Openbaarheids- en vertrouwelijkheidsbeleid

De VREG is onderworpen aan de regels in het Bestuursdecreet inzake zowel de actieve openbaarheid van bestuur (m.b.t. de publicatie van gegevens en communicatie) als de passieve openbaarheid van bestuur (m.b.t. de toegang tot bestuursdocumenten, na verzoek daartoe”).

Onze rol als kenniscentrum van de energiemarkt schept bepaalde spanningsvelden. De werking van de energiemarkt is gebaat bij een zo hoog mogelijke transparantie, maar de energieleveranciers en de distributienetbeheerders zien bepaalde gegevens die ze rapporteren als vertrouwelijk. Daarnaast hebben we heel wat informatie die we niet altijd kunnen aanleveren in de gewenste vorm, omdat dit soms een zeer arbeidsintensief verwerkingsproces vergt.

Hoe passen we het decreet toe? Zie onze mededeling 

Contacteer ons als u vragen heeft of als u een (afschrift van een) bestuursdocument wil raadplegen of ontvangen: contact