie onze mededeling 

Contacteer ons als u vragen heeft of als u een (afschrift van een) bestuursdocument wil raadplegen of ontvangen: contact

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700