Ad hoc

De netbeheerders zijn verplicht ons onmiddellijk in te lichten over:

  • elke statutenwijziging, inclusief de notulen van de vergadering van het orgaan dat hierover beslist heeft;
  • elke wijziging van het aandeelhouderschap;
  • elke wijziging in de samenstelling van het bestuursorgaan;
  • elke andere belangrijke wijziging die gevolgen kan hebben op één van de openbaredienstverplichtingen