Algemene info over steuncertificaten

Wat zijn steuncertificaten?

Om de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK in Vlaanderen te ondersteunen, krijgen deze producenten steuncertificaten. Deze worden toegekend door de VREG:

  • voor elke MWh netto geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (steuncertificaten groene stroom ),
  • voor elke MWh primaire energiebesparing die werd verkregen door het inzetten van een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie, in vergelijking met het apart opwekken van dezelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte (steuncertificaten WKK). 

Voor het verkrijgen van steuncertificaten dient de producent een dossier in bij zijn distributienetbeheerder (voor zonne-energie) of bij het VEKA (voor alle andere technologieën). Steuncertificaten bestaan enkel virtueel en worden geregistreerd in ons online VREG-platform.

Daarnaast moeten de elektriciteitsleveranciers en bepaalde toegangshouders jaarlijks voor 30 april een aantal steuncertificaten inleveren bij de VREG (de quotumverplichting). Per ontbrekend certificaat betalen zij een boete.

Zo zorgt dit systeem voor een extra inkomen voor Vlaamse producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK, bovenop de prijs die ze krijgen voor hun elektriciteit.

Hoe lang is een steuncertificaat geldig?

Steuncertificaten zijn bruikbaar voor de quotumverplichting tot 10 jaar na de toekenning ervan.

De vervaldatum van uw steuncertificaten kan u terugvinden in het VREG-platform.

Hoe kan ik als producent mijn steuncertificaten gebruiken?

  1. Een producent kan zijn certificaten verkopen aan elektriciteitsleveranciers of toegangshouders, die ze nodig hebben om aan de jaarlijkse quotumverplichting te voldoen. Er zijn ook handelaars actief op de markt, die zonder verplichtingen steuncertificaten kunnen kopen. Beide types van kopers vindt u terug in onze lijsten van potentiële kopers van certificaten. Een producent neemt zelf contact op met mogelijke kopers, onderhandelt met hen een prijs en maakt contractuele afspraken.
  2. Steuncertificaten kunnen ook aan minimumprijs verkocht worden aan de netbeheerder.
  3. Ten slotte kan een producent zelf ook elektriciteitsleverancier of toegangshouder zijn. In dat geval kan hij zijn certificaten ook meteen gebruiken om aan zijn eigen quotumverplichting te voldoen.

Rechtsgrond 

De decretale basis voor het systeem van de steuncertificaten werd vastgelegd in de artikelen 7.1.1 tot en met 7.1.14 van het Energiedecreet. De administratieve boete bij overtreding van de quotumverplichting staat beschreven in artikel 13.3.5 van het Energiedecreet. Verdere uitvoeringsregels zijn bepaald in het Energiebesluit.