Minimumprijs voor steuncertificaten

Wat is de minimumprijs?

Netbeheerders zijn verplicht steuncertificaten op te kopen tegen een vaste minimumprijs als de eigenaar van de certificaten daarom vraagt. Dit wordt ook wel “minimumsteun” genoemd. Enkel certificaten die bruikbaar zijn voor de quotumverplichting komen hiervoor in aanmerking. Elk steuncertificaat kan maar één keer aan minimumprijs verkocht worden.

De verplichting wordt opgelegd aan de beheerders van het net waarop de installatie is aangesloten en geldt dus niet voor installaties in eilandwerking . Installaties die zijn aangesloten op een met het distributienet gekoppeld gesloten distributienet hebben ook recht op de minimumprijs.

Hoeveel is de minimumprijs?

De minimumprijs wordt bepaald per certificaat. Het bedrag en de periode waarin de netbeheerder certificaten opkoopt van een bepaalde installatie, zijn afhankelijk van de gebruikte productietechnologie en van de datum van indienstname van de installatie. U kan deze terugvinden in artikels 7.1.6 ( groene stroom ) en 7.1.7 ( WKK ) van het Energiedecreet.

Voor meer informatie contacteert u de distributienetbeheerder (voor zonne-energie) of het VEKA (voor andere technologieën). 

Wie betaalt dit? - Solidarisering opkoopverplichting

De netbeheerders verkopen de door hen tegen minimumprijs opgekochte steuncertificaten terug op de markt. Op die manier recupereren ze een deel van de gemaakte kosten. Het saldo rekenen ze door in de distributienettarieven en komt dus op de elektriciteitsfactuur van alle Vlaamse energieverbruikers.

Om te vermijden dat de opkoopverplichting in het ene netgebied veel meer impact zou hebben op de nettarieven dan in het andere, gebeurt er een solidarisering van de kost over alle netbeheerders heen. De minimumprijs is immers een Vlaamse maatregel om elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK te stimuleren.

Omdat de verplichte opkoop tegen minimumprijs weegt op de distributienettarieven zien we toe op de manier waarop de netbeheerders met deze steuncertificaten omgaan. De resultaten van dit toezicht vindt u in het Certificatenmarktrapport.

Rechtsgrond

De rechtsgrond vindt u in de artikels 7.1.6. §2 en 7.1.7 §2 van het Energiedecreet.
Meer informatie vindt u in de Mededeling van april 2012 over de solidarisering.

Hoeveel steuncertificaten worden tegen minimumprijs verkocht?

Een overzicht van het aantal steuncertificaten dat werd verkocht aan minimumprijs, opgedeeld per bedrag en per maand, vindt u terug in onze statistieken over groene stroom en WKK.

Wat met de windmolens in zee?

Er bestaat ook een minimumprijs voor windmolens gelegen in de Belgische zee. Omdat deze installaties niet in het Vlaams Gewest liggen kunnen hiervoor geen steuncertificaten groene stroom aangevraagd worden bij de VREG. Meer informatie vindt u op de website van Elia.