Verbruiksprofielen

Er bestaan verschillende verbruiksprofielen, 6 voor elektriciteit en 3 voor aardgas. Omdat de meeste energiemeters niet continu gemeten worden, zijn verbruiksprofielen nodig om te schatten hoeveel energie een klant in een bepaalde periode (kwartier, uur) verbruikt tussen de meteropname in. Het is een curve of cijfertabel die voor een bepaald type klanten per kwartier (voor elektriciteit) of per uur (voor aardgas) van een volledig jaar het relatieve verbruik weergeeft.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700