Jaarlijkse rapporteringsverplichtingen leveranciers

Opvolgingsverslag

In artikel 3.2.16 van het Energiebesluit verplicht de Vlaamse regering de door ons vergunde leveranciers om jaarlijks verslag uit te brengen bij de VREG over hoe ze aan de voorwaarden van de uitvoeringsbesluiten voldoen. Om de verzameling en verwerking van deze gegevens te structureren, stelden we een modelformulier op dat uiterlijk op 31 mei moet ingediend worden.

Gegevens over sociale bescherming van huishoudelijke afnemers

In artikel 5.7.1 van het Energiebesluit staat o.a. dat de leveranciers vóór 31 maart, dus uiterlijk op 30 maart, bepaalde gegevens over de sociale bescherming van huishoudelijke afnemers moeten bezorgen.

De rapportering moet gebeuren via de beveiligde toepassing op het VREG-platform

Oorsprong van geleverde elektriciteit

Volgens artikel 6.3.3 van het Energiebesluit moet elke elektriciteitsleverancier jaarlijks vóór 31 maart een rapport indienen over de oorsprong van de geleverde elektriciteit tijdens het voorgaande kalenderjaar.