Verbruiksprofielen

Er bestaan verschillende verbruiksprofielen, 6 voor elektriciteit en 3 voor aardgas.

Wat zijn verbruiksprofielen?

Verbruiksprofiel of SLP staat voor 'synthetisch lastprofiel'. Het is een curve of cijfertabel die per kwartier (voor elektriciteit) of per uur (voor aardgas) van een volledig jaar het relatieve verbruik weergeeft voor een bepaald type van klanten.

Deze cijfergegevens worden bepaald op basis van historische gegevens en houden rekening met de jaarkalender (weekdagen, weekends en feestdagen, brugdagen, uur van zonsopgang en -ondergang, enz.) en eventuele andere bepalende factoren, zoals klimaatinvloeden.

Door de waarden van deze reeksen te vermenigvuldigen met het (gemeten of geraamde) jaarverbruik, kan voor ieder kwartier voor elektriciteit en ieder uur voor gas tijdens deze periode het verbruik worden geraamd. Deze werkwijze is bijzonder handig voor het ramen van de meterstanden en van het verbruik voor bijvoorbeeld de volgende dag.

Deze SLP’s zijn nodig om de energiebehoeften voor iedere elementaire periode juist te kunnen toewijzen. Ze verstrekken de leveranciers informatie over aansluitingen waar geen metingen per kwartier of uur plaatsvinden.

Het energieverbruik op een bepaald ogenblik is afhankelijk van een aantal factoren. Dankzij de SLP-curve wordt een typeverbruik weergegeven dat rekening houdt met de werk- en vakantiedagen, met de dagindeling (op week- en weekenddagen) en met klimatologische invloeden (winter, zomer). De curve laat ook toe om bijvoorbeeld op basis van het verbruik van 1 (zomer- of winter-)maand of op basis van andere historische gegevens het verbruik te berekenen voor het volledige jaar (zomer en winter) of voor een afwijkende periode.

De distributienetbeheerder maakt in verschillende gevallen schattingen waarbij  gebruik wordt gemaakt van SLP’s en standaard jaar- of maandverbruiken: 

 • de meter is niet bereikbaar (afwezigheid van de klant, geen meterstand overgemaakt via een meterkaartje, telefoon of internet, ...)
 • het berekende verbruik op basis van de laatste meterstand is niet betrouwbaar (minimaal of abnormaal hoog)

De distributienetbeheerder schat uw verbruik op een objectieve en betrouwbare manier op basis van uw historisch energieverbruik. Voor aardgas houdt de distributienetbeheerder ook rekening met de temperatuurschommelingen (graaddagen) tijdens de verbruiksperiode.

U kan de schattingsregels vinden via Atrias

De energieleveranciers gebruiken de SLP’s ook voor hun nominatie- en aankoopprocessen. Meer informatie

Verbruiksprofielen Elektriciteit

 • S21 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke verbruiker met een nacht-dagverhouding < 1,3 en wordt ook toegekend aan alle mensen met een enkelvoudige meter omdat de dag-nachtverhouding hier niet nader te bepalen is.
 • S22 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke verbruiker met een nacht-dagverhouding >= 1,3. Mensen met accumulatieverwarming (met exclusief nachtmeter) worden doorgaans binnen dit profiel genomen.
 • S11 is een verbruiksprofiel voor niet-huishoudelijke afnemers met een aansluitingsvermogen < 56 kVA .
 • S12 is een verbruiksprofiel voor niet-huishoudelijke afnemers met een aansluitingsvermogen > 56 kVA.
 • S18 is een verbruiksprofiel voor vlakke verbruikers
 • S19 is een verbruiksprofiel voor openbare verlichting

SLP's voor 2021:
De VREG heeft op 1 december 2020 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2021: BESL-2020-57

SLP's voor 2020:
De VREG heeft op 19 november 2019 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2020: BESL-2019-99

SLP's voor 2019:
De VREG heeft op 10 december 2018 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2019: BESL-2018-108

SLP's voor 2018:
De VREG heeft op 28 november 2017 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2018: BESL-2017-68

SLP's voor 2017:
De VREG heeft op 22 november 2016 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit goedgekeurd voor het jaar 2017: BESL-2016-55

Verbruiksprofielen Aardgas

 • S41 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke aardgasafnemer.
 • S31 is een verbruiksprofiel van een professionele aardgasafnemer met een verbruik <150.000 kWh.
 • S32 is een verbruiksprofiel van een professionele aardgasafnemer met een verbruik >=150.000 kWh.

SLP's voor 2021:
De VREG heeft op 13 oktober 2020 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2021: BESL-2020-87
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP’s aardgas

SLP's voor 2020:
De VREG heeft op 28 november 2019 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2020: BESL-2019-110
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

SLP's voor 2019:
De VREG heeft op 10 december 2018 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2019: BESL-2018-107
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

SLP's voor 2018
De VREG heeft op 28 november 2017 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2018: BESL-2017-67
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

SLP's voor 2017
De VREG heeft op 22 november 2016 de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goedgekeurd voor het jaar 2017: BESL-2016-54
Bij deze beslissing hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas