Overleg warmtenetten

2021 - Webinar VREG Warmtenetten

We publiceerden dit jaar het tweede Warmtenetrapport. De VREG houdt sinds twee jaar toezicht op warmte- en koudenetten in Vlaanderen en verzamelt heel wat informatie.  

Datum: maandag 4 oktober 2021, van 13.30-15.00

Agenda:

Documenten:

2020 - Webinar VREG Warmtenetten

Op 1 april 2019 werd het regelgevend kader rond warmtenetten in Vlaanderen van kracht. Daarbij kreeg de VREG een aantal bijkomende taken.

Via een online webinar presenteren we de stand van zaken, één jaar later.

Datum: maandag 15 juni 2020, van 14-16u.

Agenda:

Documenten:

2019 - Beleidsplatform VREG/ VEKA Warmtenetten

Op 1 april 2019 was er een belanghebbendenoverleg rond warmte- en koudenetten, georganiseerd door VREG en VEKA.

Agenda:

  • Call groene warmte in cijfers
  • Regelgevend kader en sociale energiemaatregelen voor warmtenetten
  • Nieuwe taken en verantwoordelijkheden van VREG inzake warmte

Presentatie