Technische Reglementen

De VREG is verantwoordelijk voor de opmaak van de technische reglementen. Het gaat om het technisch reglement voor het beheer van a) het elektriciteitsdistributienet, b) het aardgasdistributienet en c) het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Deze reglementen bevatten ook de bepalingen die van toepassing zijn op gesloten distributienetten.

De technische reglementen worden volgens een bepaalde procedure opgesteld: eerst wordt een ontwerp opgesteld na stakeholdersoverleg, en vervolgens wordt dit aan de marktpartijen ter consultatie voorgelegd. De reglementen treden in werking na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

U vindt hieronder zowel de meest recente versies, als de voorgaande versies van deze reglementen terug.

Technisch Reglement Distributie Elektriciteit

Huidig geldend TRDE

De VREG keurde op 24 maart 2023 een nieuwe versie van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRDE) goed. Dit reglement legt de principes voor het beheer van en de toegang tot het elektriciteitsdistributienet vast. Het is terug te vinden via deze link.

De beslissing tot goedkeuring door de VREG (BESL-2023-07) werd samen met het TRDE in het Belgisch Staatsblad van 13 april 2023 gepubliceerd, en trad op dezelfde dag in werking.

Deze TRDE-versie is het resultaat van een uitgebreid stakeholderoverleg en een publieke consultatie. Hiervoor verwijzen we naar onze webpagina afgesloten-consultaties (‘Herziening van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit in het Vlaams Gewest van 25 juni 2021’)

Technisch Reglement Distributie Gas

Huidig geldend TRDG

De VREG keurde op 24 maart 2023 een nieuwe versie van het technisch reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest (TRDG) goed. Dit reglement legt de principes voor het beheer van en de toegang tot het aardgasdistributienet vast. Het is terug te vinden via deze link.

De beslissing tot goedkeuring door de VREG (BESL-2023-09) werd samen met het TRDE in het Belgisch Staatsblad van 13 april 2023 gepubliceerd, en trad op dezelfde dag in werking.

Deze TRDG-versie is het resultaat van een uitgebreid stakeholderoverleg en een publieke consultatie. Hiervoor verwijzen we naar onze webpagina afgesloten-consultaties (‘Herziening van het Technisch Reglement Distributie Gas in het Vlaams Gewest van 9 november 2021)

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit

Het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit (het "TRPV") van 29 mei 2020 legt de principes vast voor het beheer van en de toegang tot het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit. 
Het TRPV, goedgekeurd bij beslissing van de VREG (BESL-2020-11), werd in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2020 gepubliceerd (stradalex of staatsblad) en trad in werking op 29 juni 2020.

In het consultatieverslag (RAPP-2020-09) wordt een overzicht gegeven van alle wijzigingen die aan het TRPV werden aangebracht, inclusief toelichting. Voor meer informatie, zie “Overleg technische reglementen”.