Ad hoc rapportering leveranciers

De Vlaamse regering verplicht houders van een leveringsvergunning van de VREG om ons onmiddellijk in te lichten over elke controlewijziging, fusie of splitsing waarbij zij betrokken zijn. Ze dienen dan een aanvraag in tot behoud of vernieuwing van hun leveringsvergunning. We hebben 1 maand de tijd om hierover te beslissen.

Daarnaast moeten deze energieleveranciers ons ook meteen informeren over:

  • elke statutenwijziging, inclusief de notulen van de vergadering van het orgaan dat hierover beslist heeft
  • elke andere belangrijke wijziging